Руснак А.В.

Державний вищий навчальний заклад

 «Херсонський державний аграрний університет»

Аналіз сучасного стану виробництва сільськогосподарської продукції в Херсонській області

 

  Основним завданням аграрних підприємств в сучасних умовах є всебічне задоволення потреб національної економіки, в цілому, і окремих громадян, зокрема, у його продукції, роботах та послугах з високими споживчими властивостями і якістю при мінімальних витратах. Сільськогосподарське виробництво є основою життя людей. Світова практика показує, що ринкова економіка змінює ставлення людини до землі, спонукає її до більш продуктивної праці. Херсонська область є аграрно-промисловою, яка має великий природно-ресурсний потенціал і сприятливі економічні умови для ведення майже всіх видів виробництва.

На кінець 2008р. в області виробництво сільськогосподарської продукції здійснювали 2721 підприємство, площа сільськогосподарських угідь в яких складає 933,1 тис.га. Із загальної кількості підприємств – 580 становлять господарські товариства, кооперативи, приватні, державні та інші підприємства (крім фермерських господарств). На початок 2009р. діяло 2141 фермерське господарство, у  власності та користуванні яких знаходилося 246,4 тис.га сільськогосподарських угідь, з них 239,5 тис.га ріллі. У власності та користуванні громадян площа сільськогосподарських угідь склала 820,7 тис.га, що менше на 2,6%, ніж на початок 2008р.

За 2008р. загальний обсяг валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 р.) становив 3989,9 млн.грн. і збільшився на 42,5 % в порівнянні з виробництвом попереднього року, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах –  на 72,1%, у господарствах населення – на 23,7%, частка яких у загальне виробництво становила 53,2% проти 61,2% у 2007р.

У галузі рослинництва в 2008р. показники розвитку були більш успішними, ніж торік. Обсяг виробництва  продукції рослинництва за 2008р.  (у порівнянних цінах 2005р.,) порівняно з 2007 р. збільшився на 63,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 78,3%, а в господарствах населення – на 49,3%. У сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення  обсяг виробленої продукції (у вартісному виразі) зріс за рахунок збільшення виробництва зернових культур (в 2,5рази та в 3,0ррази відповідно), технічних культур (в 1,7рази та в 2,1рази відповідно), картоплі та овоче-баштанних культур (в 1,6 рази та на 1,2 рази), плодоягідних культур (в 1,2 рази). 

Зерновиробництво є провідною галуззю рослинництва, де основною культурою залишається озима пшениця. За підсумками 2008р. господарствами усіх категорій одержано 2202,3 тис.т зернових культур (включаючи кукурудзу) при середній урожайності 32,9 ц з га. Порівняно з  2007р. виробництво зерна збільшилось на 1392,2 тис.т (в 2,7 рази) за рахунок збільшення  розмірів площ збирання на 163,2 тис.га (на 32,3%) та урожайності на 16,9 ц (в 2,1 рази). Пшениці (озимої та ярої) зібрано в 2,6р. більше, ніж у 2007р., кукурудзи на зерно – в 2,1р., а валовий збір рису зменшився на 5,2%. Урожайність зернових культур у сільськогосподарських підприємствах становила 32,6 ц і була менше на 0,8 ц, ніж у господарствах населення.

У 2008 р. валовий збір насіння соняшнику у всіх категоріях господарств становив 365,1 тис.т, що більше, ніж в 2007р.  на 217,8 тис.т (в 2,5 рази), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах 232,4 тис.т, що на 139,0 тис.т більше (2,5р.). Урожайність соняшнику становила 11,1 ц з га в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 11,5 ц з га, що значно вище, ніж у 2007р. Площа, з якої зібрано урожай  соняшнику збільшилась на 33,2%.  Значне збільшення валового збору ріпаку (в 3,4 рази) у всіх категоріях господарств одержано за рахунок збільшення площі збирання в 2,0 рази, валовий збір  якого  становив   125,2 тис.т.  Урожайність  ріпаку збільшилась на 2,0 ц, або на 17,5% і становила 13,4 ц з га. На 2,5% зріс валовий збір сої і становив 173,8 тис.т, 92,5% від загального його виробництва вироблено аграрними підприємствами.

За рахунок підвищення урожайності на 37,8% в усіх категоріях господарств виробництво овочевої продукції збільшилося проти 2007р. на 39,4% і становить 696,7 тис.т., при цьому площа збирання збільшилась лише  на 1,2%. Погодні умови в 2008р. були сприятливими й для збільшення обсягів виробництва плодоягідної продукції та винограду. Так, валовий збір плодів і ягід становив 41,2 тис.т, що на 25,2% більше 2007 р. Виробництво винограду становить 41,7 тис.т, що в 2,1р. більше, ніж в попередньому році; при цьому 89,2%  загальної кількості виробництва припадає на сільськогосподарські підприємства.

