Педагогические  науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Гаврилюк В. В.

 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна

 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЗАСВОЄННЯ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ

 

Унаслідок російської агресії проти України – тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також воєнних дій терористичних угруповань на сході України – обстановка на державному кордоні України (на лінії розмежування та адміністративній межі) характеризується як складна та динамічна.

Організація та здійснення заходів бойового забезпечення, спрямованих на створення сприятливих умов для успішного ведення бою, ефективного застосування підрозділів, збереження їх боєздатності, недопущення раптового нападу противника, зниження ефективності його вогню (ударів) по підрозділах та інших є невід’ємною частиною роботи командирів прикордонних підрозділів. Своєчасне та якісне виконання заходів усіх без виключення видів бойового забезпечення потребує сформованості відповідних професійних компетенцій (і військово-професійної компетентності в цілому) командирів усіх ступенів, що у свою чергу визначає необхідність постійної оптимізації освітнього процесу, участь у якому беруть майбутні офіцери-прикордонники.

Результати аналізу нормативних документів і наукових досліджень дозволили визначити основні періоди засвоєння майбутніми офіцерами-прикордонниками системи військово-професійних компетенцій бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів, формування професійно важливих якостей особистості та готовності до майбутньої професійної діяльності: адаптаційний період («прищеплюються» фундаментальні вміння та навички, які життєво необхідні під час виконання первинних завдань з охорони та оборони державного кордону: застосування стрілецької зброї, використання засобів індивідуального захисту; дії на місцевості, забрудненій вибухонебезпечними предметами, зараженій у радіаційному, хімічному та біологічному відношенні; фортифікаційного обладнання позицій тощо). Навчальний матеріал спрямовано на системне опанування курсантами порядку дій солдата в бою та дій молодшого прикордонного наряду. На цьому етапі застосовуються традиційні методи навчання: розповідь, показ з роз’ясненням, тренування;

період набуття професійного досвіду, розвитку властивостей і якостей особистості, необхідних для кваліфікованого виконання професійних завдань (навички керівництва дрібними підрозділами у різних умовах обстановки). Майбутні офіцери-прикордонники вивчають порядок дій командира механізованого відділення та дій старшого прикордонного наряду. Застосовуються активні методи навчання, наприклад, військово-професійні ігри;

період інтеграції сформованих професійно важливих компетенцій та якостей особистості до індивідуального стилю діяльності (навички творчого керівництва основними підрозділами Державної прикордонної служби України, а також механізованими взводом та ротою). Під час цього періоду навчання поряд з попередніми застосовуються частково-пошукові, пошукові та евристичні методи навчання.

Урахування визначеної періодизації засвоєння майбутніми офіцерами-прикордонниками системи військово-професійних компетенцій бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів дає можливість оптимізувати методику загальновійськової підготовки курсантів.

Література:

1.           Гаврилюк, В. В. Обґрунтування методики навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів / В. В. Гаврилюк // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – № 1(8). – С. 73–80.

2.           Гаврилюк, В. В. Педагогічні умови навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових (бойових) дій підрозділів / В. В. Гаврилюк // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – №4(6). – С. 4654.