Право/2. Административное и финансовое право

Саєнко С.І., Добротворський Д.О.

Луганський державний  університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Адміністративне припинення екологічних правопорушень як напрям примусової діяльності міліції

Найдійовішими адміністративно-правовими заходами із забезпечення екологічної безпеки є заходи адміністративного припинення правопорушень. На відміну від адміністративно-попереджувальних заходів заходи адміністративного припинення застосовуються лише за наявності правопорушення та є реакцією на протиправні вчинки деліквентів. Їх головна мета – припинення протиправної поведінки та примушування правопорушника діяти правомірно в рамках закону. Заходи адміністративного припинення - важливі правоохоронні заходи, які застосовуються міліцією у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Головною особливістю аналізованих примусових заходів є те, що вони мають застосовуватися лише в період вчинення правопорушення. Заходи, які застосовуються після його скоєння, не можуть досягти мети припинення правопорушення та за своїм характером є правозабезпечувальними процесуальними заходами в адміністративно-деліктному провадженні. Наведене має важливе методологічне значення, оскільки дозволяє розмежовувати вказані різновиди заходів адміністративного примусу.

Заходи адміністративного припинення, як найбільш поширений різновид адміністративно-примусових заходів із забезпечення екологічної безпеки, застосовуються переважним числом співробітників міліції. Аналіз чинного законодавства та адміністративно-юрисдикційної практики ОВС України свідчить, що вказані правові інструменти можуть мати як загальне, так і спеціальне призначення. Так, наприклад, у Законі України «Про міліцію» міститься перелік заходів адміністративного припинення загального призначення, які можуть застосовуватися працівниками міліції за порушення природоохоронного законодавства. Серед останніх можна назвати вимогу працівника міліції до громадян і посадових осіб припинити протиправні дії, правовими підставами якої є пункт 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію». Означений захід адміністративного припинення правопорушень застосовується у тих випадках, коли забезпечуючи дотримання правил благоустрою та озеленення міст, співробітники міліції забороняють псування газонів, зелених насаджень або засмічення території у районі посту чи маршруту. Якщо така заборона не приносить позитивного ефекту в припиненні делікту, правопорушник затримується та відправляється до відділення ОВС для складання протоколу.

Одним із заходів адміністративного припинення загального призначення, який мають право застосувати працівники міліції, є також заборона експлуатації транспортного засобу. Даний захід припинення адміністративно–технічного характеру спрямований на заборону експлуатації транспортних засобів технічний стан яких не відповідає діючим правилам, нормативам і стандартам, або які не пройшли технічний огляд. Він застосовується до усунення причин, що стали підставою для такої заборони.

У якості прикладу можна навести ситуацію, коли з метою охорони атмосферного повітря, захисту населення та навколишнього природного середовища від шуму співробітники Державної автомобільної інспекції забороняють експлуатацію транспорту з підвищеним задимленням або з підвищеними шумами. Вони також можуть забороняти експлуатацію несправних автомобілів до усунення порушень і вносити приписи щодо усунення порушених нормативів і стандартів екологічного законодавства. Застосування зазначених заходів працівниками ДАІ оформлюється протоколом (як стосовно громадян, так і посадових осіб автопідприємств, які відповідають за випуск транспортних засобів), у якому чітко викладаються причини застосування таких заходів, робляться посилання на нормативні приписи Правил дорожнього руху та екологічного законодавства, які було порушено.

Найбільш розповсюдженим заходом адміністративного припинення, який застосовується міліцією у сфері охорони довкілля, є адміністративне затримання правопорушників. Метою адміністративного затримання порушників екологічного законодавства є припинення їх протиправної поведінки та застосування необхідних заходів для притягнення винних до адміністративної відповідальності. Цей захід може бути застосований лише до осіб, які скоюють правопорушення, і при наявності відповідних підстав. Серед останніх діючим законодавством названо необхідність складання протоколу, доставлення правопорушника до органу внутрішніх справ у тих випадках, коли він відмовляється підкоритися законним вимогам працівників міліції про припинення протиправних дій, або ж коли необхідно встановити особу деліквента за відсутності у нього відповідних документів.

Заходи адміністративного припинення спеціального призначення - це заходи фізичного впливу. Вони застосовуються працівниками міліції при неможливості припинення суспільно шкідливого протиправного діяння за допомогою інших заходів примусового характеру. Це трапляється переважно у тих ситуаціях, коли правопорушники екологічного законодавства поводять себе задирливо, не пред’являють документи, погрожують співробітникам міліції. У таких випадках працівники міліції мають право застосовувати спеціальні засоби, серед яких особливо виокремлюється застосування вогнепальної зброї.

Однак доцільно пам’ятати, що останній захід адміністративного припинення  працівники міліції мають право застосовувати лише за умов, коли на них або на громадян здійснюється напад з боку правопорушників екологічного законодавства та коли за допомогою інших заходів фізичного впливу не вдається припинити протиправну поведінку особи. Це головна умова застосування вогнепальної зброї і вона є втіленням принципу законності в адміністративно-примусовій діяльності ОВС України.