К.е.н., доцент Спіцина Н.М.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ З ПОЗИЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО СЕРВІСУ

Конкурентних переваг набувають підприємства, які здатні значно підвищити ефективність управління електронною торгівлею, науково обґрунтувати раціональні методи здійснення торговельних процесів і управління ними.

За допомогою електронної комерції можна значно розширити товарно-грошовий обмін за рахунок глобальних ринків, забезпечити широкий доступ до торговельних послуг. Досвід розвитку електронної торгівлі свідчить, що функціонування торговельних підприємств, які займаються електронною торгівлею, пов’язане зі швидким темпом зростання конкуренції.

Основна проблема, що переслідує електронну комерцію з моменту її появи не тільки на українському   ринку, але й на світовому ринку в принципі – це пошук ефективних моделей, за допомогою яких надається покупцеві сервіс. Звичайна роздрібна торгівля та торгівля по каталогах давно пройшли етап становлення моделей сервісу клієнтів.

У міру розвитку ринку електронної комерції на ньому виникають нові форми сервісних послуг, пов'язані з управлінням інформаційними потоками між продавцями та споживачами товарів і послуг.

Унаслідок застосування інформаційних технологій до інформаційних ресурсів створюється певна нова інформація або інформація в новій формі. Це продукція інформаційних систем та інформаційних технологій, яка називається інформаційним сервісом: продуктами і послугами.

Розглянемо які сервіси надає продавцеві електронна комерція:

·          прорекламувати свою продукцію й товар як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. При цьому реклама може носити не тільки загальний характер, але й бути послідовно деталізована до показу фотографій товару, опису пакування, умов відвантаження і  т.п., причому номенклатура може бути будь-якої величини;

·          прорекламувати свою фірму (підприємство) з метою залучення до взаємодії вітчизняних і закордонних партнерів;

·          оперативно стежити за ціновою кон'юнктурою ринку;

·          прорекламувати свої проекти для залучення інвесторів;

·          організувати систему замовлень товару, що продається  як своїми торговельними представниками, так і покупцями;

·          організувати оперативну взаємодію з торговельними представниками за допомогою електронної пошти й прямого доступу до інформаційних ресурсів партнерів;

Для покупця використання Інтернет  надає можливість:

·          швидко знайти фірми, що реалізують потрібний товар;

·          оцінити кон'юнктуру ринку та обрати відповідну фірму-продавця потрібного товару;

·          зробити уточнюючі запити по  фірмам-продавцям за допомогою електронної пошти або веб-інтерфейсу й одержати відповіді;

·          замовити товар;

·          вибрати постачальника транспортних і експедиторських послуг;

·          замовити доставку вантажу;

·          зробити платежі.

Як продавці, так і споживачі товару можуть використовувати Інтернет для одержання довідкової інформації різного характеру (нормативно-законодавчі питання, торговельні, банківські, митні й інші правила, біржові зведення й т.п.)

Розширення споживчих очікувань та конкуренція, що підсилюється з кожним днем є важливим чинником, що серйозно впливають на необхідність застосування зростаючих можливостей послуг електронної комерції. Конкуренти, що домагаються переваг за допомогою електронної комерції, або поліпшення іміджу своєї компанії шляхом надання більш якісного сервісу в багатьох випадках є сильним стимулом до розвитку функціональних можливостей електронної комерції.

Література

1.          Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли: Учебник для студентов высших учебных заведений. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. -596 с.

2.          Електронна комерція: Навч. Посібник / А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Шевченко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. -  326 с.