Цепенюк М. І., Цепенюк Н.М.Факторизація довгих цілих в криптографії: ймовірнісний підхід

Цирульник С. М.Розміщення інформації в пам’яті на волоконно-оптичних лініях зв’язку