Сута О.С., аспірант

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Досягнення успіху важливе лише за умови глибокої теоретичної підготовки, виняткових комунікаційних здібностей, а також творчого підходу у використанні можливостей, що відкриваються. Але всього цього не можливо досягти, не маючи достовірної інформації. Недаремно кажуть: «Володіючи інформацією – Ви володієте світом!». Тому сьогодні вирішальним фактором успіху в бізнесі є ефективне застосування маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження – це функція, що пов’язує організацію із споживачами шляхом надання інформації. Достовірна інформація дозволяє, по-перше, знизити ризик прийняття рішень, що призводить до несприятливого результату, по-друге, збільшити достовірність прийняття оптимальних для розвитку фірми рішень. Маркетингові дослідження також допомагають знизити ризик або не визначеність у питанні повернення фінансових коштів.

Маркетингові дослідження – це економічно доцільний спосіб визначення чого прагнуть люди, про що думають, у що вірять. Маркетингові дослідження – це комплекс заходів зі збору, систематизації і аналізу інформації з метою полегшення процесу прийняття правильних управлінських  рішень. Ступінь важливості цієї інформації визначається мірою ризику, пов’язаного з ухваленням рішення. В умовах повної або часткової невизначеності керівництво фірми з метою зменшення ступеня ризику повинно користуватися критеріями Байєса, Лапласа, Севіджа, Ходжеса – Лемана, Гурвіца.

Відходять у минуле часи, коли насиченість ринку була головною характеристикою економічної ситуації і кожен виробник міг продати те, що виробив, не зважаючи на споживачів. Виробництво було головною функцією, але воно не завжди задовольняло попит населення, який мав переважно кількісний характер.

Як відомо у цивілізованих країнах вік масового маркетингу закінчується. Усе більше підприємств вбачають своє майбутнє у прямому діалозі з клієнтами. Купівельна модель витісняє модель ринкову. Основою нового маркетингу стає купівельна цінність. Комунікаційні бюджети також орієнтуються на купівельну цінність. Змінюється філософія бізнесу: «Не клієнти вибираються під товар, а товари – під клієнта».

У сучасних умовах господарювання, головне завдання підприємства – продати свою продукцію. «Спочатку знайти замовлення, а потім розгорнути виробництво» - девіз підприємства в сучасних умовах ринку. А для цього потрібно провести маркетингові дослідження, які нададуть можливість:

·        оцінити обсяг і структуру попиту в регіоні;

·        оцінити реальну пропозицію в певному секторі, інформацію про обсяг і структуру пропозиції, провести аудит роздрібних точок;

·        виявити переваги споживачів, визначити фактори, що істотно впливають на їх поведінку;

·        визначити частка споживачів вашої торгівельної марки;

·        оцінити ступінь проінформованості про марку  і ступінь її впізнання;

·        виділити популярні марки на ринку, виявити потребу в продукті;

·        визначити властивості продукту, необхідні для споживача;

·        оцінити привабливість місця розташування об’єкта комерційної промисловості.

Маркетингові дослідження для підприємств виявляються дорогим задоволенням, але завдяки якісно проведеним маркетинговим дослідженням фірма збільшує свої грошові надходження в десятки разів, адже вона знає, що виробляти і скільки.

Найуніверсальніший, але найдорожчий спосіб даних досліджень є особисте опитування, бо у разі необхідності інтерв’юєр може ставити більшу кількість запитань, ніж передбачено анкетою і доповнити інтерв’ю особистими спостереженнями. Для того, щоб опитування було якісним, воно перш за все повинно бути анонімним і використовуватись тільки для загальної статистики, адже респонденти не завжди дають точну інформацію, коли вказується їхнє прізвище.

Із даних спостережень виявлено, що підприємства, які мають маркетингові служби динамічніше розвиваються, тому що в них є найцінніший і найдорожчий скарб – якісна інформація про ринок, де працюють фахівці – маркетологи.

На фірмах де відсутні дані служби і фахівці-маркетологи, їх функціональні обов’язки в 30% випадків виконує керівник підприємства, у 18% - заступник керівника, 4% - відділ реклами, у 15% - відділ збуту. У 23% підприємств маркетингом ніхто не займається, у 10% - усі співробітники фірми виконують маркетингові завдання без наявності відповідних професійних знань і рано чи пізно ці підприємства опиняються під загрозою банкрутства.

Отже, з метою уникнення банкрутства на підприємстві повинні існувати маркетингові служби, які б постійно надавали якісну інформацію про ринок.