Экономические науки/6.Маркетинг и менеджмент

Удод К.В. студентка 5-го курсу спеціальності 8.03050701 "Маркетинг",

к.е.н., доц.  Скригун Н.П.

Національний університет харчових технологій

СТРАТЕГІЯ ПАРТИЗАНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОСУВАННІ ТОВАРУ

 

В умовах жорсткої конкуренції компанії все частіше намагаються привернути увагу споживачів до власної продукції. Тому важливим є вірний вибір суб’єктом господарювання не тільки маркетингової стратегії, яка допоможе зміцнити свої позиції на даному етапі росту чи поверне втрачену популярність, а й засобів донесення інформації до споживача. Встановлено, що нестандартні засоби комунікацій є найбільш ефективним способом досягнення цілей компанії.

Дослідження показали, що аби привернути увагу до компанії, маркетологам варто звернути увагу на чотири основні типи маркетингових стратегій: оборонну, наступаючу, флангову і партизанську. Кожна з цих стратегій носить протилежний характер.

Оборонна широко використовується компаніями – лідерами ринку, які мають на меті захистити свою частку ринку. Ця стратегія направлена на протидію сильним крокам конкурентів. Прикладом можуть бути цінові війни.

Наступаюча стратегія  реалізується у прагненні компанії зайняти на ринку певну нішу. Принцип флангової стратегії полягає у виході на ринки зі слабкою конкуренцією [1]. Стратегія партизанської війни - це стратегія, яку вибирає для себе більшість компаній на ринку. Великих компаній на ринку одиниці, вони воліють обирати стратегію оборони, оскільки їм є що захищати. Деякі насмілюються атакувати лідера з метою зайняти його місце в галузі. Більшість компаній обирають ведення флангових воєн. Всі інші компанії на ринку - це партизани.

Встановлено, що партизанська стратегія має на меті використання найдешевших, але чи не найефективніших методів реклами. Партизанський маркетинг завдяки своїй низькій вартості може бути основною зброєю підприємств малого та середнього бізнесу. Великим компаніям ця стратегія дозволить привернути до себе увагу тих споживачів, яких не вдалося зацікавити звичайними видами рекламних звернень. Методи партизанського маркетингу дають можливість компаніям виділитися на фоні стандартних рекламних засобів.

Термін «партизанський маркетинг» був введений американським маркетологом Джей Левінсоном, який у своїх книгах демонстрував споживачам прийоми нової технології, найбільш поширеними  з яких є вірусний маркетинг та нестандартна реклама [3]. Вчений пропонує дотримуватись наступних правил, використовуючи партизанський маркетинг: чітко окреслити мету і терміни акцій; зрозуміти потреби споживачів, свої сильні сторони; заінтригувати; шукати найбільш бюджетні шляхи, оригінальні ідеї [3].

Вірусний маркетинг включає методи, які спонукають споживачів поширювати інформацію серед оточуючих та знайомих. Дослідження показали, що одним із найпопулярніших засобів вірусного маркетингу є Інтернет. В ролі вірусу можуть виступати цікаві відео ролики, які Інтернет-користувачі захочуть обговорювати між собою і при цьому не сприйматимуть його як рекламу.

 Прикладами нестандартної зовнішньої реклами, що привертає увагу перехожих можуть бути і використання 3Д-технологій (об’ємного зображення), світлові макети, блискітки, абстракції і оригінальні форми.

На нашу думку, таємниця успіху партизанського маркетингу полягає в оригінальності методів просування. Кожна успішна маркетингова стратегія орієнтована на потреби конкретного покупця і включає в себе не прісні рекламні повідомлення, а одноразові акції і нестандартні рішення. Вибір цих рішень залежить від задач, які обираються підприємствами. Для деяких невеликих компаній, що ставлять собі на меті довгострокове існування на ринку товарів та послуг творчий підхід до реклами є вкрай важливим [2].

Маркетингові дослідження показали, що все ж недостатньо розробити тільки стратегію просування. Потрібно досягти присутності в ній оригінальності, яка, в той же час, буде зрозумілою пересічному споживачу.

З точки зору споживачів, партизанська реклама – це не тільки пропозиція звернути увагу, це свого роду комунікація, що схожа на гру та може підвищити настрій. З іншого боку, перенасичена реклама здатна викликати протилежний ефект і відштовхнути споживачів. Було встановлено, що партизанський маркетинг часто будується на психології споживача, завданням якого є створення креативних методів залучення потенційних споживачів.

Таким чином, вважаємо, що ідея партизанського маркетингу полягає у вмінні вигадати нестандартні і найбільш ефективні способи просування, метою яких є стимулювання збуту продукції. Інвестиціями у таку рекламу є не стільки гроші, як уява і фантазія.

 

Література

1. Карпенко Н. Партизанський маркетинг у практиці малого та середнього бізнесу / Н. Карпенко // Маркетинг в Україні. 2007. № 3.

2. Ковальчук С. Сучасний «партизанський маркетинг» / С. Ковальчук, О. Тябіна // Маркетинг в Україні. 2009. № 5.

3. Левинсон Дж. Партизанский маркетинг: пер. с англ. /  Дж. Левинсон. – СПб.: Питер, 2006. 184 с.