Шипов М.В.

Національний університет харчових технологій

 

Державна підтримка АПК України

 Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачено Мінагрополітики видатки в обсязі 8,8 млрд. грн.., в тому числі за рахунок загального фонду 4,4 млн. грн. або порівняно з 2008 роком менше на 7,5 млрд. гривень.       

На підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу передбачено видатки за рахунок загального та спеціального фонду держбюджету в обсязі 3,8 млрд. грн.., що в 2,6 рази менше, ніж в минулому році. Порівняно з минулим роком передбачено зменшення видатків за бюджетними програмами «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва» - в 5,4 рази здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів – в 3,5 рази.

В той же час, у зв’язку із недофінансуванням у 2008 році за рахунок загального фонду держбюджету програм підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, виникла кредиторська заборгованість, яка за основними бюджетними програмами складає 400 млн. гривень. При можливому першочерговому погашені кредиторської заборгованості за рахунок видатків, передбачених у держбюджеті 2009 року, більшу половину видатків за цими двома бюджетними програмами потрібно буде спрямувати на її покриття.

За попередніми даними вимоги банків станом на 01.01.2009 року за перехідними кредитами 2006 -2008 років, яким необхідно буде надавати часткову компенсацію їх вартості у 2009 році, становить 16,6 млрд. гривень, а з урахуванням очікуваного залучення у поточному році кредитів потреба в компенсаційних коштах на 2009 рік для обслуговування банківських кредитів складе понад 2,4 млрд. гривень. Державним бюджетом на 2009 рік за програмою по здешевленню кредитів передбачено асигнувань в сумі лише 300 млн. грн.., а з урахуванням погашення кредиторської заборгованості (194 млн. грн..), до розподілу залишається 106 млн. гривень.

За умовами своєчасного виділення коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів в агропромисловому комплексі в обсязі 700 млн. грн.., цих коштів не вистачить навіть для обслуговування перехідних кредитів 2006 – 2008 років.

Підприємства АПК, по суті, закредитовані, їх можливості щодо збільшення розміру застави обмежені. В той же час, зобов’язання банків на 01.01.2009 р. перед підприємствами АПК, за коштами, які знаходяться на рахунках, складають 10,9 млрд. грн.., в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 7 млрд. грн., що в умовах світової фінансової кризи повинно бути використано як додатковий фінансовий ресурс.

Взагалі не передбачено видатки за 7 важливими бюджетними програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, які діяли у попередньому році, зокрема, на фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів, на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки для потреб агропромислового комплексу, забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров’я та інших працівників бюджетної сфери, які проживають і працюють на селі.

Видатки за програмою фінансового лізингу передбачено лише за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

Відсутність належного фінансування у 2009 році соціальних програм, не дає змогу в повному обсязі забезпечити виконання завдань та заходів визначених Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року в частині розвитку соціальної сфери села та сільських територій.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» на підтримку фермерських господарств за бюджетними програмами «Фінансова підтримка фермерських господарств» і «Надання кредитів фермерським господарствам» передбачено видатки в сумі лише 26 млн. гривень або в 6,5 разів менше, ніж у 2008 році.

Шляхи підтримки та доступу особистих і фермерських селянських господарств до ринків аграрної продукції, розвитку обслуговуючої кооперації розглядалися у січні – лютому цього року на урядових нарадах. За їх підсумками визначено першочергові заходи щодо покращення існуючої ситуації, схвалено і направлено до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (реєстраційний номер до № 3244), прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015» та «Про організаційні заходи щодо сприяння розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та доступу особистих селянських і фермерських господарств на ринки аграрної продукції».

Комітетом Верховної Ради країни з питань бюджету підтримано пропозиції щодо додаткового виділення із Стабілізаційного фонду  200 млн. грн.. для надання кредитної підтримки фермерським господарствам.

Міністерством розроблено проект Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року. При розробці проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» запропоновано  передбачити видатки на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в сумі 300млн.грн. та 10 млн. грн.. для підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, надання суб’єктам господарювання  на селі та сільському населенню соціальної спрямованої дорадчих послуг, зокрема, із створення обслуговуючих кооперативів. Підготовлено проект Закону України «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність», прийняття якого ВР України вже в найближчий час дозволить підвищити прибутковість особистих селянських і фермерських господарств, сприяти зайнятості цієї категорії мешканців українського села.