Фізкультурні заходи в режимі навчального дня школярів.

Осипова І. В., студ. Малина Я.

Будучи невід'ємною частиною навчально-виховної роботи школи, фізичне виховання повинно зіграти значну роль у підготовці учнів до життя, до суспільно корисної праці. Робота з фізичного виховання в школі відрізняється великим різноманіттям форм, які вимагають від учнів прояву самостійності, ініціативи, організованості, що сприяє вихованню в учнів організаційних навичок, активності, винахідливості.

Завдання фізичного виховання учнів вирішуються у взаємному поєднанні. Вони можуть бути успішно виконані тільки при впливі всієї системи фізичного виховання на дітей шкільного віку. Для цього потрібна спільна робота всього колективу працівників школи і використання всіх засобів і форм організації занять фізичними вправами, які можуть бути застосовані в школі.
Одними з основних заходів по фізичному вихованню в режимі навчального дня школи є: гімнастика до занять, фізкультурні хвилинки і організоване проведення перерв. Ці форми занять фізичними вправами сприяють фізичному розвитку, зміцненню здоров'я і загартовуванню організму учнів, підвищенню якості навчальної роботи і виховання дисциплінованості та почуття колективізму.
Систематичне проведення фізкультурних заходів привчає дітей до повсякденної турботи про своє здоров'я і точному виконанню режиму дня. Всі ці заходи повинні бути узгоджені за змістом і навантаженням навчальної та позакласної роботи кожного класу та всієї школи в цілому. Вони повинні відрізнятися продуманістю, чіткістю організації і проведення особливо тому, що кожне з них (гімнастика до занять, фізкультхвилинки, перерви) строго обмежені в часі і знаходяться в прямій залежності від навчальних занять.

Гімнастика до занять - це фізичні вправи, що проводяться в школі щодня до початку уроків. Гімнастика до занять вирішує головним чином виховні та оздоровчі завдання. Щодня виконувані фізичні вправи надають сприятливий вплив на організм, сприяють формуванню правильної постави, виховують звичку до регулярних занять фізичними вправами. Колективне виконання вправ під час гімнастики до занять дисциплінує, організовує і згуртовує учнів. Вправи, що проводяться на відкритому повітрі, сприяють також загартовуванню організму школярів.

Гімнастика до занять має велике значення для організованого початку уроку: після занять фізичними вправами діти організовано розходяться по класах, а гарне самопочуття підвищує їх працездатність. Гімнастика до занять має велике освітнє значення: різні вправи, що вивчаються дітьми на уроках фізичної культури, включаються в комплекс гімнастики до занять, що дозволяє учням удосконалюватися в їх виконанні. Гімнастику до занять виконують всі діти, за винятком звільнених лікарем. Лікар звільняє від цих занять лише в рідкісних випадках.

Загальне керівництво здійснюється одним з вчителів початкових класів, який розробляє детальний план організації та проведення гімнастики до занять. У плані передбачаються місце і час проведення занять, керівники, початок і закінчення занять, зміст, періодичність змінюваності комплексів гімнастики, організація шкільного активу для допомоги в проведенні гімнастики та інші заходи. План обговорюється педагогічним колективом і затверджується директором школи.

Найкраще гімнастику до занять проводити на відкритому повітрі.
Для кожної групи тих, що займаються, відводиться певне місце з таким розрахунком, щоб вони не заважали один одному. Заняття в приміщенні проводяться тільки в тому випадку, якщо температура на відкритому повітрі нижче 10°, а також під час дощу, снігопаду, сильного вітру або відлиги. Місце занять має задовольняти необхідним санітарно-гігієнічним вимогам, висновок про яких робить лікар школи. В осінній та весняний періоди майданчик необхідно підмітати вологим способом. У зимовий час його слід регулярно розчищати і розметати. Цю роботу можуть виконувати учні.

Для проведення гімнастики в школі можуть бути використані рекреаційні приміщення і, в крайньому випадку, класні кімнати. Під час занять треба відкривати фрамуги і кватирки, а в теплу пору - і вікна. Як на майданчику, так і в закритих приміщеннях кожен учень повинен знати своє певне місце. У приміщеннях і на майданчику діти займаються в повсякденній шкільній формі.

