Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

Бігич О. Б., Мокіна А. Г.

Київський національний лінгвістичний університет

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Зорово-слухові орієнтири сприймання та запам’ятовування англомовного аудіотексту старшими дошкільниками: результати експериментального навчання

 

Одним із завдань нашого дослідження проблеми навчання старших дошкільників англійського усного мовлення методом розповідання є створення опор, які, з одного боку, слугують орієнтирами для дітей під час слухання для розуміння змісту аудіотексту, а з другого – підказками для його переказу.

З метою перевірки впливу зображальної наочності (створена нами мультимедійна презентація в Power Point) на процес навчання англомовного аудіювання старших дошкільників у червні 2013 року ми провели експериментальне навчання. Коротко представимо його результати.   

У першій серії експерименту досліджувався вплив статичної  vs. динамічної наочності (зоровий орієнтир) на ступінь розуміння основного та детального змісту казки «The Very Hungry Caterpillar». А. Результати аудіювання з розумінням основного змісту в опорі на статичну наочність – неанімована презентація казки (ЕГ 1 – 0,93) та динамічну наочність – анімована презентація казки (ЕГ 2 – 0,67). Різниця в розумінні загального змісту склала 0,26. Б. Результати аудіювання з повним розумінням змісту в опорі на статичну наочність – неанімована презентація казки (ЕГ 1 – 4,2) та динамічну наочність – анімована презентація казки (ЕГ 2 – 4,47). Різниця в розумінні детального змісту склала 0,27. Отже, для навчання аудіювання з розумінням основного змісту аудіотексту доцільно використовувати ілюстративну статичну наочність; для навчання аудіювання з повним розумінням змісту – ілюстративну динамічну наочність.

У другій серії експерименту досліджувався вплив функціональних шумів (слуховий орієнтир) на ступінь розуміння основного та детального змісту казки «The Frog Family». А. Результати аудіювання з розумінням основного змісту казки в опорі на статичну наочність – неанімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 0,87) та з функціональними шумами (ЕГ 2 – 0,73). Різниця в розумінні загального змісту склала 0,14. Б. Результати аудіювання з повним розумінням змісту казки в опорі на статичну наочність – неанімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 4,33) та з функціональними шумами (ЕГ 2 – 5,00). Різниця в розумінні детального змісту склала 0,67. Отже, для навчання аудіювання з розумінням основного змісту аудіотексту доцільно використовувати ілюстративну статичну наочність без функціональних шумів; для навчання аудіювання з повним розумінням змісту – ілюстративну статичну наочність з функціональними шумами.  

У третій серії експерименту досліджувався вплив функціональних шумів (слуховий орієнтир) на ступінь розуміння основного та детального змісту казки «Pete the Cat». А. Результати аудіювання з розумінням основного змісту казки  в опорі на динамічну наочність – анімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 0,53) та з функціональними шумами (ЕГ 2 – 0,00). Різниця в розумінні загального змісту склала 0,53. Б. Результати аудіювання з повним розумінням змісту казки в опорі на статичну наочність – анімована презентація казки без функціональних шумів (ЕГ 1 – 5,00) та з функціональними шумами (ЕГ 2 – 2,67). Різниця в розумінні детального змісту склала 2,33. Отже, для навчання аудіювання з розумінням як основного змісту аудіотексту, так і його повного розуміння доцільно використовувати ілюстративну динамічну наочність без функціональних шумів.  

Таким чином, розуміння дошкільниками основного змісту англомовного аудіотексту (100%) зумовлено використанням ілюстративної статичної наочності (93%) без функціональних шумів (87%), з функціональними шумами (73%); динамічної наочності (67%) без функціональних шумів (53%). Недоцільним є використання динамічної наочності з функціональними шумами (0%).

 

Водночас розуміння дошкільниками детального змісту (5 деталей) англомовного аудіотексту  зумовлено використанням ілюстративної статичної наочності з функціональними шумами (5,00), динамічної наочності без функціональних шумів (5,00 / 4,47), статичної наочності без функціональних шумів (4,33 / 4,2). Недоцільним є використання динамічної наочності з функціональними шумами (2,67)   

Перспективу подальших наукових розвідок ми вбачаємо в експериментальній перевірці ефективності зорово-слухових орієнтирів-підказок для переказу старшими дошкільниками змісту аудіотексту.