Психология и социология / 8. Педагогическая психология

                                                     Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Діяльнісний розвиток молодшого школяра в процесі навчання іноземної мови

 

В контексті особистісно-діяльнісного підходу до учня початкової школи, який розпочинає вивчення іноземної, зокрема англійської, мови, ми розглядаємо молодшого школяра як активного суб’єкта учіння, що спрямоване на оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю (детальніше див. Бігич О.Б. Комунікативний розвиток молодшого школяра у сфері рідної мови // Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ Linguapax-УІІІ. Філологія. Педагогіка. Психологія.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2002.- Вип. 6.- С. 391-396). Відповідно, домінуючими на уроці англійської мови є два нових для молодшого школяра види діяльності: учіння, яке натомість гри стає провідним, та іншомовна мовленнєва діяльність. Виникає запитання щодо інших різновидів діяльності учня початкової школи – передусім гри, а також трудової, художньої, фізичної тощо діяльності, якими він займався до навчання в школі: закрити перед ними двері й не пустити на урок англійської мови?  

Питання інтеграції до учіння молодших школярів, націленого на оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю, гри, художньо-мовленнєвої, музичної, образотворчої, фізичної тощо діяльності завжди було актуальним для дослідників – науковців та практиків. Не обминаємо його й ми в курсі за вибором «Основні підходи до навчання англійської мови в початковій школі», який уже понад 10 років читаємо старшокурсникам факультету англійської мови КНЛУ. На жаль, за браком навчальних годин, відведених на курс за вибором (20 годин – 10 занять), тема «Різновиди діяльності молодших школярів на уроці англійської мови» не виокремлюється, а інтегрується до інших навчальних тем.

Наведемо приклади інтеграції різновидів діяльності молодших школярів передусім до уроку англійської мови. Ілюстрацією слугуватиме наш (співавтор – С.М.Назаров) мультимедійний електронний навчальний посібник «Урок англійської мови в початковій школі», який є основним засобом навчання студентів у курсі за вибором. Наведені нижче рисунки є фрагментами уроків англійської мови, зміст яких презентується молодшим школярам на мультимедійну дошку.  

Гра. За бажанням учитель може додати ігровий елемент до будь-якої вправи – рольові ігри при навчанні діалогічного мовлення, орфографічні ігри при навчанні техніки читання й письма, інші мовні ігри з елементом змагання на особисту (рис. 1) чи командну першість, рухливі ігри (рис. 6) тощо. 

Рис. 1. Фрагмент сторінки «Розгадування кросворду»

Використання художньо-мовленнєвої діяльності є особливо доцільним на такому обов’язковому етапі уроку в початковій школі як фонетична зарядка, що спрямована на формування у молодших школярів вимовних та інтонаційних навичок. Саме протягом фонетичної зарядки учні декламують вірші, вправляються у скоромовках, прислів’ях, приказках тощо (рис. 2). Художньо-мовленнєва діяльність тісно переплетена з театрально-ігровою, в процесі якої молодші школярі драматизують невеликі художні твори (рис. 3), ставлять лялькові вистави, зокрема із застосуванням пальчикових ляльок, ляльок-рукавичок тощо.

Рис. 2. Фрагмент сторінки «Вправи для навчання вимови звука [w]»

Рис. 3. Фрагмент сторінки «Драматизація казки The Three Bears»

Музичну діяльність варто широко залучати до позакласної чи самостійної

роботи молодших школярів удома, а на уроці доцільно слухати музичні твори. Так, під час вивчення теми «Seasons» ми знайомимо молодших школярів з фрагментами циклу «Пори року» А.Вівальді. В процесі формування у молодших школярів лексичної репродуктивної навички, зокрема з теми «Animals», пропонуємо для аудіювання пісню «I bought a pretty cat» (рис. 4).  

Рис. 4. Фрагмент сторінки «Тематичний комплекс вправ з теми Animals»

Образотворчу діяльність, яка включає малювання, конструювання, аплікацію, ліплення, доцільніше залучати до самостійної роботи молодших школярів удома, а на уроці презентувати продукти їхньої образотворчої діяльності. Ці завдання не є обов’язковими і виконуються учнем за бажанням. Так, домашнім завданням уроків з теми «At the Zoo» може бути виготовлення персонажів і декорації казки «The Three Bears» (рис. 3), розфарбовування чорно-білого бланку «The Hidden Animals» (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент сторінки «Гра The Hidden Animals»

Фізична діяльність використовується передусім на уроці англійської мови як пауза для відпочинку молодших школярів. Так, на уроці з теми «At the Zoo» одним із прийомів паузи для релаксації ми пропонуємо рухливу гру «Make believe you are…» (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент сторінки «Пауза для відпочинку»

У такий спосіб кожний із згаданих вище різновидів діяльності молодшого школяра, інтегрований до уроку та позакласної роботи з англійської мови в початковій школі, а також до домашньої самостійної роботи учня, сприяє як його загальному діяльнісному розвитку, так і оволодінню учінням та іншомовною мовленнєвою діяльністю.