Гімнастика до занять проводиться протягом  6 - 10 хвилин. Дзвінок на гімнастику дається за 10 - 15 хвилин до початку першого уроку, в залежності від місця про ведення занять. Для закінчення гімнастики також дається дзвінок за 2 - 5 хвилин до початку першого уроку. Цей час необхідний для організованого переходу в клас і підготовки до уроків.

У великих школах при проведенні занять на відкритому повітрі час початку і закінчення гімнастики повинне бути для окремих груп різним, щоб при вході в школу не утворювалася черга. Гімнастику до занять можуть проводити вчителі, учні старших класів школи. У класі це можуть робити добре підготовлені учні, проінструктовані вчителем.

Кожен керівник повинен мати постійну групу. Краще, якщо вона буде з учнів одного класу. При необхідності учні різних класів можуть займатися разом. Діти, які за станом здоров'я потребують обмеження занять, виділяються в окрему групу. Для неї виділяється окремий керівник. Всі керівники працюють злагоджено, по єдиним організаційним принципам, а в однакових за складом групах - і за єдиними комплексам. Якщо в початковій школі є вчитель фізичної культури, то він є старшим керівником. У цьому випадку він розробляє комплекси і проводить інструктаж для всіх керівників. Інструктивні заняття для керівників, виділених з учнів, проводяться окремо. Незалежно від того, хто проводить гімнастику до занять, вчителі всіх початкових класів мають бути присутніми на них і допомагати проведенню.

Бажано, щоб гімнастика до занять проводилась під музику.

Кожен комплекс гімнастики до занять повинен:

а) різносторонньо впливати на м'язову систему і помірно активізувати серцеву діяльність;

б) не втомлювати і не перезбуджувати учнів;

в) позитивно впливати на поставу учнів;

г) складатися з вправ, знайомих дітям або легко сприймаються з першого показу;

д) викликати емоційний підйом;

е) відповідати місцю проведення.

Вправи кожного комплексу повинні мати певну дозування.
Основним матеріалом гімнастики до занять є загальнорозвиваючі вправи без предметів. Якщо гімнастика до занять проводиться на майданчику, то в комплекси можуть включатися, крім загальнорозвиваючих вправ, також ходьба, ігри, біг, стрибки, подолання перешкод, вправи танцювального характеру і вправи типу завдань. Весь матеріал, що включається в гімнастику до занять, за своїм характером та труднощами повинен бути близьким до програмного матеріалу.

Комплекс гімнастики до занять складається з п'яти - восьми вправ. У кожному комплексі спочатку повинні бути вправи легкі по навантаженню; потім слідують декілька більш важкі, а в середині повинні бути вправи максимально важкі з допустимих для займаються. У другій половині комплексу вправи поступово знижуються по навантаженню і закінчуються легкими і спокійними. Така послідовність необхідна в зв'язку з тим, що учні по закінченні гімнастики повинні приступити до уроків.

Вправи в комплексах повинні розташовуватися так, щоб чергувалося їх вплив на різні м'язові групи. Наприклад, якщо в комплекс включено вправу, яка найбільш сильно впливає на м'язи тулуба, то наступна вправа повинна бути така, яка впливала б переважно на м'язові групи ніг або рук.

У комплекси, як вказувалося вище, можуть включатися ігри, пробіжки та  стрибки. При цьому швидкі ігри, з великою рухливістю, проводяться в середині занять, а спокійні, які не збуджують дітей - в кінці. Біг і стрибки, як правило, даються в середині занять. Виняток становлять ті випадки, коли заняття проводяться на майданчику в прохолодну погоду і потрібно якнайшвидше дати найбільш інтенсивні вправи. Тоді біг, стрибки, швидка ходьба, рухливі ігри можуть проводитися в першій половині.

Комплекси для учнів I - II класів повинні містити більше природних, простих, ігрових вправ. Для учнів III класів більше дається вправ гімнастичних, що вимагають точного виконання. У кожен комплекс треба включати вправи на поставу і два-три дихальних вправи.

