Старший викладач Ткаченко С.А., магістрант Георгієва О.Г.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

КАУЗАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІНСЬКОГО (ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО) ОБЛІКУ В ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРУ) ФІРМИ-ПРОДУЦЕНТА (ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)

Для оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств – одного із найважливіших елементів дослідження ринка збуту, інформації, яка формується в сучасній системі бухгалтерського обліку, недостатньо. Потрібна інформація про цілу низку складових сегментів (внутрішнього і зовнішнього) конкурентоспроможності продукції за такими об’єктами управлінського обліку:

-                     про зовнішнє середовище: по конкурентам (номенклатура та значення технічних і економічних параметрів якісних характеристик продукції, ціни на продукцію, економічні показники конкурентоспроможності фірм і їх продукції), місткість ринків по видам продукції, мінімальний рівень якості продукції на ринкі тощо;

-                     про внутрішнє середовище: номенклатура та значення технічних і економічних параметрів якісних характеристик продукції підприємства, ціни на продукцію підприємства, витрати на забезпечення конкурентоспроможного рівня якості продукції підприємства, економічні показники конкурентоспроможності підприємства і його продукції.

В якості початкової інформації управлінського обліку про зовнішнє і внутрішнє середовище при оцінці конкурентоспроможності продукції можуть бути використані:

- діючі світові, регіональні, національні і фірмові стандарти, які регламентують відповідні техніко-економічні показники продукції, а також перспективні норми і стандарти, введення яких заплановано або очікується;

- матеріали фірм-споживачів, що містять вимоги, які висуваються до продукції, яка закупається, методом її випробувань, зберігання і інше;

- урядові постанови, законодавство, нормативні акти і технічні регламенти, які діють на ринках країн, в які плануються поставки продукції, і які визначають вимоги до неї;

- результати досліджень кон’юнктури ринків, а також довгострокові тенденції їх розвитку;

- підсумки порівняльних випробувань продукції, яка аналізується і конкуруючих виробів;

- опитування споживачів, результати оцінок продукції, які проводяться споживчими спілками, фірмами-консультантами, університетами і інше, та їх рекомендації;

- результати сертифікації продукції, оцінок її на світових, регіональних, національних виставках, конкурсах, ярмарках;

- відзиви про продукцію з боку споживачів;

- дані про напрямки діяльності фірм-конкурентів, дані про винаходи, патенти, продажі і використання ліцензій;

- дані системи синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- дані фірмових довідників, публікацій фірм (річних звітів, каталогів, проспектів, рекламних видань), матеріали спеціалізованих інформаційних компаній і організацій, довідки банків, а також матеріали періодичної преси.

А головними джерелами початкової інформації управлінського обліку про зовнішнє і внутрішнє середовище при оцінці конкурентоспроможності продукції, можуть слугувати:

-                     публікації міжнародних, регіональних і національних організацій по стандартизації;

-                     публікації економічних, науково-технічних, зовнішньоторговельних і інших міжурядових, неурядових світових, регіональних, національних і фірмових організації;

-                     результати сертифікатних і інших випробувань, які проводяться реєстрами, дослідницькими організаціями, університетами, фірмами;

-                     проспекти, каталоги, фірмові видання, пропозиції фірм;

-                     результати спільних випробувань техніки;

-                     галузева періодична і спеціальна література;

-                     дані, публікації і звіти органів стандартизації;

-                     патентна інформація;

-                     звіти фахівців про відвідання фірм, виставок, ярмарок, демонстраційних показів і інше;

-                     прогнозні оцінки зміни технічних і економічних параметрів продукції;

-                     повідомлення про нові зразки продукції, які розроблені за кордоном;

-                     синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік;

-                     фінансова звітність підприємств тощо.

Узагальнюючи вище сказане, візьмемо на себе відповідальність у висловленні такої думки. Усвідомлення цих моментів допоможе працівникам служб дослідження ринку (маркетингу):

-                    безпомилково визначати цілу низку об’єктів управлінського обліку під час оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства;

-                    мати уяву про початкову інформацію управлінського обліку, оцінюючи конкурентоспроможність продукції підприємства;

-                    визначити головні джерела надходження початкової інформації управлінського обліку у разі оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства.

Як результат, можливо відзначити, що працівники служб маркетингу підприємств, використовуючи методологічно-інформаційний інструментарій системи управлінського обліку, будуть мати можливість безпомилково отримувати початкову інформацію про зовнішнє і внутрішнє середовище під час оцінки конкурентоспроможності продукції.