Психология и социология/3. Современные тенденции в методологии пси­хологических исследований

 

Шаршавих Юлія Максимівна

Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

Психологічні особливості і характеристики соціальних підприємців в процесі розвитку бізнесу

Ключові терміни: соціальне підприємництво, соціальний підприємець, управління персоналом, психологія підприємця, мотивація, психологічні характеристики.

Социальное Предпринимательство как Неоценимая Необходимость для Украины Соціальне підприємництво - це, перш за все, бізнес [5]. Однак, на відміну від традиційного бізнесу, він створюється, в тому числі, і для вирішення соціальних проблем суспільства. Серед найважливіших з них вчені виділяють:

        рішення проблем малих груп, шляхом допомоги в подоланні соціальної ізольованості, працевлаштування людей з обмеженими фізичними і психічними можливостями, безробітних, представників груп ризику;

        знаходження шляхів для реформування державних соціальних послуг, результатом чого є створення нових видів сервісу, які залишаються поза увагою звичайного бізнесу через низьку прибутковість та відсутності належної професійної підготовки;

        зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні суспільних проблем [1].

Суспільство повинно високо оцінювати бізнес діяльність успішних соціальних підприємців, а також може очікувати, що вони будуть використовувати свої можливості і з часом психологічно перебудуються, щоб розвивати та підживлювати свої бізнес інновації і соціальні прориви [2].

На відміну від простих підприємців, які фокусуються виключно на своїх ринкових можливостях і, безпосередньо, на типовій бізнес-моделі, монетизуючей ці їх можливості, соціальні підприємці повинні враховувати певні критичні моменти розподіленні отриманого прибутку і постійно балансувати між створенням прибутку у приватному бізнесі і, додатково, на створенні певної соціальної цінності. Їхній шлях складніший, ніж у типового підприємця, і, як результат, соціальний підприємець може мати сильніші фактори психологічного навантаження та стресу [2]. 

Психологічні особливості соціального підприємця відрізняються тим, що у нього є соціальна місія, бажання і чітке усвідомлення того, що він здатний вирішити певну соціальну проблему/потребу, рішення якої потребує суспільство, і, крім того, він відчуває внутрішню психологічну необхідність у вирішенні цієї проблеми.

«Люди, які перебувають на енергійній, вмотивованій і творчій стороні, з більшою ймовірністю будуть заповзятливими і більш схильними до сильних емоційних станів», - Фрімен [3]. Підприємці, зазвичай, жонглюють багатьма бізнес-ролями і можуть зіткнуться з певними невдачами: втрата клієнтів, суперечки з партнерами, кадрові проблеми - весь час, з усіх сил намагаючись отримати прибуток та бізнес успіх, а у випадку з соціальним підприємництвом вони повинні ще й допомогти у вирішенні певних соціальних потреб різних груп населення. Тому, на думку деяких дослідників, багато соціальних підприємців мають вроджені риси характеру, які роблять їх більш суспільно-орієнтованими, чуйними і вразливими, але, при цьому, і більш психологічно стійкими в стресових ситуаціях [3].

Найчастіше, соціальні підприємці мають добре розвиненою стійку психіку і відрізняються вірою у власні сили.  Вони впевнені в своїх скоєних вчинках, в їх правильності і значущості, і вважають свої досягнення заслуженими і своєю майстерністю. Такі підприємці більш психологічно стійкі в важких бізнес ситуаціях, їх самооцінка заснована не тільки на успіхах і досягненнях, а й на певних фактах і їх суспільному визнанні. Труднощі вони сприймають як шанс випробувати свої сили і, навіть в разі невдачі, більш легко і з деяким оптимізмом ставляться до поразок.

Найчастіше соціальні підприємці мають новаторські підходи до ведення бізнесу. Вони займаються бізнес діяльністю на умовах самоокупності та сталому розвитку, щоб вирішити або пом'якшити соціальні певні проблеми суспільства. Соціальні підприємці постійно перебувають на межі традиційного підприємництва та благодійної діяльності. Вони беруть від благодійності її соціальну спрямованість діяльності, а від бізнесу – безпосередньо підприємницький підхід.

Виходячи з цього, можна бачити, що соціальні підприємці в їх бізнес діяльності, зазвичай,  психологічно декілька сильніші типових підприємців, за рахунок того, що вони мають чітку соціальну місію, яка служить стійкою основою ведення їх життєвої лінії і бізнес діяльності. Соціальний підприємець іноді готовий працювати без значущого прибутку або, навіть, з тимчасовими збитками, старанно працювати і розглядати перспективи свого і суспільного розвитку настільки далеко, наскільки дозволяє його бажання вирішити певні соціальні проблеми.

Все вищесказане і проаналізовані наукові дослідженні дають можливість стверджувати, що на відміну від звичайного підприємця, соціальний підприємець, має соціальну місію і пов'язані з нею  означені психологічні особливості і характеристики, що я і планую більш детально дослідити в моєї подальшої роботі.

Література:

1.      Надежда Богатырь / Социальное Предпринимательство как Неоценимая Необходимость для Украины 14.02.2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  (https://voxukraine.org/2016/02/14/sotsialnoe-predprinimatelstvo-kak-neotsenennaya-neobhodimost-dlya-ukrainy-ru/#/_ftn1)

2.      Overcoming The Psychology Of The Social Entrepreneur /Genny Ghanimeh – May 11, 2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: (https://www.entrepreneur.com/article/245845)

3.      The Psychological Price of Entrepreneurship /By Jessica Bruder – FROM THE SEPTEMBER 2013 ISSUE OF INC. MAGAZINE [Электронный ресурс]. Режим доступа: (https://www.inc.com/magazine/201309/jessica-bruder/psychological-price-of-entrepreneurship.html)

4.      Samer Abu-Saifan. Social Entrepreneurship:Definition and Boundaries // Technology Innovation Management Review journal. February 2012, №2. 

5.      Людмила Таценко / Социальное предпринимательство – это бизнес. – Источник: "Бизнес" №33, 15-21 августа 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: (http://csrjournal.com/8128-socialnoe-predprinimatelstvo-eto-biznes.html)

6.       Шаршавих Юлія / Психологічні аспекти впровадження поняття Соціальне Підприємництво в Україні. Источник: Материалы международной конференции " Образованието и науката на XXI век – 2017 " // София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017.