При складанні комплексу передбачається певне дозування вправ. На початку проведення вправ воно буває незначною, а потім, у міру того, як учні освояться з проведенням гімнастики до занять, дозування поступово збільшується. Зміну комплексу рекомендується проводити не рідше одного разу на місяць. Протягом місяця видозмінюються основні вправи (зміна вихідних положень, включення додаткових рухів).

Комплекси можна розучувати на уроках фізичної культури, щоб під час проведення не затрачати часу на показ і пояснення вправ. Для кращого засвоєння вправ бажано, щоб у школі або в класах висіли таблиці з малюнками й описами поточного комплексу гімнастики. Це особливо необхідно в тих випадках, коли гімнастику до занять проводять учні.

Для підвищення уваги, активності дітей та кращого засвоєння ними навчального матеріалу в класі під час уроку проводять фізкультурні хвилинки, які благотворно впливають на організм учнів. Діти молодших класів, особливо перших і других, досить швидко втомлюються, увага їх слабшає, вони починають відволікатися від занять, розмовляти. Зазвичай це буває вже на другому або третьому уроці. Пояснюються ці явища тим, що відносно одноманітна робота вимагає тривалого подразнення певних ділянок кори головного мозку, яке потім змінюється внутрішнім гальмуванням. Як наслідок цього і слабшає увага учнів. Виконання фізичних вправ викликає збудження в інших ділянках кори головного мозку. Це створює можливість короткочасного відпочинку тих ділянок, подразнення яких відбувалося під час навчальних занять. Після активного відпочинку увага дітей поліпшується, підвищується ступінь засвоюваності навчального матеріалу.

Навчальні заняття в класі пов'язані з тривалим сидінням дітей за партою в певному положенні, часто у досить напруженому стані (під час письма). Це викликає небажані явища в організмі дітей: застійні явища крові в ногах, в області тазу, живота; зміни в положенні хребта, плечей, грудної клітки. Протидіючи цим явищам, фізичні вправи поліпшують кровообіг, сприяють випрямленню хребта, активізують організм учнів. Таким чином, фізкультурні хвилинки сприяють підвищенню успішності школярів, забезпечують активний короткочасний відпочинок і сприяють поліпшенню здоров'я дітей.
У І - ІІ класах фізкультурні хвилинки проводяться три - чотири рази на день, в ІІІ ¬ два - три рази.

У фізкультурні хвилинки включається зазвичай три вправи. Перше - типу «потягування», впливає на хребет і грудну клітку (випрямляючий), друге - для ніг і третє - для тулубу. Вправи для рук окремо не проводяться, їх слід поєднувати з іншими вправами. У тих випадках, коли фізкультхвилинки проводиться на уроках навчання грамоти, слід у поєднанні з іншими вправами проводити вправи для пальців рук.

Для проведення фізкультурних хвилинок потрібно 1,5 - 2 хвилини. Виконувані вправи не повинні викликати стомлення або збудження дітей. Учитель проводить фізкультурні хвилинки під час уроку, коли це необхідно для покращення стану дітей і підвищення їхньої уваги.

Проведення фізкультурної хвилинки не повинно відображатися на ході уроку. Тому її слід проводити після завершення якого процесу, пов'язаного з навчальними заняттями, наприклад, коли діти закінчили писати фразу або вирішили математичний приклад.

Діти повинні розуміти значення фізкультхвилинок і добре виконувати включені в них вправи. З цією метою вчитель повинен провести з дітьми коротку бесіду, роз'яснити значення вправ на уроках, як повинні діти брати участь у фізкультхвилинках та який порядок повинен бути при їх проведенні.

Коли вчитель вважатиме за необхідне провести фізкультурну хвилинку, він оголошує: «Фізкультурна хвилинка». За цим сигналом черговий по класу відкриває кватирку або вікно, а інші діти готуються до виконання вправ. У великих класних кімнатах діти розташовуються в проходах між партами, завжди на одних і тих же місцях. Однак фізкультурні хвилинки проводяться і за партами, стоячи або сидячи.

