“Экономические науки”/5.Управление трудовыми ресурсами

 

Дидок В.В.

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина

Вплив розвитку HR-консалтингу на підвищення ефективності організаційного процесу на підприємстві

 

Стратегія розвитку, фінанси та людський ресурс сьогодні – складові успіху будь-якої компанії. Потужність компанії та її конкурентоспроможність вимірюються професіоналізмом конкретного співробітника. Люди виводять компанії на належний рівень розвитку, вони ж можуть спричинити падіння, здавалось би, найуспішніших корпорацій. Саме тому управління персоналом набуває стратегічного значення.

Аналіз динаміки економіки України протягом останніх п’яти років свідчить, що попит на консалтингові послуги постійно й динамічно зростає – дається взнаки вплив сталої західної практики. Темпи розвитку компаній з кожним роком збільшуються, і консалтинг стає тим необхідним параметром, який забезпечує життєдіяльність кожної з них. Світові дослідження підтверджують: компанії, які піддаються фінансовим коливанням бізнесу і стикаються з проблемою високої плинності кадрів, вважають технологію залучення зовнішніх ресурсів високоефективним рішенням, що дозволяє скоротити витрати більш ніж на 20%.

Саме поняття «консалтинг» – широке й неконкретне. Консалтинг у загальному розумінні – це вид інтелектуальної діяльності, основним завданням якого є надання допомоги у вирішенні тієї чи іншої проблеми [7]. Розглядаючи поняття Human Resource (HR), маємо на увазі сукупність людських ресурсів на підприємстві – найціннішого й найделікатнішого активу будь-якої компанії.

Американські консультанти вважають, що в організації з чисельністю працівників до 100 осіб взагалі не повинно бути HR-фахівців. Невеликим компаніям краще весь потенціал спрямовувати на розвиток основного бізнесу, а додаткові, так би мовити непрофільні функції, довірити сторонній організації – професіоналу в своєму виді діяльності [3; 7].

HR-консалтингові послуги можуть використовуватися на різних етапах розвитку компанії: стадії зародження й становлення компанії, реорганізації та нововведень, а також ситуації кризового стану.

Аналізуючи HR-консалтинг як окремий професійний напрямок консультаційних послуг, маємо на увазі надання допомоги компанії. Ця допомога виражена у створенні ефективної системи залучення, управління й утримання персоналу, що дозволяє перетворити кадровий ресурс у стратегічну перевагу компанії. Спектр послуг на ринку національного консалтингу, які надаються HR-консалтинговими компаніями, дуже широкий – від пошуку персоналу, розробки систем мотивації до організації корпоративних заходів. Класифікувати види послуг, що надаються HR-компаніями, можна, спираючись на стандартні функції HR-відділу (табл.1) [6].

Таблиця 1.

Класифікація видів послуг, що надаються HR-консалтинговими компаніями

Завдання HR-відділу

Послуги HR-консалтингової компанії

Розробка політики роботи з персоналом компанії

Розробка HR-стратегії

Організаційна побудова HR-відділу

Формалізація HR-процедур (розробка

посадових інструкцій, положень,

організаційної структури)

Пошук і підбір персоналу

Рекрутинг

Адаптація й введення нових співробітників на посаду, супроводження «старих»

співробітників на нові для них посади

Створення системи адаптації, коучинг

персоналу

Розробка системи мотивації персоналу

Система мотивації персоналу. Формування соціального пакету

Кадровий і управлінський документообіг

Аутсорсинг. Функції HR-адміністрування і нарахування заробітної плати

Формування і реалізація навчальних

програм

Розвиток і навчання персоналу

Розробка та впровадження елементів

корпоративної культури

Місія й цінності компанії. Формування внутрішнього іміджу компанії, впровадження цінностей компанії

Робота з лояльністю персоналу

Організація корпоративних заходів

Формування внутрішнього кадрового резерву

Оцінка персоналу, моделювання

компетенції.

 

На сьогодні ринок HR-консалтингу в Україні представлений великою кількістю компаній. Це як великі міжнародні розгалужені агентства, так і компанії з українськими інвестиціями. Необхідно зазначити, що від сторонніх компаній (провайдерів послуг) слід очікувати більш гнучких рішень, враховуючи їх багатоманітний досвід та широкі можливості. Крім того, від них можна вимагати більш якісного виконання робіт, ніж від внутрішніх підрозділів. Залучена до роботи компанія повинна бути експертом у своїй сфері, мати великий професійний досвід. Тільки за таких умов її послуги користуватимуться попитом [6].

В Україні однією з найбільш поширених функцій компанії, переданих у консалтинг, є пошук і підбір персоналу. Найбільш затребуваними на ринку залишаються послуги рекрутингових агентств. Трохи почав спадати попит на бізнес-навчання. Новий напрямок національного HR-консалтингу – аутсоринг функції HR-адміністрування (ведення кадрової документації) та нарахування заробітної плати співробітникам (Payroll). Набирають обертів послуги з оцінки персоналу, розробки комплексних систем для роботи з людським ресурсом.

