магістрант Торба М.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

 

Особливості реорганізації банків в умовах економічної нестабільності на сході України

 

Основою кредитної системи держави були і залишаються банки, які акумулюють значну частину грошових ресурсів. Діяльність банківських установ така різноманітна, що їх справжня суть здається не визначеною. Банки здійснюють різні види операцій. Вони не тільки організовують грошовий обіг на кредитні відносини, а й опосередковують фінансування народного господарства, страхові операції, купівлю - продаж цінних паперів, а в окремих випадках виконують посередницькі угоди та управління майном. Банківські структури беруть участь у реалізації народногосподарських програм, ведуть статистичну роботу, виступають як консультанти.

Банк, як і будь-яке підприємство, є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, виробляє та реалізує продукцію, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Разом із тим він як підприємство має свою специфіку, його діяльність відрізняється від діяльності інших підприємств.

На сьогоднішній день ефективне функціонування банківської системи визначає стабільність на грошово-кредитному ринку країни, який є кровоносною системою національної економіки. Стабільність та прозорість функціонування, ефективне управління є запорукою зростання депозитів та привабливості для інвесторів. Нині, українська банківська система перебуває в стані рецесії (спад виробництва) та не виконує функції, покладені на неї, що спричинило необхідність проведення так званого «очищення» банківської системи.

Фінансова криза показала нездатність банківської системи України подолати несприятливі явища в економіці. Нестабільність, що виникла як наслідок кризи, спричинила ще більшу недовіру з боку людей до банків: вони намагаються якомога швидше забрати свої депозити. Мораторій НБУ на дострокове повернення депозитів ще більше погіршив ситуацію. Сучасна системна криза в Україні, різке погіршення фінансово-економічних, соціально-політичних умов розвитку створюють безпрецедентні загрози для функціо­нування банківської системи. Головними проблемами банківської системи України упродовж останніх трьох років є згортання кредитування, суттєве погіршення якості кредитних портфелів, скорочення власного капіталу та збиткова діяльність. Скорочення економічної активності, торговельні дисбаланси спричинили девальвацію та прискорення інфляції в Україні до 43% річних в 2015 р. Ці події призвели до погіршення якості кредитних портфелів банківської системи, що зумовило необхідність очищення банківської системи, що почалося у 2014 році [4]. Найголовнішою причиною очищення банків­ського сектору є виведення з ринку недобросо­вісних учасників та підвищення прозорості через розкриття реальних власників банків.

Головною причиною введення в банки тимчасових адміністрацій та їх ліквідації є проблеми з обслуговуванням кредитних портфелів. Декілька років тому основні труднощі з поверненням грошей були пов’язані з роздрібними кредитами, а зараз - з корпоративними",- говорить голова правління "БТА Банку" Костянтин Серьогін. [2].  

А також, внаслідок економічних факторів на банківську систему тисне ризик деваль­вації гривні.

Станом на 01 січня 2017 року ліцензію Національного банку України мали 96 банківських установ (в т.ч. 38 банків з іноземним капіталом). З функціонуючих банківських установ скоротилася на 21.

Протягом року в структурі власності БСУ відбувались значні перегрупування. Внаслідок переходу системного ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у стовідсоткову власність держави частка державних банків в структурі активів БСУ значно зросла протягом IV кварталу 2016 року та станом на 01.01.2017 р. відповідала 52%. Частка банків з приватним українським капіталом складала близько 13%, банків іноземних банківських груп – 35%.

За підсумками 2016 року чисті активи банківської системи України збільшились несуттєво. Їх обсяг станом на 01.01.2017 р. відповідав 1,256 млрд. грн. проти 1,254 млрд. грн. на початок року.

Протягом 2016 року обсяг клієнтського кредитного портфелю скоротився на 0,4% (3,85 млрд. грн.) та станом на 01.01.2017 р. відповідав 1 005,92 млрд. грн. проти 1 009,77 млрд. грн. на початок року. Скорочення загального обсягу кредитного портфелю відбувалося внаслідок зменшення протягом року суми кредитів, наданих фізичним особам.

За підсумком 2016 р. портфель цінних паперів БСУ збільшився на 64,9% і станом на 01.01.2017 р. відповідав 332,27 млрд. грн.