Найкраще фізкультурну хвилинку проводити вчителю, але можна дозволити її проведення тим дітям, які показали себе добрими організаторами.
Комплекси фізкультурних хвилинок складаються вчителем фізкультури, а в початковій школі - вчителем класу. Комплекси змінюються один раз у два тижні. Розучувати їх можна на уроках фізичної культури.

Для розумного відпочинку дітей і найбільш ефективної підготовки їх до чергового уроку також планується правильне проведення змін.
Учитель з перших днів перебування дітей у школі привчає їх до правильної поведінки на перервах і створює необхідні умови для активного відпочинку. Діти повинні добре знати, що можна робити на перервах і чого робити не можна. Для правильного використання змін вчитель має спиратися на помічників з фізкультурного активу, а в середній школі - на учнів старших класів, які, будучи добре проінструктованими, вміло виконують свої обов'язки.

Організованому проведенню перерв повинні всіляко сприяти чергові вчителі. Під час перерв треба забезпечити провітрювання класних кімнат, організувати активний відпочинок, харчування дітей та підготовку їх до чергового уроку.

Бажано, щоб заняття в класах проходили завжди за умови доступу свіжого повітря. Якщо ж такої можливості немає, то на кожній перерві в кожній класній кімнаті відкриваються фрамуги, кватирки або вікна, при цьому більший ефект дає наскрізне провітрювання.

Діти під час перерви повинні бути поза класом. Восени і навесні в гарну погоду школярам краще знаходитися на відкритому повітрі, на ігровому або спортивному майданчику, а в негоду і в зимовий час - в рекреаційних приміщеннях, які провітрюються під час уроків. Під час великих перерв бажано, щоб і взимку діти були на відкритому повітрі. Для цього в школі організовується видача та прийом одягу таким чином, щоб не менше ніж за 3 хвилини до початку чергового уроку всі учні були в класах і в спокійній обстановці готувалися б до уроків. Чергові під час перерв можуть залишатися в класі, особливо якщо до майбутнього уроку потрібно готувати наочні посібники.

Активний відпочинок учнів на перервах може бути найрізноманітнішим. Краще всього, якщо на перервах діти будуть грати, співати хором, декламувати, виконувати різні фізичні вправи. При проведенні перерв на відкритому повітрі восени і навесні з учнями організовуються рухливі ігри, хороводи; діти вправляються з м'ячами, скакалками, обручами, в ходьбі по колоді, в лазінні по жердині, канату, сходах (якщо є гімнастичне містечко), тощо. Взимку діти можуть грати, кидати сніжки на дальність та в ціль, кататися на санках, розчищати сніг на майданчику. При проведенні перерв в приміщенні рекомендуються рухливі ігри, нескладні фізичні вправи.

До заходів для організованого проведення перерв пред'являються загальнопедагогічні вимоги: вони повинні відповідати віковим особливостям дітей та не повинні надмірно втомлювати і порушувати їх. Вибір ігор в значній мірі залежить від місця проведення. На пришкільному майданчику проводяться ігри з великою рухливістю, а в приміщенні - більш спокійні.

На перервах діти користуються повною свободою вибору ігор та розваг. Треба, щоб учні самі включалися в колективні ігри, хороводи, розваги. Тільки в цьому випадку вказані заходи на перервах є засобом активного відпочинку дітей.
Організоване проведення перерв має сприяти зміцненню дисципліни в школі. Щоб чітко і організовано провести перерву, треба заздалегідь призначити організаторів ігор, чергових з видачі та прийому інвентарю, встановити черговість повернення в школу після перерви, тощо. Підготовка до чергового уроку після перерви зводиться до своєчасного приходу дітей в клас і підготовці до початку уроку. Щоб уроки починалися вчасно, всі заходи на перервах, закінчуються за 2 - 3 хвилини до дзвінка.

Правильне використання всіх організованих заходів у режимі навчального дня школи, якими є гімнастика до занять, фізкультурні хвилинки і чітка організація перерв, значно поліпшить навчально-виховну роботу школи та благотворно відіб'ється на здоров'ї, фізичному розвитку та успішності учнів.