Кац О.А.

Луганський національний аграрний університет

ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АПК

 

Залучення інвестицій в діяльність підприємства АПК дає йому додаткові конкурентні переваги. Причинами залучення інвестиційних засобів можуть бути, як правило, здійснення різних виробничих проектів підприємства, до яких можуть відноситися проекти по освоєнню нових продуктів, вдосконаленню старих, посилення просування продуктів підприємства, розширення виробництва у зв'язку з виходом на нові ринки (вихід на нові ринки), упровадження більш прогресивних технологій для зниження витрат, модернізація старого устаткування і придбання нового і т.д. Не дивлячись на різноманіття цілей, на які можуть притягуватися інвестиційні кошти, все ж таки основною характеристикою інвестицій залишається підвищення фінансовій ефективності підприємства, тобто результатом будь-якого вибраного способу вкладення інвестиційних коштів при грамотному управлінні винне бути підвищення фінансової ефективності підприємства.

Важним напрямком аналізу, що має вплив на інвестиційну діяльність підприємства є аналіз джерел фінансування інвестиційних заходів. Використання і розподіл фінансово-інвестиційних ресурсів має бути раціональним тому, що їх пошук є складним завданням, але підприємство сьогодні реально може розраховувати не тільки на власні сили. Потенційні джерела фінансування інвестиційних заходів на підприємствах АПК представлені на рис. 1.

Одним із нових джерел фінансування інвестиційних заходів для українських підприємств АПК є грантова підтримка. Використовуючи грантову підтримку, підприємства ЄС щорічно одержують допомогу в розмірі 10 млрд. євро. Це цільові кошти, які підприємства АПК використовують на вирішення своїх інвестиційних проблем й розробки. Пройшовши відповідний конкурс і відбір, допомогу можуть отримати будь-які підприємства ЄС і країн Східної Європи. Однак, на сьогоднішній день із країн Східної Європи цією можливістю користуються в основному підприємства країн Балтії і рідше РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Джерела фінансування інвестиційних заходів підприємств АПК

 

Існують власні інвестиційні фонди й в Україні, однак їх обмеженість у коштах, недостатня поінформованість менеджерів підприємств позбавляє підприємства цієї допомоги.

Іншим джерелом інвестування може бути кредитування. Кредити можуть бути одержані як від українських, так і зарубіжних організацій – фінансових інститутів, але зараз кредитні кошти в Україні є достатньо дорогими, що знижує їх привабливість.

Очевидним плюсом даного виду фінансування є те, що при ньому не відбувається ніяким чином перерозподіл власності, менше вимогливість до ефективності проекту з боку інвестора, збільшується використання фінансового важеля і, як наслідок, підвищується прибутковість на акціонерний капітал.

Але, слід зазначити, що банки дають кредити тільки за умови хорошого забезпечення кредиту (ідеальним забезпеченням для кредиторів є ліквідні цінні папери, якщо ж під забезпечення кредиту пропонуються оборотні кошти підприємства, то забезпеченням кредиту вважатимуться лише 30% їх вартості. Тобто умови кредиторів дуже жорсткі і на суму не більш місячного обороту підприємства АПК. Якщо ж потрібне залучення значних засобів, що перевершують показники діяльності підприємства, то навіть під дуже хороший проект з високою прибутковістю і відмінною опрацьованістю кредитні засоби одержати практично неможливо.

Венчурний капітал можна одержати тільки за наявності високоефективного проекту; тут найбільшу роль грає  опрацьованість проекту: в проекті повинно бути представлена повна інформація по грошових потоках, ринку, можливих ризиках і т.п. Надзвичайно важлива наявність ефективної управлінської команди, яка здійснюватиме проект, можливість представлення фінансової інформації по здійсненню проекту для інвестора в зрозумілій йому формі і відвертості в плані розкриття публічної інформації про компанію, її інформаційну прозорість.

Для успішного залучення інвестиційних коштів необхідно, щоб підприємство АПК надало на початковому етапі бізнес-план, в якому воно чітке визначає, що за проект, які фінансові вигоди він може принести, оцінка тих ринкових можливостей, на які націлений проект. Обґрунтований бізнес-план не тільки дає інвестору гарантію, що вкладені кошти з високою вірогідністю принесуть очікувані доходи, але і є планом дії підприємства, розгляд того підводного каміння, на яке можна наткнутися в процесі реалізації проекту вже на етапі його підготовки, що дозволить передбачити шляхи подолання можливих труднощів.