Економічні науки/11. Логістика

Кошук Альона Анатоліївна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

ЕФЕКТИВНА ЛОГІСТИКА ЯК ОСНОВА АНТИКРИЗОВОГО ФОРМАТУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА – ДИСКАУНТЕРА

Криза диктує рітейлу абсолютно нові правила. Однією з основних проблем, які перераховують роздрібні оператори, стало падіння динаміки росту середнього чеку, пов’язане з зниженням реальних доходів населення та ростом цін на основні продукти.

В умовах кризи роздрібний товарообіг в Україні знизився в березні на 16,9% (або на 14% за січень-березень до аналогічного періоду 2008 року), а темпи зростання ринку в 2008 році зменшилися майже вдвічі - до 17,9%. За результатами Національного інституту стратегічних досліджень 69,3% українських сімей обмежили свої витрати, а 32,8% - економлять на продовольчих товарах [3].

Вистояти в кризу зможуть торгові мережі, які мали до цього найменші борги та зуміли правильно і грамотно переорієнтуватися на антикризове управління. Криза дає можливість переглянути рішення минулих років, коли підчас бурного розвитку торгові компанії  не мали часу проаналізувати та оптимізувати всі бізнес-процеси, переглянути штатний розклад, відношення з постачальниками, раціоналізувати витрати на логістику.

В даний час, в очікуванні цінової війни між торговими мережами, настала гостра необхідність в вирішенні всіх вищеназваних проблем. З аспекту логістики для дискаунтерів криза — це не лише час втрат, а й пора можливостей. Адже існує реальна можливість покращення ефективності роботи за рахунок зменшення логістичних затрат та росту кількості торгових компаній такого формату саме в даний період [1, c. 20-22].

Дискаунтери («магазини низьких цін») - це мережа роздрібних магазинів з вузьким асортиментом, але низькими цінами. Виділяються два типи дискаунтерів:

·        жорсткий (не більше 1000 найменувань в асортименті, площа магазина становить 500-800 кв. м.);

·        м'який (асортимент 1500-3000 найменувань, площа до 1,5 тис. кв. м.) [4].

Невисокий рівень цін досягається завдяки зниженню витрат: мінімальне оформлення торговельного залу, невелика кількість персоналу, спрощена викладка товару. Основний принцип прибутковості мережі дискаунтерів - висока оборотність всіх товарів в асортименті торгової мережі. Цього неможливо досягти без централізації управління, в тому числі логістичного. Вся робота по закупівлі, ціноутворення, перевезенням і вирішенні проблеми зберігання товару лежить на центральному офісі мережі дискаунтерів. Магазини приймають товар від перевізників компанії і тут же виставляють його в торгові зали. Викладення часто проводиться прямо в упаковках, складів при магазинах практично немає, весь товар лежить в торговому залі. При необхідності товар, який довго лежить в конкретному дискаунтері, переміщується в інший магазин тієї ж мережі. Більше половини товарів дискаунтера проводиться під власною торговою маркою, тому персонал магазину отримує вже розфасоване з маркуванням продукцію.

Розглядаючи гравців українського ринку рітейлу, то можна з впевненістю сказати, що дискаунтерів в класичному стилі в Україні не існує, адже багато функцій децентралізовано, бізнес-процеси розмиті, відбувається приближення до формату супермаркету.

На розвиток чіткого формату дискаунтера в Україні чинять вплив наступні стримуючі фактори:

·        обмежена кількість виробників, що мають спеціалізовану упаковку товарів, призначену для викладки безпосередньо в торговому залі без передпродажної підготовки;

·        для побудови ефективної мережі дискаунтерів потрібен розподільчий центр (РЦ), який має забезпечувати централізацію поставок на рівні 95-100 %. При низькій централізації порушується принцип класичного дискаунтера – виключення з точок продажу всіх допоміжних функції для повної концентрації магазину на функції продаж;

·        централізації асортименту великих дискаунтерів заважає регіональна влада, що лобіює інтереси регіональних виробників;

·        власні торгові марки рітейлів можуть підвищити їх диференціацію від конкурентів та  провідних брендів;

·        значний тиск з боку постачальників, що мають змогу поставляти лише невелику кількість асортиментних позицій за низькими цінами;

·        висока брендоорієнтованість в Україні [1, c. 20-22].  

Представником приблизного формату дискаунтера в Україні є Auchan, який зайшов на ринок лише на початку 2008 року, але до кінця 2009 року планує відкрити пять торгових площ, розміщених в м. Києві та м. Донецьку. Тобто кризова ситуація в країні виступила для Auchan лише каталізатором, можливістю захоплення значної частки ринку рітейлу та здобуття привабливості споживачів [2, c. 16-17].

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Москвітіна Т.Д. Логістика дискаунтера [Текст]/Збірник доповідей 11 Міжнародної науково-практичної конференції «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – К.: МТЗУ, 2009. – 203 c.;

2.  Наші козирі в період кризи [Текст]: інформ.-аналіт. журнал компанії Auchan. – К., 2009, червень. – 27 c.;

3.  Роздрібний розпродаж [Текст]/Інвестгазета [електронний ресурс], 2009, травень. Режим доступу до газети: http://news.finance.ua/ua/~/2/90/all/2009/05/25/161402;

4.  Дискаунтер [Текст]/Сайт новин та технологій рітейлу [Електронний ресурс]. Режим доступу до сайту: http://www.torgrus.com/?id=21759.