Економічні науки/6. Маркетинг та менеджмент

Здобувач Сініціна О.В.

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

Регулювання та підтримка  виставково-ярмаркової діяльності підприємств в Україні та світі

 

Виставково-ярмаркова діяльність в світі з огляду на її особливу суспільну та економічну значущість контролюється та підтримується державними структурами, профільними асоціаціями та іншими організаціями.

У міжнародній практиці не має єдиного підходу до регулювання та підтримки розвитку виставково-ярмаркової діяльності [1]. Нормативні документи Пояснювальне Повідомлення Європейського Союзу «Про застосування правил Єдиного ринку до сектору ярмарок та виставок» – 98 / с 143/02 виокремлює організацію та проведення виставок та ярмарків як окремий напрямок підприємницької діяльності, що регулюється ринком, але з необхідністю відповідності певним вимогам. 

В Німеччині державне регулювання виставково-ярмаркової діяльності дуже обмежене. В країні запроваджені «Самодисциплінуючі правила» (Добровільний Кодекс професійної етики), діють Комітет німецької економіки у справах торговельних ярмарок та виставок (AUMA), яким  були ретельно розроблені підходи до типології ярмарків та виставок в країні та Товариство добровільного контролю (FKM), що розповсюджує перевірений, зібраний за єдиними правилами статистичний матеріал про виставкові площі, експонентів, відвідувачів тощо (дані близько 85% виставкових заходів, що проводяться в країні). Утримання та розвиток виставкових центрів субсидується з податку за готельні номери, а самі центри розглядаються як інструмент розвитку економіки.

В Італії управління виставками розділене між областями та центральним урядом. Області дають дозвіл на проведення виставок, намагаючись уникнути конкуренції між ними. Центральний уряд контролює якість міжнародних виставок та три основні виставкові структури у Мілані, Вероні та Барі. Питання участі підприємств у закордонних виставках на регіональному рівні вирішує регіональний уряд, а на національному – Інститут зовнішньої торгівлі Італії. Регламентує сферу виставково-ярмаркової діяльності «Рамковий закон про виставкову галузь» № 7 від 11 січня 2001 року, в якому визначені умови видачі дозволів на ведення виставкової діяльності, порядок присвоєння статусу виставковим заходам та складання щорічного офіційного календаря виставок міжнародного та національного значення, умови та порядок формування Консультативного Комітету з виставкової діяльності, тощо.

У Франції виставково-ярмаркову діяльність регулює ордонанс № 45 – 2088 від 11 вересня 1945 року «Про виставково-ярмаркові заходи», в якому викладено порядок організації виставкових заходів в країні. В той же час у наступні роки було прийнято певний перелік урядових постанов, що доповнюють, а іноді відміняють положення вищезазначеного документу (наприклад, постанова № 69-948 від 10 жовтня 1969 року «Про виставково-ярмаркові заходи» по суті відміняє ст.1 вищезазначеного ордонансу). Головні виставкові центри в Парижі та Ліоні знаходяться у власності державних структур або управляються ними. Планування та організація ярмарків та салонів здійснюється приватними фірмами та їх об’єднаннями під наглядом державних органів – Державного секретаріату у справах дрібних та середніх підприємств, торгівлі та ремесел, а також префектів відповідних міст та регіонів, яких призначає уряд. Головною координуючою структурою виставкового процесу у Франції є Асоціація «Ярмарки та салони Франції», що прирівнюється до державної.

В Іспанії контроль за виставковою діяльністю розподілений між центральним урядом (для головних заходів) та місцевими адміністраціями (для місцевих заходів). Основні виставкові структури, що розміщуються у Барселоні та Мадриді знаходяться у власності або місцевих державних органів, або у приватній власності та працюють самостійно чи у складі в консорціумів. В Іспанії діє Закон “Про упорядкування виставкової діяльності Автономної області Мадрида”, що передбачає оптимальний рівень якості експонованих товарів та участь в експонуванні зацікавлених економічних секторів.

Значну підтримку підприємствам, що бажають взяти участь у виставкових заходах або відвідати семінари закордоном здійснює уряд Великобританії в особі Trade Partners UK. Цілями діяльності цієї організації є: надання допомоги молодим експортерам закріпити свої позиції на закордонному ринку; більш досвідченим експортерам закріпитися на нових/нерозвинених ринках.  

У США діє Закон «Про участь Сполучених штатів у міжнародних виставках», що містить положення з питань участі уряду США в міжнародних виставках, що проводяться в цій країні. Закон «Про торговельні ярмарки», прийнятий у 1959 році, обумовлює режим ввезення експонатів, обладнання та будівельних матеріалів для виставок та ярмарків, що проводяться на території США. Законами про щорічні асигнування передбачається виділення коштів на фінансування окремих виставок та ярмарків для ряду федеральних органів та інших організацій США. Крім того в рамках «Програми сертифікованих торговельних ярмарків» Міністерство торгівлі США спонсорує участь приватних фірм у 80 ярмарках щорічно, а «Програмою для міжнародного покупця» заохочується участь іноземних імпортерів приблизно у 20 торгових виставках та ярмарках, які щорічно проводяться на території США. У ряді американських штатів діють місцеві програми підтримки виставкового бізнесу.

В Україні діє Указ Президента України від 30 жовтня 1996 року № 1015/96 «Про заходи з удосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні». Розпорядження Президента України від 2 листопада 2000 року № 343/2000 «Про удосконалення проведення виставково-ярмаркових заходів в Україні» зобов’язує Кабінет Міністрів України передбачати в загальнодержавних програмах соціально-економічного розвитку проведення спеціалізованих  виставок та ярмарків з найбільш актуальних тематик тощо. Розроблено проект Закону № 7812 від 12.07.2005  «Про виставкову діяльність в Україні» [2]. Підприємства-організатори виставкових заходів в Україні на добровільних засадах керуються «Концепцією розвитку виставкової діяльності», що була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. №459-р.

Перспективи розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Україні пов'язані з державною підтримкою підприємств-організаторів виставково-ярмаркових заходів та підприємств-експонентів, що полягає у: розробці механізму комплексного розвитку виставкових послуг, оцінкою виставкової діяльності за результатами ефективності виставкових заходів, створенням сучасних та модернізацією існуючих виставкових майданчиків, формуванням багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у виставковій сфері, тощо.

Література:

1. О состоянии нормативно-правовой базы выставочно-ярмарочной деятельности и путях ее совершенствования. Режим доступу: www.tpprf.ru/ru/main/show/coord/azakon/ - 39k.

2. Про виставкову діяльність в Україні: Проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до проекту закону:  http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=25190