Экономические науки/6. Маркетинг и менеджмент

 

Рассолова Л.М.

слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Сучасні підходи щодо створення багатофункціональних комплексів індустрії гостинності

 

 В останні роки розвиток індустрії гостинності у світі, а зокрема в Україні «не стоїть не місці», а стрімко розвивається. За останні роки набуває дедалі популярності створення багатофункціональних комплексів індустрії гостинності (mixed-use hotel compex).

Згідно класифікації Urban Land Institute, багатофункціональними комплексами, або як їх ще називають mixed-use – це «проект, який отримує дохід від трьох та більше багатофункціональних призначень, які мають незалежний попит» [15]. До того ж на ринку немає єдиного уявлення про те, що ж все-таки відноситься до так званого mixed-use - скільки має бути функцій у складі проекту і яку долю вони повинні займати в загальному об'ємі комплексу.

Спершу розберемося з самим феноменом багатофункціональності. Він означає додання додаткових функціональних можливостей какому- або предмету, яке приводить до розширення спектру його використання і вживання. Цей термін зазвичай використовується в багатьох областях діяльності людини.Багатофункціональність допомагає зменшити ризики за рахунок розподілу їх між кількома складовими, а також дозволяє сподіватись на те, що споживачі однієї частини комплексу мають можливість скласти аудиторію другої його частини.

Для багатофункціональних туристично-готельних комплексів головною функцією є надання готельних послуг. Таким чином, спираючись на все вищесказане, можливо визначити поняття «багатофункціонального туристично-готельного комплексу», як проекту, основною функцією якого є надання готельних послуг, окремі підприємств а, які входять до комплексу, також належать до індустрії туризму і попит на їх послуги не залежить від попиту на послуги готелю. Це означає, що підприємства, які входять до складу комплексу, надають послуги не тільки споживачам готелю, але й іншим споживачам.

Підприємства, які входять до багатофункціональних туристично-готельних комплексів не мають зовсім незалежний попит, тому що належать до туристичної індустрії. Таким чином їх попит, скоріш за все, доповнює один одного, що сприяє досягненню сінергетичного ефекту, а саме досягнення цього ефекту і є основною метою створення таких комплексів.