Филологические науки / 4.Синтаксис: структура, семантика, функция.

Дем’янчук О.С.

Буковинський державний медичний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ-ТОПОНІМІВ В МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Серед актуальних проблем сучасного термінознавства важливе місце посідає дослідження топонімів серед термінів на позначення інфекційних захворювань.

         Метою нашого дослідження є дослідження семантичних особливостей термінів-топонімів на позначення інфекційних хвороб.

         Більшість захворювань ідентифікують завдяки топонімам, в тому числі й інфекційні хвороби.

Топоніми часто вживаються для найменування наступних інфекційних захворювань:  

Andes disease – андська хвороба; походить від назви міста Андес, яке знаходиться на півночі Колумбії.

Australian X disease – австралійська Х-хвороба; походить від назви країни – Австралія.

Borna disease – борнанська хвороба; походить від назви міста Борн, Німеччина.

Bornholm disease – борнгольмська хвороба; походить від назви острова Борнгольм, який входить до складу Данії.

California disease – каліфорнійська хвороба; походить від назви штату Каліфорнія в США.

Chicago disease – чикагська хвороба; походить від назви міста Чикаго, штат Іллінойс, США.

Ebola disease or Ebola virus disease – Ебола хвороба або Ебола вірусна хвороба; походить від назви річки Ебола, яка знаходиться в північній частині Демократичної республіки Конго.

Tzaneen disease – Тзанін хвороба; походить від назви адміністративного центру місцевого муніципалітету Великої Тзанеен в районі Мопані провінції Лімпопо.

Wesselsbron disease – Вессельсброн хвороба, вірусна хвороба овець і рогатої худоби на Пд. Африці; походить від назви маленького міста Весельсбронв Південній Африці.

Whitmore disease – Вітмора хвороба; походить від назви міста Уітмор, штат Каліфонія, США.

Розглянемо іншу групу топонімів на позначення вірусів, які є збудниками інфекцій:

Argentine hemorrhagic fever virus – вірус аргентинської геморагічної гарячки; походить від назви країни – Аргентина.

Australian X disease virus – вірус австралійської Х хвороби; походить від назви країни – Австралія.

Belgrade virus – Белград вірус; походить від назви міста Белград, Сербія.

Bolivian hemorrhagic fever virus – вірус болівійської геморагічної гарячки; походить від назви країни – Болівія.

Breda virus – Бреда вірус; походить від назви міста Бреда, Нідерланди.

California encephalitis virus – вірус каліфорнійського енцефаліту; походить від назви штату Каліфорнія, США.

Central European encephalitis virus – вірус центрально-європейського енцефаліту; походить від назви умовної частини Європи.

Chagres virus – Чагрес вірус; походить від назви річки Чагрес, яка знаходиться в центральній частині Панами.

Colorado tick fever virus – вірус колорадської кліщової гарячки; походить від назви штату Колорадо, США.

Newcastle disease virus – вірус хвороби Ньюкасла; походить від назви індустріального міста Ньюкасл, Англія.

Omsk hemorrhagic fever virus – вірус омської геморагічної гарячки; походить від назви міста Омск, Росія.

Pongola virus – Понгола вірус; походить від назви міста Понгола, Південна Африка.

В медичній терміносистемі існують не лише термінологічні словосполучення, а й похідні слова, де перші в кількісному відношенні переважать над іншими. Серед похідних слів зустрічаються наступні:

1) Tularemia – туляремія; походить від назви місцевості в Каліфорнії Tylare та грецького слова aemia, що в перекладі кров;

2) Thalassemia – таласемія; походить від назви моря Thalassa та грецького слова aemia, що в перекладі кров.

Відповідно до структури, англійські терміни-топоніми на позначення інфекційних хвороб та вірусів є безприйменниковими терміносполученнями, які в свою чергу складаються з одного або декількох іменників та одного або кількох географічних назв. Таким чином, стосовно структурного компоненту, поділимо англійські терміни-топоніми на дві групи:

-         топоніми, що складаються з однієї географічної назви, наприклад, African horse sickness virus, California encephalitis virus, Central European encephalitis virus, Chagres virus, Colorado tick fever virus, т.д.;

-         топоніми, що складаються з двох і більше географічних назв, наприклад, Portuguesse-Azorean disease, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus.

Отже, ми можемо стверджувати, що англійські терміни-топоніми з однією географічною назвою переважають, а група топонімів з двома і більше географічними назвами є менш численною. В кількісному співвідношенні перша група приблизно складає 98%, а друга –2%.

Розглянемо структурні моделі, притаманні термінам-топонімам:

1)    Place NameNoun: Akureyri disease, Andes disease, Borna disease, California disease, Chicago disease, Ebola disease, Gumboro disease, Iceland disease, Isle of Wight disease, Kawasaki disease, Maliby disease, Marburg disease, Whitmore disease, Akabane virus.

2)    Place Name’s – Noun: Greenfields disease.

3)    Place Name – Noun – Noun: Aland eye disease, Murray Valley encephalitis virus, Newcastle disease virus, Rift Valley fever virus.

4)    Place NameNounNounNoun: African horse sickness virus, African swine fever virus, Venezuelan equine encephalomyelitis virus.

5)    Place Name – Abbreviation– Noun: Australian X disease, Columbia SK virus.

6)    Place Name – Abbreviation – Noun – Noun: Australian X disease virus.

7)    Place Name – Place Name – Noun: Portuguesse-Azorean disease.

8)    Place Name – Place Name – Noun – Noun – Noun: Crimean-Congo hemorrhagic fever virus.

Зважаючи на викладене вище, ми можемо констатувати той факт, що найбільш поширеною з цих восьми моделей є модель Place NameNoun, а найменш поширеною ми вважаємоPlace Name’s – Nou.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.   Англо-український ілюстрований медичний словник Дорланда : В 2-х т. Т.1 A-L Дорланд. – Львів : «НАУТІЛУС», 2002. – 2688 с.

2.   Англо-український ілюстрований медичний словник Дорланда : В 2-х т. Т.2 M-Z / Дорланд. – Львів : «НАУТІЛУС», 2002. – 2688 с.

3.   Бекишева Е.В. Категориальные основы номинации болезней и проблем, связанных со здоровьем / Е.В. Бекишева. – Самара, 2007. – 184-187 c.

4.   Подольская Н. В. Словарь ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 188 с.

5.   Рылкина О.М. Термины-топонимы в языке медицины. Молодые ученые – медицине. Аспирантские чтения 2003 / О.М.  Рылкина. – Самара, 2003. – 239-241 c.

6.   Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1990. 515 с.

7.   Електронний ресурс:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#.D0.86.D0.BD.D1.88.D1.96_.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D0.B8.D1.84.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97