Економічні науки/ 3.Фінансові відносини

Ізмайлова Н.В., Борщук Л.В.

Криворізький економічний інститут ДВНЗ “ КНЕУ імені Вадима Гетьмана ”, Україна

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

 

Вітчизняна економічна система є досить інтернаціоналізованою у світове господарське життя і тому не змогла не відчути проявів порушення макростабільності на зовнішніх ринках. Економічна інтеграція нашої держави призвела до того, що кризові явища у світі все ж знайшли відгук у внутрішніх процесах в Україні. Таким чином, метою роботи є дослідження впливу фінансово – економічної кризи на вітчизняну економіку та прогнозування можливих тенденцій щодо майбутнього стану економічної ситуації в Україні.

На момент настання світової фінансової кризи економіка України була на підйомі. І дійсно, з 2000 р. до третього кварталу 2008 р. реальна економіка зростала в середньому на 7,5% на рік. Фіскальна політика залишалася досить поміркованою - дефіцит бюджету не перевищував 1,5% ВВП (за винятком 2004 р., коли проходили президентські вибори), а розмір зовнішнього державного боргу скорочувався. Потужний зовнішній попит, якому сприяло стрімке зростання в країнах, що розвивається, стимулював експорт, обсяги якого росли рекордними темпами - на 50% у річному обчисленні за перші три квартали 2008 р. З іншого боку, через значне збільшення імпорту, сальдо поточного рахунку платіжного балансу залишалося від'ємним з 2006 р. Однак дефіцит рахунку поточних операцій повністю фінансувався за рахунок значних надходжень іноземного капіталу. У 2005-2008 рр. чисті прямі іноземні інвестиції в Україну в середньому складали 8 млрд. дол. на рік. Це дозволило Національному банку України накопичувати валютні резерви, які наприкінці вересня 2008 р. сягнули 37 млрд. дол [4]. В умовах погіршення зовнішнього економічного середовища Україна зазнала одного з найглибших економічних спадів та однієї з найсильніших девальвацій валюти під час найважчих етапів кризи. Восени 2008 року національна валюта знецінилась більш ніж на 50% відносно долара США, фондовий індекс ПФТС скоротився на більш ніж 70%. Більше того, лише за останні два місяці 2008 р. експорт товарів скоротився на 16% в річному обчисленні, а в січні-липні 2009 р. - аж на 49%.

Проведений нами аналіз показав, що ВВП знизився на 8% в останньому кварталі 2008р. і за попередній рік становив 949864 млн. грн., що на 2,10% менше ніж у 2007 році. З рис.1 бачимо, що темпи росту головного індикатора вітчизняної економіки значно знизились і показали найнижчий результат за останні 8 років [4].

Рис.1 Динаміка зміни ВВП за 2000-2008рр., %

Наприкінці 2008 року для прогнозування подальшого розвитку реальної економіки на наступний період експерти розглядали два можливих сценарії: песимістичний та оптимістичний. Оптимістичний прогноз припускав поступове відновлення західних, а за ними й українського, ринків вже в першому кварталі 2009 року. Так, на думку деяких аналітиків, позитивні зміни в українській економіці довго не змусять чекати, зростання попиту на пропозицію металургійної, хімічної, енергетичної промисловості мало сприяти зростанню експорту з України. За ним повинен пожвавитися внутрішній попит, збільшитися прямі іноземні інвестиції. Все це мало призвести до відновлення ділової активності в усіх галузях.

Песимістичний – припускав, що фінансова криза затягнеться як мінімум до 2010 року. Поглиблення фінансово-економічної кризи у світі призведе до подальшого зниження експорту з України, девальвації гривні, скорочення доходів українських компаній і зростання кількості банкрутств. Труднощі компаній і зниження доходів населення мали позначитися на банках — прогнозувалося, що протягом 2009 року втратять платоспроможність близько половини зі 182 фінансових установ. Але досі НБУ вводив тимчасові адміністрації лише в 16 банках. Випадки гучних дефолтів або банкрутств у корпоративному секторі є (роздрібні мережі “ Сітіком ”, “ Інтермаркет ”, “ Єва ” ), але їх небагато. З листопада минулого року агентство “ Кредит-рейтинг ” зафіксувало лише вісім технічних та один повноцінний дефолт за відсотковими облігаціями[2].

За даними Державного комітету статистики, номінальний ВВП у ІІ кварталі 2009 року зріс на 13% порівняно з І кварталом звітного року і становив 207096млн.грн. Що стосується реального ВВП, то аналізуючи аналогічний період минулого року видно, що відбулось значне скорочення виробленого продукту – на 17,8%. На нашу думку, дана ситуація є нормальною, адже, щоб вийти на стабільну економіку після рецесії необхідний певний час, тому стрімкого підйому очікувати не доцільно.

У вересні 2009р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2008р. індекс промислової продукції становив 101,9% та 81,6% відповідно, за підсумками 9 місяців даний показник склав 71,6%. У ІІІ кварталі поточного року, порівняно з попереднім кварталом, промислове виробництво зросло на 7,8%, у тому числі на підприємствах добувної промисловості – на 8,3%, переробної – на 6,8% [4].

Таким чином, дані свідчать про поступове покращення ситуації вітчизняної економіки, проте реальна ситуація вказує на не те, що ні оптимістичний, ні песимістичний прогноз не виявився до кінця вірним.

Варто зважати на те, що національна економіка не в змозі за такий короткий проміжок часу перекрити ті втрати, які вона отримала у результаті кризових явищ, але в свою чергу не слід випускати той факт, що зростання на 4 і 3% після більш ніж 20% падіння, швидше, може свідчити про те, що економіка досягла дна і незабаром може почати відновлюватися. Певне пожвавлення економічних процесів у нас вже спостерігається, але в цілому українська економіка як і раніше залишається в достатньо депресивному стані.

На сьогоднішній день експерти зазначають, що в найближчі три роки ми матимемо дуже повільне відновлення економіки і реально досягти успіху вітчизняна економіка до 2010 року не зможе [5]. Шляхом виходу із кризової ситуації на думку науковців є стабілізація політичної ситуації, прийняття ряду законодавчих актів, а головне Податкового кодексу України. На думку авторів, це є вірним твердженням, адже без злагоджених дій органів державної влади не можливе розв’язання нагальних проблем економіки, тим самим підвищення добробуту як самої держави, так і кожного громадянина.

Література:

1.     Данилишин Б. Экономика Украины: жизнь после кризисна/ Б. Данилишин // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. - №2. – с.6-11.

2.     Кравчук К. Загадки кризи [Електронний ресурс] / К. Кравчук // Контракти. – 2009. – №27.– Режим доступу: http://kontrakty.com.ua/show/ukr/print_article/26/27200911840.html

3.     Струк О. Криза жанру [Електронний ресурс] / О. Струк // Контракти. – 2008. -№44.– Режим доступу: http://kontrakty.com.ua/show/ukr/article/4/44200811154.html

4.     Офіційний сайт Державного комітету статистики - http://www.ukrstat.gov.ua/

5.     Україна демонструє ознаки економічного оздоровлення, але ВВП може впасти на 14% [Електронний ресурс] – 2009. – Режим доступу: http://www.newsru.ua/finance/22oct2009/prognoz.html