Отже, сільськогосподарські підприємства залишаються основними виробниками зернових культур, соняшнику, ріпаку, сої та винограду. Проте, майже весь обсяг виробництва картоплі, овочів, плодоягідної продукції було вироблено господарствами населення. Херсонська область серед регіонів України займає найбільшу частку з виробництва сої,що становить 21,4%; урожайність з 1 га зібраної площі сої становить 27,4 ц, проти 15,1 ц урожайності по Україні.

Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, що забезпечує населення  продуктами харчування, легку та харчову промисловість – сировиною. У 2008р. загальний обсяг виробництва продукції тваринництва збільшився на 4,0%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 41,1%, а в господарствах населення зменшився  на 4,2%. Проте господарствами населення виробляється більша частина всієї продукції тваринництва (75,5% в 2008 р. і 81,9% в 2007 р.).

В 2008 р.  збільшилося виробництво яєць порявнянго з попереднім роком на 58,8% і становить 440,5 млн.шт, вовни – на 17,0% (193 т), а виробництво м’яса (в живій вазі) зменшилося на 3,6%, молока  - 0,2% і  становить, відповідно, 69,2 тис.т та 320,5 тис.т.

Аграрні підприємства збільшили порівняно з 2007р. обсяги вирощування худоби та птиці (у живій вазі) на 1,7 тис.т (12,6%). Співвідношення обсягу вирощування худоби та птиці до його реалізації на забій склало 120,9% (108,8% в 2007 р.). це обумовлено зростанням середньодобових приростів на вирощуванні, відгодівлі і нагулі великої рогатої худоби на 11,5% та свиней  на 29,1% , які становили, відповідно, 397 та 355 грамів.

У структурі загального обсягу реалізації худоби та птиці на забій  сільськогосподарськими підприємствами 66,3% склала обсяг реалізації на забій свиней (у 2007 році – 66,4%). У 2008р.  в порівнянні з попереднім роком зріс обсяг реалізації на забій птиці (у живій вазі) 0,9 тис.т, або в 1,6 рази. В сільгосппідприємствах збільшені також валові надої молока на 4,1%,  виробництво яєць та вовни  в 2,3 рази та на 2,1% відповідно. 

Отже, у виробництві продукції тваринництва переважають господарства населення, якими в 2008 р. забезпечувалось 82,2% виробництва  м’яса, 92,8% молока, 36,5% яєць, 49,2% вовни і які, порівняно з попереднім роком, збільшили виробництво яєць – на 2,7%, вовни на – 37,7%, а  виробництво м’яса зменшили – на 4,2%, молока – на 0,5%. За розрахунками, середній надій молока на одну корову у господарствах населення склав у 2008р. 3649 кг, що на 104 кг (на 2,9%) більше, ніж у 2007р. У господарствах населення станом на початок 2009р. утримувалось 88,0% загального поголів'я великої рогатої худоби, у т.ч. 92,5% корів, 58,4% свиней, 68,1% овець та кіз, 67,7% птиці. В господарствах усіх категорій поголів'я великої рогатої худоби за 2008р. скоротилося на 13,9%, у т.ч. корів – на 3,5%, овець та кіз – на 6,1%, птиці – на 6%, а чисельність свиней, навпаки, збільшилась на 2,6%.

Збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва, поголів’я тварин і підвищення їх продуктивності зумовлено наявністю міцної кормової бази. В сільськогосподарських підприємствах у 2008р. обсяг заготовлених кормів усіх видів (у кормових одиницях) в порівнянні з 2007р. зріс на 27,3%, у розрахунку на одну умовну голову заготовлено 10,4 ц к.од. проти 6,0 ц к.од. у 2007р.

Суттєво впливає на стан галузі тваринництва державна підтримка. За 2008р. сільськогосподарськими виробниками отримано дотацій на суму 30633,4 тис.грн. на підтримку тваринництва і доплат на суму 8804,0 тис.грн.  за молодняк сільськогосподарських тварин високих вагових кондицій та курей - бройлерів, що в 2,9 рази  та 3,5 рази більше, відповідно, ніж в попередньому році.

Аналіз стану виробництва сільськогосподарської продукції Херсонської області свідчить про деякі позитивні результати, які отримані товаровиробниками у минулому році. На сьогодні в галузі залишається ще багато проблем, залежність сільського господарства від природних та економічних умов, складний взаємозв’язок різних чинників, які впливають на результати господарської діяльності, потребують науково обґрунтованої організації виробництва в сільськогосподарських підприємствах та їх підрозділах з використанням досягнень науки і передової практики. Одним із основних шляхів підвищення якості продукції – сортооновлення, сортове насінництво у рослинництві, селекція, виведення нових і поліпшення якостей  районованих порід худоби – в тваринництві. Поліпшенню ринкової кон’юнктури на окремі види сільськогосподарської продукції, як показали результати 2008 р., сприяє державна допомога у вигляді дотацій та доплат. Успішне вирішення цих питань залежить як від керівників аграрних підприємств, так і від аграрної політики держави.