Ринок HR-консалтингу складається з декількох складових.

Перша складова. Рекрутинг – підбір кваліфікованих кадрів для сторонніх підприємств за винагороду. Можна виділити 3 основних методи, якими користуються консультанти при пошуку й підборі:

1. Це пошук за допомогою існуючої бази здобувачів і тих, хто рекомендує, що формується агентством протягом усього часу своєї діяльності.

2. Найбільш ефективним і популярним методом на ринку вважається прямий пошук (Executive Search).

3. Існує також відомий метод «полювання за головами» – Headhunting.

Друга складова. У кожній компанії є робота, яку вигідніше продати, ніж виконувати самостійно. Тому постає питання: кому продавати? Співробітникам іншої компанії – вони зроблять її і дешевше, і якісніше. Весь цей процес називається одним простим терміном «аутсорсинг» (outsourcing – букв. поза джерелом) — це передача непрофільних (неосновних) функцій сторонньому підряднику.

Придатними для аутсорсингу вважаються функції зрілі, тобто ті, де не прогнозується інновація, здатна забезпечити компанії стратегічну перевагу. Одним із позитивів аутсорсингу є те, що постачальник послуг здатен забезпечити економію або більш високий рівень послуг за рахунок спеціалізації, більш дешевої робочої сили або ефекту масштабу [4; 7].

Аутсорсинг може заощаджувати ресурси організації. Про розмір ринку аутсорсингових послуг у світі можна судити за щорічним збільшенням компаній, які спеціалізуються на кадровому аутсорсингу: їх кількість збільшилася удвічі. Сумарний оборот таких компаній у світі перевищує 60 млрд. доларів на рік. Аутсорсинг кадрового діловодства й розрахунку заробітної плати – це послуги кадрового консалтингу, які сьогодні розвиваються найбільш динамічно. Це пов’язано з тим, що така робота вимагає від персоналу кожної компанії відповідної кваліфікації, водночас її можна охарактеризувати як досить рутинну й трудомістку. Використання аутсорсингу кадрового діловодства звільняє компанію від паперової роботи, яка надзвичайно стомлює, а також рятує від численних співбесід, оформлення трудових книжок, виплат заробітної плати, звітів у податкову інспекцію, оформлення лікарняних листків, відпусток тощо [2].

HR-консалтингова компанія повинна відповідати певним загальним вимогам, на які потенційному замовнику варто звертати увагу. До вимог відносяться:

1) наявність у компанії відпрацьованої технології вирішення завдань (необхідні методи аналізу, діагностики й прогнозування);

2) консалтингова компанія повинна бути зовнішньою і незалежною структурою стосовно організації, яку вона береться консультувати; думка HR-компанії повинна мати об’єктивний характер;

3) компанія повинна працювати з багатьма клієнтами, це дозволяє накопичувати й використовувати набутий досвід;

4) компанія повинна мати навчальний вплив на клієнта [4].

Існують різні прогнози стосовно подальшого розвитку американського та європейського ринків HR-консалтингу в найближчі роки. Зазвичай називають темпи 10-15% за рік. Місткість ринку США, що на сьогодні є найбільшим, до 2010 року, за прогнозами журналу HR Outscoring Magazine, сягне 90 млрд доларів США. Цікаво відзначити, що в Європі та США послугами HR-консалтингу активно користуються державні й муніципальні установи [3].

Прогнозувати темпи розвитку українського ринку HR-консалтингу складно. Єдине, про що можна впевнено сказати, – ринок зростатиме. Від провайдерів вимагатиметься надання не тільки традиційних послуг (підбір персоналу, його навчання, адміністрування заробітної плати), але й пропозицій комплексних рішень. Крім комплексних послуг, актуальними будуть і проекти, пов’язані з масовим набором кандидатів, масштабною оцінкою персоналу (враховуючи розвиток роздрібних мереж і виробничих підприємств) та оформленням великої кількості співробітників у сторонній організації. У свою чергу, ринок консалтингових компаній теж буде розвиватися — шляхом збільшення, оскільки для виконання великих проектів або великої кількості середніх проектів потрібні значні ресурси.

Література:

1.Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. – К.: КНЕУ, 2009.

2.Кросман Ф.М. Как заработать на консалтинге. – СПб.: Питер, 2008.

3.Бережной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге XXI века // Мировая экономика и международные отношения, – 2009. – №9.

4.Блок П. Безупречный консалтинг. – СПб.: Питер, 2009.

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sherpaconsulting.ru

6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dgtu.donetsk.ua

7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-consulting.com.ua