К.т.н. Шимко О.В., к.т.н. Підгора Є.О.

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

Аналіз залучення лізингу на підприємства України

 

На сьогоднішній день інвестиційна ситуація в Україні поліпшується, порівняно з попередніми роками, проте не так швидко, як хотілося б. Індекс інвестиційної привабливості України, складений Європейською Бізнес Асоціацією (EBA), в першому півріччі 2016 р. виріс до 2,9 балів (максимальна оцінка - «5»), додавши в порівнянні з кінцем 2015 р. 0,3 п. п. Дослідження проводилося на підставі опитування керівників великих і середніх підприємств, що працюють на українському ринку. Динаміка зміни індексу представлена на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Динаміка зміни індексу інвестиційної привабливості в Україні.

 

Нинішній показник індексу хоча і не досягає середнього значення «3» за п'ятибальною шкалою, та все ж є найбільшим, починаючи з 2012 р. Припускають, що такі позитивні настрої, швидше за все, пов'язані з тим, що закінчився період політичної турбулентності і був сформований новий склад Кабінету міністрів [1].

Основним позитивним чинником стала, звичайно ж, стабілізація курсу національної валюти. Крім того, респонденти позитивно оцінили зроблене Україною для дерегуляції та децентралізації державного управління. Також в деяких регіонах високу оцінку бізнесу отримали дії місцевої влади щодо залучення інвестицій. Але в кінцевому підсумку для економіки важливі не індекси настроїв, а реальні вкладені кошти. Безумовно, стан справ краще, ніж в 2014 р., коли чистий приплив прямих іноземних інвестицій за рік дорівнював нулю. У 2015 р. чистий приплив інвестицій склав $3,1 млрд. При цьому 70% суми пішло в банківський сектор України. Але це не «нові» гроші, а кошти на ре капіталізацію і конвертацію заборгованості українських банків перед закордонними материнськими компаніями. За чотири місяці цього року приплив прямих іноземних інвестицій склали $2 млрд., що навіть більше, ніж очікували. Але 80% суми - кошти на ре капіталізацію банків. При цьому частка проблемних кредитів вже досягла 53%. Це світовий рекорд. Зміни припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) можна побачити на рис. 2.

 

Рис. 2. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну та їх відтік з України [2].

 

Як бачимо на рис. 2, починаючи з 2013 р. приплив іноземних інвестицій в Україну зменшився, навіть не дивлячись на те, що виріс індекс інвестиційної привабливості. Зарубіжні інвестори в своїй основній масі утримуються від вкладення капіталів в Україну. Серед головних причин такого становища - низькі темпи реформ, податковий прес, кризова ситуація в банківській системі, засилля корупції, законодавчі обмеження, що не дозволяють вільно виводити офіційні доходи, у тому числі дивіденди, з України. Деякі підприємці впевнені, що основною перешкодою на шляху інвестицій в Україну є проблеми з верховенством права, а саме - з відсутністю судової реформи. Будь-яке керівництво країни тяжіє до того, щоб використовувати судові органи в свою користь. Якщо вирішити проблеми існуючої судової системи, то більшість проблем бізнесу будуть вирішені автоматично і інвестиції в Україну прийдуть.

Ще одна «больова точка», де проблеми не вирішуються, а лише продовжують накопичуватися - митне оформлення товарів. Більше половини підприємців (51%) назвали спрощення митних процедур однією з умов поліпшення інвестиційного клімату.

По-перше, залишається практично непередбачуваною вартість перетину товарів через митний кордон, оскільки чинне законодавство дозволяє працівникам митниці самостійно встановлювати митну вартість. І оскаржити їх рішення практично неможливо (проблема судової реформи).

По-друге, є нетарифне регулювання - санітарний, ветеринарний, екологічний контроль і т. д. Якщо саме розмитнення вантажу займає зараз чотири години, то всі інші процедури можуть затягнутися на тиждень. При цьому запропоноване владою в якості реформи єдине вікно не вирішить проблему, а лише приховає її, оскільки неможливо буде визначити, на якому з етапів відбувається затримка оформлення [3].

Таким чином, можна зробити висновок, що у інвестиційній діяльності підприємств України не можна покладатися на цей фінансовий механізм, тому що іноземні інвестори не зацікавлені в цьому. Навіть якщо зараз у підприємств і спостерігається приплив прямих іноземних інвестицій, то це, скоріше всього, їх власні кошти, виведені в офшори. Крім іноземних інвестицій є ще ряд фінансових інструментів, які використовуються українськими підприємствами. Державна підтримка інвестиційної діяльності дуже слабка (всього 2,9%). Дане фінансове джерело використовується переважно для реалізації інвестиційних проектів і розвитку тих виробництв, які забезпечують максимальний економічний і соціальний ефект. Така ж ситуація і з місцевими засобами бюджетів. Що стосується банківських кредитів, то дане джерело фінансування в нинішній час не викликає довіри, та і високі процентні ставки не дозволяють ними скористатися, тому їх частка також мала - всього 8,6%. Більшості підприємств нічого не залишається, як використовувати власні кошти. Їх відсоток найбільший – 76,5%. Однак, як відомо, зайвих коштів не буває, у більшості підприємств їх недостатньо для здійснення інвестиційної діяльності, та і залишатися без вільних коштів дуже ризиковано.

У зв'язку з усім вище сказаним, найбільш оптимальним фінансовим інструментом є лізинг. Лізинг став ефективним фінансовим інструментом тих компаній, які активно розвиваються на внутрішньому ринку, завойовуючи його частку і зміцнюючи свої конкурентоспроможні позиції шляхом оновлення виробництва, впровадження новітніх технологій, використання високотехнологічного обладнання. Крім того, в останні роки значно зріс і професійний рівень фінансового і технічного керівництва суб'єктів підприємницької діяльності. Позначилися і суттєві позитивні зміни у законодавстві, що регулюють лізингову діяльність в Україні.

 

Література:

1.         Казнова С.В. Индекс инвестиционной привлекательности Украины 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biz.nv.ua/economics/indeks-investitsionnoj-privlekatelnosti-ukrainy-stal-samym-vysokim-za-4-goda-149818.html.

2.         Швыдко Н.Г. Экономические итоги 2016г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://24tv.ua/ru/ostavit_plohoe_v_starom_godu.

3.         Анализ инвестиций в Украине ЕВА 2016г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hubs.ua/economy/analiz-investitsij-v-ukraine-ot-eva-den-gi-vklady-vayut-v-spasenie-bankov-a-ne-v-ekonomiku-infografika-77103.html.