Економічні науки /7. Облік та аудит

к.с.н., доцент кафедри «Облік і аудит» Зоря О.П., магістранка Хоменко О.В.

Запорізький національний технічний університет, Україна

Облік кредитів за видами економічної діяльності АТ «МетаБанк» за 2011-2012 рр..

 

   Облік наданих та отриманих кредитів ведеться за рахунками 2-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280.

Облік кредитів, наданих суб'єктам господарювання, здійснюється за рахунками:

201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання 2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання 2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2071 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

2072 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2073 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2082 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2083 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2600 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Розглянемо структуру кредитів за видами економічної діяльності АТ «МетаБанк» за 2011-2012 рр. (табл. 1).

Таблиця 1.

Структура кредитів за видами економічної діяльності АТ «МетаБанк» за 2011-2012 рр., тис. грн

Вид економічної діяльності

Звітний період

Попередній період

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

Державне управління

-

-

-

-

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

-

-

6536

1,27

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

1864

0,36

20231

3,93

Торгівля: ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

99334

19,1

107431

20,88

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

195634

37,62

133542

25,95

Фізичні особи

99033

19,04

142684

27,72

Інші

124219

23,88

104220

20,25

Усього кредитів та заборгованість клієнтів без резервів

520084

100

514644

100

 

Таким чином, робимо висновок, що у структурі кредитного портфеля за 2011-2012 рр. переважають кредити, надані юридичним особам, що спеціалізуються на промисловому виробництві, торгівлі, нерухомості та сільському господарстві (72,28% та 80,96% відповідно). Кредитування фізичних осіб на кінець 2011 року становило 27,72%, а на кінець 2012 року – 19,04% клієнтського кредитного портфеля (рис. 2.1, 2.2). А саме у 2011 році виробництво та розподілення електроенергії, газу та води склало 6536 тис. грн. (1,27%),  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг – 20231 тис. грн. (3,93%), кредити, видані на торгівлю – 107432 тис. грн. (20,88%), сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 133542 тис. грн. (25,95%), фізичні особи – 142684 тис. грн. (27,72%), інші – 104220 тис. грн. (20,25%).

Бачимо, що за 2012 рік ситуація така, що усього кредитів за видами економічної діяльності становило 520084 тис. грн.

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води відсутнє,  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг склали 1864 тис. грн. (0,36%), кредити, видані на торгівлю склали 99334 тис. грн. (19,1%), сільське господарство, мисливство, лісове господарство склали 195634 тис. грн. (37,62%), фізичні особи – 99033 тис. грн. (19,04%), інші – 124219 тис. грн. (23,88%).

Якість активів АТ «МетаБанк» задовільна. Банк не має концентрації активів за одним або групою контрагентів, дотримуються нормативи кредитних ризиків, встановлені Національним Банком України.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Річний звіт АТ «МетаБанк» за 2012 рік