Ходова Г.О., Карасьова Ю.М.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

 імені Михайла Туган - Барановського

Стан ринку автомобілів  в Україні на сучасному етапі

 

В сучасних умовах кризи всі галузі промисловості скоротили обсяги випуску та реалізації. Основною причиною таких негативних змін стало підвищення цін на ресурси на зниження платоспроможного попиту. Таким чином кон’юнктура  ринку є не врегульованою та породжує інші макроекономічні проблеми, такі як зменшення ВВП, збільшення рівня безробіття та інші.  Ще одним важливим фактором, який актуалізує проблему стану ринку автомобілів є непрямий зв'язок з ринком палива та нафтопродуктів, які є взаємодоповнюючими товарами. Тож розгляд наведеної проблеми є необхідним чинником для розуміння стану економіки України в цілому.

По - перше, слід розглянути  зміни у виборі споживачів. Необхідно зауважити, що на сьогоднішній день споживачі більш ретельно ніж раніше обмірковують  обґрунтованість необхідності у тому чи іншому обладнанні з метою економії. Внаслідок цього обсяг реалізації  автомобілів та комплектуючих скорочується досить швидкими темпами. Така ж тенденція стосується й технічного обслуговування. Нездорова економічна ситуація в країні спричинює несвоєчасне відвідування СТО. Але цей чинник стосується здебільшого необов’язкових видів робіт, а стосовно ремонту складних агрегатів, які безпосередньо пов’язані з безпекою, клієнти намагаються не економити.

Ще одним чинником зменшення попиту є споживацькі очікування. Адже у країні застосовується система Trade - in та реалізація заставних авто. В очікуванні біль дешевих експлуатованих чи заставних автомобілів споживачі скорочують попит на нові автомобілі. Власне у довгостроковому періоді це явище є більш сприятливим для економіки у цілому, бо насичує ринок та підвищить попит не тільки на автомобілі, а й на нафтопродукти.

Більш детально розглянемо ці додаткові джерела. Так, 04.11.2009 Верховна Рада України прийняла закон про систему Trade in (№4385), який легалізує торгівлю уживаними автомобілями автосалонами. При цьому базою оподаткування операцій з поставки уживаних товарів за системою зворотного викупу є маржа (надбавка) між ціною продажу товару,придбаного на умовах зворотного викупу та ціною придбання уживаного товару (без урахування податку на додану вартість, нарахованого на таку маржу). Окрім того з таких операцій не стягується податок з доходів фізичних осіб. Проте таке правило розповсюджується не на всі операції: при продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій підлягають оподаткуванню за ставкою 0 відсотків від оціночної вартості проданого майна. У цій редакції закону передбачається стягнення 3% відрахувань у Пенсійний фонд України. Тож, кожний продаж одного автомобілю приноситиме 3% відрахувань у ПФ, що є сприятливим для фонду при багаторазовому продажу.

Ще одним джерелом насичення ринку автомобілів в Україні є заставні авто, тобто це рухоме майно осіб, які отримали кредити в банку піл заставу власних авто, та не були в змозі виплачувати позику. Цей фактор впливає на зниження цін на вторинному ринку та стимулює систему Trade in. Проте різкого зменшення цін очікувати не слід, адже виробники та дилери не мають наміру реалізувати високотехнологічний продукт, яким є сучасний автомобіль нижче собівартості. За допомогою цієї системи банки відшкодують свої збитки, а споживачі матимуть змогу придбати авто за цінами, які їх задовольняють.

Тож, слід зазначити, що незважаючи на складну економічну ситуацію, та не завжди сприятливі моменти такі, як тринадцяте відсоткове державне мито, стан ринку автомобілів є перспективним. Адже цей ринок є актуальним навіть в умовах кризи, якщо усі його учасники намагатимуться знаходити компромісні рішення.

 

Література:

1.    Куцаченко Е. Второе дыхание // Бизнес. – 2009. - №7. – С. 53 – 54.

2.    Терентьев И. Сплошная скромность // Бизнес. – 2009. - №20. – С. 55 – 56.

3.    Терентьев  И. Аукционерное общество // Бизнес. – 2009. - №10. – С. 56 – 57.

4.    http://gska2.rada.gov.ua/

5.    http://www.ukrstat.gov.ua/