К.е.н. Мехеда Н. Г., Забєліна І.О.

Черкаський  національний університет ім. .Б.Хмельницького Україна

ПРО ФАКТОРИНГ В УКРАЇНІ

Факторинг - найдинамічніша послуга на фінансовому ринку України. Прискорення оборотності капіталу дає можливість підприємству збільшувати дохідність. Отримана вигода перевищує суму комісії за факторингове фінансування.

На українському ринку факторингові послуги пропонують близько 34 банків та спеціалізованих факторингових компаній.                                     Актуальність розвитку факторингових відносин в Україні зумовлена станом розрахунків і наявних боргових зобов’язань. Конкуренція на товарних ринках і ринках послуг змушує іти на більш гнучкі взаємовідносини між постачальником і покупцем. Зниження рівня ціни, покращання якості товарів та послуг, розширення товарної номенклатури, орга-нізація безоплатної доставки, бонуси та інше – це лише деякі з послуг, до яких змушений звертатися постачальник.      У світовій практиці факторингові операції стали широко використовуватись для обслуговування процесів реалізації продукції, починаючи з 60-х років минулого сторіччя. Динаміка розвитку ринку факторингових послуг у провідних країнах світу протягом 2002-2009рр. позитивна – щорічне зростання обсягів факторингових послуг близько 18%. Обсяг факторингових операцій у країнах Європи за 2006 рік становив 806 983 млн.євро, Азії - 149 995 млн.євро, Америки - 140 944 млн.євро, всього у світі - 1 134 288 млн.євро. В 2009р. обсяг послуг факторингу у країнах Європи становить до 10% ВВП. Активно зростають обсяги факторингових послуг у країнах Прибалтики та Росії.   У Німеччині послугами факторингу користуються понад 2,5 тисячі клієнтів. В Англії, де починався розвиток факторингу, факторинг використовують близько 35 тис. клієнтів.                                                Факторинг - це відступлення прав вимоги боргу в обмін на комплекс фінансових послуг.

В Україні термін "факторинг" не завжди вживають доречно. Наприклад, якщо банк змушує клієнта і дебіторів перейти на свої рахунки, то це не має ніякого відношення до факторингу, так само як і викуп одноразових або прострочених боргів підприємства з великою знижкою. І найбільш неправильний синонім, який може бути у факторингу, - це кредит. Факторинг - це не кредит, оскільки може надаватися без фінансування, що в принципі неможливо, коли мова йде про кредит.                                                           Співпраця з банком у рамках факторингового обслуговування не зобов'язує компанію до відкриття поточного рахунка і переходу на повне банківське обслуговування в цьому банку. Крім того, фінансування, що надається, не залежить від розмірів уже отриманих кредитів.                        При оформленні договору факторингу не потрібна застава і страхування, тобто всі ризики несе банк. Тому на етапі підготовки договору банк ретельно збирає відомості про ділову репутацію клієнта і його дебіторів, проводить аналіз фінансово-господарської діяльності клієнта, юридичний аналіз договорів поставки, перевірку товарності поставки. У період дії договору факторингу банк здійснює поточне адміністрування заборгованості.                                        Вигідний факторинг і великооптовим торговельним компаніям, які, реалізовуючи свій товар, не можуть довго чекати оплати поставок, оскільки їм необхідно якнайшвидше закупити новий товар у виробника.Особливо вигідна операція факторингу підприємствам, які працюють зі своїми покупцями на умовах відстрочення платежу (товарного кредиту). З одного боку, надання відстрочення платежу покупцям дозволяє постачальникові утримувати конкурентоспроможну позицію на ринку продажів за рахунок збільшення збуту. З іншого боку, відстрочення платежу призводить до ряду негативних моментів для постачальника, таких як постійний дефіцит обігових коштів, ризик ненадходження платежу від покупця, зменшення прибутковості.               Факторинг дозволяє клієнтові скоротити час очікування оплати поставок, поповнити обігові кошти, зменшити дебіторську заборгованість,  поліпшити дисципліну розрахунків з дебіторами, розширити коло покупців, збільшивши їм відстрочення платежу.                                                                                                    Кілька банків працюють з підприємствами за цією схемою. Ще менше в Україні банків, які здійснюють операції за міжнародним факторингом. Проте банки, які це роблять, достатньо професійно працюють з даним банківським продуктом.

Безумовна перевага факторингу - беззаставне фінансування, що вигідно відрізняється від звичайного кредиту.Крім того, банк бере на себе можливі ризики: кредитні (неоплата покупцями поставок), ліквідні (несвоєчасна оплата поставок), процентні (різка зміна ринкової вартості ресурсів) і валютні (зміна обмінного курсу в період відстрочення платежу з поставки).

Можна зробити   насиупні висновки:     

1. Факторинг - досить дорога послуга в порівнянні з тим же кредитом. Проте, сплачуючи вищу ставку, клієнт отримує натомість цілий набір послуг.       2. Дебітори клієнта повинні відповідати критеріям, які диктує банк-фактор. Чому я відношу це до недоліків факторингу? Тільки тому, що не всіх дебіторів підприємству вдасться перевести на факторинг, а також тому, що для попереднього вивчення стану справ банку потрібний час. Первісний етап є тривалим. Проте у результаті підприємство все одно виграє, оскільки всі його дебітори виявляються перевіреними банком на предмет їх платоспроможності. 3. Установлення ліміту фінансування на кожного дебітора на підставі проведеного фінансового аналізу діяльності клієнта і дебітора.                       4. Наявність суперечностей в нормативних актах з питання оподаткування факторингових операцій в Україні. Проте відсутність чітких норм дозволяє підприємству доводити правомірність будь-якої своєї позиції, використовуючи різні     формулювання    законів.                                         

Список використаної літератури:

1. Смик Е.  Використання факторингу у фінансуванні економічної діяльності // Наук. вісн.  Львів, 2005,с.303–308