Шевчук О.А., Кришталь О.О.

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

 

РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ВІННИЧЧИНИ

 

Суттєвим джерелом сировини, що широко використовується в різних галузях народного господарства є дикорослі рослини. Особливо це стосується досить обширної групи лікарських рослин, які використовуються як лікарські засоби безпосередньо, або після переробки їх сировини на галенових фабриках, або хіміко-фармацевтичних заводах.

Різне використання природних ресурсів має поєднуватися з заходами з охорони та відновлення цих заростей після заготівлі, має бути науково обґрунтоване, раціональне, що гарантує забезпечення нагальних та перспективних потреб всіх галузей в сировині рослинного походження.

Відомості про лікарські рослини на території Вінницької області практично відсутні. Деякі дані про лікарські рослини Вінницького району зустрічаються в роботах С.Д. Крикливої [1]. Однак, в цих роботах є лише короткі згадування про лікарські рослини. Цілеспрямованим вивченням  лікарських рослин, які зростають на території Вінницької області і відносяться до рідкісних і зникаючих видів до цих пір не займалися.

Тому метою наших досліджень було вивчення дикорослих видів лікарських рослин у складі флороценотичних комплексів, а також їх приуроченості до категорій рідкісних і зникаючих видів рослин.

Серед лікарських рослин, які зростають на території Вінницької області, зустрічаються багато рідкісних і зникаючих видів. Їх  відносять до 6 категорій рідкісності, запропонованих Міжнародною Спілкою Охорони Природи: 0 – види, що, очевидно, зникли з природних угруповань, місцезнаходження яких не підтвердилось з часу останньої зустрічі; 1 – дуже рідкісні, що знаходяться під безпосередньою загрозою зникнення – мають менше 10 існуючих місцезнаходжень; 2 – рідкісні види, не підлягають прямій загрозі зникнення, мають до 30 місцезнаходжень, але можуть опинитись на межі зникнення в майбутньому; 3 – порівняно рідкісні, чисельність яких ще велика, але інтенсивно скорочується, можуть перебувати під загрозою зникнення в далекій перспективі; 4 – рідкісні види з невисоким ступенем загибелі генофонду, які не входять в вищевказані категорії; 5 – невизначені, тобто знаходяться під загрозою зникнення, але недостатня кількість знань про які не дозволяє дати достовірну оцінку їх сучасного стану [2, 3].

Нами встановлено, що до категорії 1 відносять наступні рідкісні і зникаючі лікарські рослини: Aconitum nemorosum та A. lasiostomum, Pulsatilla grandis, Clemantis integrifolia з родини Ranunculaceae; Scopolia carniolica з родини Solanaceae.

Категорія 2 включає такі рідкісні рослини: Aconitum antchora з родини Ranunculaceae; Astragalus dasyanthus з родини Fabaceae; Digitalis grandiflora з родини Scrophulariaceae; Equisetum telmateia з родини Equisetaceae; Allium ursinum з родини Alliaceae; Veratrum lobelianum з родини Melanthiaceae; Carex brevicollis з родини Cyperaceae.

Категорія 3: Althaea officinalis з родини Malvaceae; Menyanthes trifoliata з родини Fabaceae; Valeriana excaltata з родини Valerianaceae; Adonis vernalis з родини Ranunculaceae; Carum carvi з родини Apiaceae; Gentiana pneumonanthe з родини Gentianaceae; Helichrysum arenarium з родини Asteraceae; Platantera bifolia та P. chlorantha, Dactylorhiza incarnata з родини Orchidaceae; Hedera helix з родини Araliaceae; Lilium martagon з родини Liliaceae.

Категорія 4: Vinca minor з родини Apоcynacea; Grataegus monogyna з родини Rosaceae; Nuphar luteum з родини Nymphacaceae; Viburnum opulus з родини Caprifoliaceae; Convallaria majalis з родини Convallariaceae; Pulmonaria obscura з родини Boraginaceae; Tanacetum millefolium з родини Asteraceae; Viola alba та V. odorata з родини Violaceae;  Iris pseudacorus з родини Iridaceae.

Категорія 5: Polygonum bistorta з родини Polygonaceae; Cornus mas з родини Cornaceae; Polygonatum multiflorum з родини Convallariaceae; Pulmonaria officinale, Cynoglossum officinale з родини Boraginaceae; Rubus caesius, Padus racemosa з родини Rosaceae; Inula helenium з родини Asteraceae; Solanum dulcamara з родини Solanaceae; Primula veris з родини Primulaceae; Ribes nigrum з родини Grossulariaceae; Thalictrum aquilegifolium з родини Ranunculaceae.

Таким чином, серед лікарських рослин, які зростають на території Вінницької області виявлено 46 видів рослин, які відносяться до рідкісних і зникаючих видів.

Література:

1.     Криклива С. Д. Вивчення лікарських рослин при проведенні навчально-польової практики з ботаніки / С. Д. Криклива, О. А. Шевчук, Т. О. Болоховська, Л. А. Клімас // Вісник Вінницького національного медичного університету. – Вінниця : ВНМУ. – 2007. – 11(2/2). – С. 718- 722.

2.     Мельник В. И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины / И. В. Мельник. – К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 212 с.

  1. Чопик В. И. Редкие и исчезающие растения Украины : Справочник / И. В. Чопик. – К. : Наукова думка. – 1978. – 211 с.