За підсумком 2016 р. 31 з 93 функціонуючих банків отримав збитки на загальну суму 169,3 млрд. грн. З цієї суми майже 80% (135,3 млрд. грн.) припадає на ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Інші банківські установи, що завершили звітний період з додатнім результатом діяльності, отримали сукупно 10,82 млрд. грн. прибутку.

Серед найбільш прибуткових за підсумком минулого року банків були виключно іноземні фінансові установи – Райффайзен Банк Аваль, Сітібанк та ОТП Банк. На топ-3 найбільш прибуткові банки за підсумком 2016 р. припадало 57,5% загального обсягу прибутку, отриманого БСУ. [5].

Ситуація в українській банківській системі не поспішає стабілізуватися. Загальні збитки усіх платоспроможних банків за перше півріччя цього року склали 30,5 мільярдів гривень, підрахував Національний банк. Найбільші негативні результати продемонстрували: "Укрсоцбанк" (8,3 мільярда гривень втрат), "Промінвестбанк" (6,2 мільярда гривень) та "Укрексімбанк" (3,8 мільярда гривень). Якщо ж врахувати ще й збитки банків, визнаних банкрутами, то втрати всієї системи складають 80 мільярдів гривень. [5].

Банкіри визнають, що однією з головних причин таких великих збитків є проблеми з поверненням кредитів в зоні проведення Антитерористичної операції (далі - АТО). Згідно з даними Нацбанку, зараз кредитний портфель усіх банків в Донецькій області складає 33,9 мільярда гривень, а в Луганській - 8,2 мільярда гривень [5].  

На територіях окремих районів Донбасу далеко не усі підприємства і громадяни мають можливість обслуговувати кредити. Тому деякі банки вже намагаються формувати резерви. На додачу до цього, банки шукають інші можливості розв’язати проблему неповернення позик. В зоні АТО частка кредитів, прострочення за якими сягнуло більше 90 днів, складає вже 35 відсотків. Виходячи з цього, українські банки надають клієнтам кредитні канікули та збільшують строки обслуговування їх боргів.

Крім проблем в зоні проведення АТО, банки зазнають збитків через загальну погану економічну ситуацію в Україні, оскільки багато підприємств мають проблеми з погашенням боргів.

Сьогодні  державні банки, які знаходяться на територіях Донецької та Луганської області отримують нестабільний прибуток, що спричиняє збитку надходження коштів до бюджету країни. Для стабілізації капіталу банків, Національний банк України надає підтримку важливих банків, що дає можливість уникнути банкрутства держбанків.

В Україні значні обсяги ресурсів громадян вилучено з банківських установ. Ці кошти використовуються нераціонально (з точки зору розвитку фінансової системи). Тому передусім слід було б запровадити заходи з повернення таких активів до банківської системи шляхом посилення державних гарантій щодо повного та своєчасного повернення депозитів, реструктуризації заборгованості банківських установ за залученими кредитами, включаючи іноземні позики.  Отже, для стабілізації банківської системи також є бажаними такі заходи: «необхідно, по-перше, щоб центробанк, а не уряд відіграв першу роль при розробці фінансово-грошових параметрів національної економіки; по-друге, перейти до боргової форми і нормативного регулювання обсягів кредитно-грошової емісії та грошової маси в обігу; по-третє, розвивати стимульовану, а не обмежувальну кредитну політику», «по-четверте, заборонити вилучення у банків ліцензій на здійснення валютних операцій, якщо банк є фінансово здоровим і стабільним; по-п’яте, запровадити спеціальний податок на міжнародні валютні операції; по-шосте, домагатися, щоб ступінь відкритості національної економіки відповідав рівню розвитку банківської системи та якості її державного і нормативного регулювання».

 

Література:

1.                 Батковський В. Реструктуризація банківської системи України у контексті стратегії подолання наслідків світової фінансової кризи//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - №112. - 2009. – С. 39-43.

2.                 Головіна Я.С. Миколаївський національний університет імені                             В.О. Сухомлинського // Антикризове регулю­вання банківської системи.                      Я.С Головіна / Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. – № 7– С.658-663.

3.                 Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу//Економіка України. – №10.-2009. –  С.39 - 43.

4.                 Ковальчук О.І. Нестабільність банківської системи України в умовах кризи та шляхи її подолання / О.І. Ко­вальчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66439. doc. htm. (дата звернення 15.04.2017).

5.                 Основні показники діяльності банків України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=34661442 (дата звернення 20.04.2017).