Педагогические науки/5. Современные методы преподавания

Бігич О. Б.

Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Особливості використання пісень

на різних ступенях навчання англійської мови

 

Одне з методичних умінь учителя англійської мови передбачає використання на уроці та в позакласній роботі автентичних англомовних пісень, які зазвичай слугують навчальним матеріалом для такого обов’язкового етапу уроку (незалежно від ступеня навчання) як фонетична зарядка.

 Проблема використання пісень у навчально-виховному процесі з іноземної мови завжди привертала увагу науковців-дослідників та вчителів-практиків з огляду на навчальний, освітній, розвивальний і виховний потенціал автентичного пісенного матеріалу, а також його мотиваційний й емоційний вплив на особистісно-діяльнісний розвиток школяра будь-якого ступеня навчання.

Напередодні Нового року всі вчителі англійської мови (незалежно від ступеня навчання) планують знайомити учнів з традиціями святкування Різдва в англомовних країнах. Традиційною музичною візиткою цього свята є загальновідома пісня «Jingle Bells». Водночас музична скарбниця англомовних пісень уміщує велику кількість інших різдвяних пісень, серед яких учитель може обрати будь-яку пісню (як за власним уподобанням, так і за бажанням учнів).

Особисто нам до вподоби пісня «Here Comes Santa Claus», яка в авторському мультимедійному електронному навчальному посібнику «Урок англійської мови в початковій школі» (автори й розробники – О. Б. Бігич і С. М. Назаров) використовується як музичний супровід появи Санта Клауса, роль якого виконує старшокласник (див. рис. 1), на підсумковому уроці-святі в 2-му класі. З огляду на вік учнів, ми дібрали фонозапис пісні у виконанні дитячого хору. 

Рис. 1. Етап «Знайомство з Санта Клаусом»

Представлені в мережі інтернет інші варіанти виконання цієї пісні спонукали нас до використання їх на лекції «Особливості уроку англійської мови на різних ступенях навчання» як ілюстративного матеріалу щодо особливостей такого етапу уроку як фонетична зарядка. Пропонуємо наше авторське бачення особливостей використання пісні «Here Comes Santa Claus» на етапі фонетичної зарядки в початковій, основній і старшій школі.

Так, молодшим школярам (2-4 класи) пісня пропонується у виконанні персонажів мультфільмів Диснея (режим доступу – http://www.dvoykam.net/Audio/Song/Here_Comes_Santa_Claus.html) (див. рис. 2).

Рис. 2. Презентація пісні у виконанні персонажів мультфільмів Диснея

Куплети пісні виконуються чоловічим і дитячими голосами та голосами мультперсонажів. Така презентація пісні уможливлює розширення діапазону аудіювання молодших школярів, що є розвивальною метою навчання цього виду мовленнєвої діяльності. Пісня супроводжується презентацією кольорових, хоча й статичних, ілюстрацій. Однак відсутність у презентації слів пісні унеможливлює виконання пісні молодшими школярами разом з мультперсонажами.

Компенсувати цей недолік презентації може відеоролик з виконанням цієї ж пісні англомовними однолітками молодших школярів під керівництвом учителя в режимі караоке – одночасно зі звучанням слів їхнє графічне зображення зафарбовується в зелений колір (режим доступу –  http://www.youtube.com/watch?v=yAbnX9GW4J4&feature=related). Однак у відеоролику текст пісні скорочено до одного куплета.

Зважаючи на обмежену часову тривалість уроку англійської мови, ми рекомендуємо вчителеві розучувати слова пісні з молодшими школярами в позаурочний час. Не варто виносити розучування слів додому, зважаючи на недостатню сформованість у молодших школярів самостійності, зокрема в іншомовному читанні.

Отже, ми пропонуємо такий алгоритм роботи з цією піснею в початковій школі: на уроці, на етапі фонетичної зарядки, молодші школярі слухають пісню у виконанні мультперсонажів (презентація демонструється на мультимедійну дошку). Під час позакласної роботи вчитель розучує з учнями слова пісні (методику розучування текстів пісень див. [1, c. 86-90]). На наступному уроці, на етапі фонетичної зарядки, учні виконують пісню разом з однолітками з відеокліпу в опорі на слова пісні в режимі караоке.  

Для ознайомлення старшокласників (10-11 класи) з піснею «Here Comes Santa Claus» ми обрали її варіант у виконанні Елвіса Преслі (режим доступу – http://www.youtube.com/watch?v=UNy2AewxIYo). Презентація пісні створена у вигляді статичних кольорових різдвяних ілюстрацій та фотографій співака з побажаннями щасливого Різдва. Ми пропонуємо такий алгоритм роботи з піснею в старшій школі: на уроці, на етапі фонетичної зарядки, старшокласники слухають пісню (презентація демонструється на мультимедійну дошку); вдома – самостійно розучують слова. Виносити виконання пісні на наступний урок варто лише за бажанням старшокласників. Однак, зважаючи на переважно високий рівень сформованості в них інформаційно-комунікаційної компетенції, можна запропонувати учням розробити власні презентації (пісень Елвіса Преслі, різдвяних пісень тощо) для конкурсу на найкращу мультимедійну презентацію англомовних пісень. 

В основній школі для молодших підлітків (5-6 класи) ми пропонуємо алгоритм роботи з піснею, рекомендований для початкової школи з певною модифікацією – самостійним розучуванням учнями слів пісні вдома. Для старших підлітків (7-9 класи) варто запропонувати алгоритм, рекомендований для старшої школи з модифікацією – виконанням пісні школярами (хором, у парах чи індивідуально) на конкурсі на краще виконання різдвяних пісень.

У такий спосіб на прикладі автентичної англомовної пісні «Here Comes Santa Claus» на лекції ми проілюстрували студентам ІУ курсу факультету англійської мови Київського національного лінгвістичного університету майбутнім учителям англійської мови – можливі варіанти використання пісень на уроці, зокрема на етапі фонетичної зарядки, та в позакласній роботі на різних ступенях навчання англійської мови.

Зазначимо, що описані вище алгоритми роботи з піснею на різних ступенях навчання  англійської мови не були запропоновані лектором (автором цієї публікації) як можливо єдині й правильні. Ми практикуємо інтерактивну форму ведення лекції, залучаючи студентів до активної участі в її перебігу, в цьому випадку – до обговорення позитивних і негативних сторін пропонованих алгоритмів роботи з піснею «Here Comes Santa Claus».

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в укладанні методичного посібника для вчителів «Пісні на уроці та в позакласній роботі з англійської мови».  

Література:

1.     Бігич О.Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови: [монографія] / О.Б.Бігич. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 138 с.