УДК 34:008

Дмитрієнко І.В., Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

УДК 159.922:316.64:165.242.2

Дмитрієнко Ю.М., здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченко

ДАВНІ ФОРМИ, ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД, ДУХОВНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА КУЛЬТУРИ

За проведеними дослідженнями [1] існували такі їх історичні типи: 1) прадавня українська правова свідомість та культура; 2) трипільська українська правова свідомість та культура;  З) українська правова свідомість та культура кіммерійців; 4) скіфська українська правова свідомість та культура; 5) українська правова свідомість та культура сарматів; 6) праслов'янська українська правова свідомість та культура; 7) українська духовна правова свідомість та культура давніх слов'ян. Розпочнемо з прадавньої української правової свідомості та культури як давніх історичних форм сучасної української правової свідомості та культури (історична форма N 1), основу як становили землеробська правова свідомість, культура та скотарська правова свідомість,  культура. Формуємо такі тези про такі історичні типи прадавньої української історичної правової свідомості та культури: трипільський  (VIII тис. до н. є. — практично вся правобережна Україна, за винятком північної її частини та Карпат і Молдова), лійчастий посуду (ІV-ІП тис. до н. є. — в районі Західного Бугу, верхів'я Прип'яті), ямково-гребінцевої кераміки (VII тис. до н. є. — північ лівобережної України),  мідного віку Закарпаття (V тис. до н. є.), Гумельниці (V тис. до н. є. — Нижня течія Дунаю), середньостогівський  (VIV тис. до н. є. — те­риторія від Дніпра у середній течії до Дону та від Ворскли і Псла до Приазов'я), нижньомихайлівсько-кеміобинський (VV тис. до н. є. — від Дону і Сіверського Дінця до гирла Дністра та від гир­ла Ворскли до Приазов'я, Причорномор'я й увесь Крим), кулястих амфор (IVIII тис. до н. є. — північна територія поширен­ня трипільської правової культури та південна частина поширення правової культури лійчастого посуду) та ін. [1]. До числа найсуттєвіших форм історичної української правової свідомості та культури, в першу чергу, відносимо трипільську українську правову свідомість та культуру (історична форма N 2). Українська правова свідомість та культура кіммерійців (історична форма N 3). Скіфська українська правова свідомість та культура (історична форма N 4). Українська правова свідомість та культура сарматів (історична форма N 5). Сарматська правова свідомість (утворена з правової свідомості таких племінних угруповувань: сіраків, аорсів, язиків, роксоланів, аланів) панувала у степах між Волгою та Тисою з II ст. до н. є. Праслов'янська українська правова свідомість та культура (історична форма N 6). У II тис. до н. є. з неї виокремилася  праслов'янська (нестійка давня проукраїнська). 3 Наддніпрянщини у У-УІ ст. слов'янська правова свідомість та культура розпочала поширюватися на північ, схід, захід. Племена, які залишилися на території України, заклали підвалини української нації, української національної правової свідомості та культури. Українська духовна правова свідомість та культура давніх слов'ян (історична форма N 7). Русичі мали релігійну правосвідомість, але ця релігійна (язичницька) правосвідомість не була пантеїстичною. У слов'ян була розвинута також демонологічна правова свідомість та культура. Матеріали статті апробовані на численних конференціях та інтернет-конференціях у 2005-2008 роках, вперше викладені у Всесвітній Мережі Інтернет у 2006 році на сайті наукового органу Університету мислі за режимом доступу: http//um.rail.kharkov.com (офіційна довідка від провайдера N 63 від 12.12.2006 р.).

                                              Література

1. Дмитрієнко Ю.М. Давні першоджерела української правосвідомості: природа, розвиткові тенденції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – N 2. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2006. – С. 43-56