Історія/1. Вітчизняна історія

 

К.і.н. Ілляшенко Ю.Ю.

Черкаський державний технологічний університет, Україна

Розвиток волонтерства в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Зародження й поширення волонтерства є характерною особливістю громадського руху України 90-х рр. ХХ ст.  Волонтерство являє собою „добровільну роботу на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі; спрямовану на добробут і процвітання спільнот і суспільства в цілому”. Термін „волонтер” (від англ. Volunteer) означає „доброволець”, це людина, яка займається діяльністю на благо суспільства, не переслідуючи корисливих цілей. Але в Україні в 90- рр. ХХ ст. не існувало офіційного визначення понять „волонтер” та „волонтерська діяльність”, як, власне, і статусу волонтера.

  Загони волонтерів створювалися й функціонували як при громадських об’єднаннях, так і при державних органах, але більшість волонтерських угрупувань виникали стихійно й брали участь в одноразових заходах чи акціях. Реальна волонтерська соціальна робота з надання допомоги сконцентрована, як правило, в системі центрів соціальних служб для молоді (ЦССМ) та релігійних організаціях. Тому виникла необхідність у вирішенні проблеми створення системного підходу до набору й підготовки нових волонтерів, організації діяльності та підтримки волонтерського руху. Вирішення цієї проблеми взяв на себе Всеукраїнський громадський центр „Волонтер”, заснований у 1997 р. Його осередки діють практично в усіх областях країни. У 2000 р. Державним центром соціальних служб для молоді була прийнята комплексна програма „Всеукраїнська школа волонтерів”. Уже в 2001 р. при ЦССМ діяло 218 таких шкіл. Активне вирішення цієї проблеми проводилося й на місцевому рівні. Зокрема, влітку 1999 р. Черкаським обласним управлінням в справах сім’ї та молоді був організований обласний волонтерський центр „Молодь за здоровий спосіб життя”, метою діяльності якого було оздоровлення 150 осіб і одночасно набуття ними знань та досвіду в галузі соціальної роботи. Як наслідок, частина учасників даного заходу стали активними представниками волонтерського руху. Починаючи з 2000 р. на Черкащині проводиться обласний збір-похід волонтерських загонів „Свій шлях”, в якому щороку беруть участь більше 350 підлітків. Юні волонтери мають змогу ознайомитися із сучасними методиками та новітніми технологіями волонтерської роботи, набути навичок консультативної соціально-педагогічної допомоги дітям та молоді за методом „рівний-рівному”, випробувати себе у різних життєвих ситуаціях тощо.

До складу волонтерських груп при центрах соціальних служб для молоді входять представники наймолодшої вікової категорії – діти та підлітки. Мотиви, що спонукають їх до участі в волонтерстві дещо відмінні від причин приходу до організації дорослих, для яких головним чинником є надання соціальної допомоги. Для дітей-волонтерів визначальними чинниками є можливість самоствердження, спілкування з однолітками, набуття нових знань і вмінь, бажання знайти нових друзів, цікаво та змістовно провести вільний час. Незважаючи на не досить високий кваліфікаційний рівень, їхня участь у волонтерському русі є дуже цінною з наступних причин: абсолютна мобільність підлітків; відсутність комунікативних проблем з однолітками; органічна включеність в організацію та проведення дозвіллєвих форм роботи; можливість підключення їх до ще не розроблених програм, що потребують паралельного виконання роботи, активного навчання, пошуку нових форм і методів діяльності. Вивчаючи особливості участі дітей та підлітків у волонтерському русі, соціальні працівники прийшли до висновку, що готовність дітей до включення в роботу залежить від того, наскільки цікавим та соціально значущим є для дитини даний вид діяльності; від рівня уваги з боку дорослих та однолітків.

Серед форм роботи, які проводяться юними волонтерами,     допомога дітям-інвалідам,  людям похилого віку; проведення ігротек на вулицях; робота з „дітьми вулиці” чи підлітками групи ризику, зокрема участь у програмі „Молодіжний барометр”, що реалізується Соціальною службою для молоді м. Києва спільно з Українським інститутом соціальних досліджень за фінансової підтримки ЮНІСЕФ, суть якої полягає в тому, що соціологічні опитування підлітків проводяться не дорослими інтерв’юєрами, а однолітками респондентів.

Про значимість діяльності волонтерських організацій як у загальнолюдських масштабах, так і в масштабах кожної окремої держави свідчить проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 2001 року „Роком волонтерського руху”.

 

Література:

  1. Файфер Н. І. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку /  Н. І. Файфер // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: [посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді]. – У 2-х ч. / [за заг. ред. А. Я. Ходорчук]. – К.: УДЦССМ, 2001. – С. 276-292.
  2. Нове покоління незалежної України (1991-2001 рр.): щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 р.). – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – 211 с.
  3. Документація щодо роботи з волонтерами / Поточний архів Черкаського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. – 2002-2005. – 237 арк. – Розпочата: 2002. – Закінчено: 2005.