Економічні науки/6. Маркетинг і менеджмент

 

К.е.н. Файзулаєва К.А.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

 

Сучасні тенденції та перспективи розвитку інтернет-маркетингу

 

            В умовах скорочення доходів більшої частини населення та, відповідно, скорочення витрат споживачів, вітчизняні виробники, хоча і мають більш привабливі ціни на товари  у порівнянні з імпортними, опиняються у важкій ситуації, коли необхідно зберегти лояльність споживачів, не допустити переходу ними на аналогічні товари з нижчою ціною, а також привернути увагу тих, хто вирішив спробувати новий товар. Це зумовлює доцільність витрат на маркетинг, незважаючи на необхідність скорочення собівартості продукції.

         За останні роки з появою та розповсюдженням на ринку нових технологій все більше компаній звертається до інструментів он-лайн маркетингу. Вже зараз це значний сегмент в маркетинговій діяльності, який продовжує зростати, а швидкість розвитку засобів комунікації обумовлює постійні та стрімкі зміни у засобах маркетингу.

Протягом 2014-2015 років спостерігалась тенденція розповсюдження контент-маркетингу, який вважається одним з найбільш дієвих засобів просування сайтів. [1] Реклама поступово стає менш нав’язливою, оскільки маркетологи надають перевагу рекламі, що інтегрована у контент – «природна» реклама у вигляді рекламних статей. Видавництва та маркетологи співпрацюють з метою збільшення впливу платного контенту на досвід користувачів, та його обмежену інтеграцію в існуючий контент. Очікується і подальший ріст цього напрямку у майбутньому,  з поглибленням персоналізації контенту для окремих груп споживачів та його зосередження навколо споживача, а не продукту.  Цікавий контент є однією з причин, чому користувачі слідкують за брендами у соціальних медіа, а 74% користувачів розчаровуються, коли контент на сайті не відповідає їх інтересам, що зменшує схильність до взаємодії.

Поступово контент стає прив’язаним до реального часу (real-time marketing), коли компанії ведуть он-лайн діалог зі споживачами, а не до визначеного графіку. Перевантаження інформацією збільшує актуальність такого контенту, який являє собою самостійну цінність окрім рекламного повідомлення і буде розповсюджуватись серед цільової аудиторії. Контент-маркетинг тісно пов'язаний з SEO – якісний контент генерує посилання та інші елементи посилення бренду, що в свою чергу покращує рейтинг сайту у пошукових механізмах. Незважаючи на значну популярність в світі, в Україні контент-маркетинг ще не являє собою самостійний інструмент, а постає у вигляді складової глобальних маркетингових стратегій світових брендів і тому потребує вдосконалення. 

Ще однією суттєвою зміною є перехід користувачів на мобільні пристрої та перегляд інформації й активність перед купівлею товарів за допомогою смартфонів. Це обумовило створення мобільних версій сайтів та адаптація реклами під мобільні пристрої. [2]  Завдяки розвитку геолокаційних сервісів та систем, подальшого збільшення аудиторії соціальних мереж (характерним для України є приєднання до числа їх користувачів людей віком більше 35 років, що якісно змінює аудиторію і має враховуватись у розробці рекламних заходів), зараз існує можливість виокремлення саме цільового сегменту споживачів та адресувати рекламні повідомлення «потрібним людям у потрібному місці» – local digital marketing. Це приводить до гіперсегментації, або мікромаркетингу, коли на підставі даних у соціальних мережах максимально чітко встановлюється, кому саме буде показано рекламне повідомлення.

Бюджет на маркетингові дослідження збільшується, і очікується подальше збільшення витрат на збір маркетингових даних.

Також серед прогнозів експертів – розповсюдження використання рекламних відео для взаємодії зі споживачами. Відмінністю таких відео від звичайної реклами на телебаченні є розкриття саме сутності товару та особливостей його використання, менш формальне звернення до споживача.

Неможливо не відзначити і тенденцію до спрощення форм комунікацій між споживачами – скорочення обсягу тексту повідомлень, більша увага до візуальних об’єктів, що має враховуватись при розробці рекламної компанії.

Більшість маркетологів зазначають, що соціальні мережі є невід’ємною частиною маркетингових стратегій, оскільки механізми таргетування на цих платформах дають змогу збільшити охоплення цільової аудиторії та приведуть до збільшення відвідуваності сайту компанії.

Звичайно, на різні за своєю спеціалізацією компанії ступінь та швидкість  впливу вказаних інструментів он-лайн маркетингу може коливатись, але важливо усвідомлювати, що поступово, а за останні сім-десять років – досить стрімко, звички та переваги споживачів змінюються та їх зневага може привести до втрати певної частки ринку. Тому для привертання уваги цільової аудиторії та перетворення потенційних споживачів на реальних необхідно мати здатність якомога швидко адаптувати інструменти маркетингу до змін у зовнішньому середовищі та залишатись при цьому на крок попереду конкурентів, розробляючи та впроваджуючи насамперед такі інструменти інтернет-маркетингу, як персоналізований контент-маркетинг, адаптація під мобільні пристрої, природна реклама та маркетинг у реальному часі.

 

Література:

1. Тенденции контент-маркетинга 2015 в цифрах – 11/03/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seosolution.ua/blog/content/content-marketing-trends-2015.html

2. 7 digital marketing trends that will dominate 2015 – 19/03/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.com/kim-garst/7-digital-marketing-trend_b_6493310.html