УДК 658 +69.003

Ігнатенко Г.В., аспірант кафедри менеджменту в будівництві,

Київський національний університет будівництва й архітектури

 

Формування локальних та глобальних пріоритетів щодо елементів стратегічного господарського портфелю девелоперської компанії

Перехід вітчизняного підрядного будівництва на засади девелопменту потребує оновлення як критеріїв вибору варіантів реалізації інвестиційно-будівельних проектів, так і прикладних інструментів та програмних продуктів, що забезпечують такий відбір до бізнес-портфеля будівельної організації-девелопера. Зрозуміло, що вибір проектів виключно із застосуванням економічних критеріїв є недостатнім та недостовірним. Девелоперське управління виробничою програмою бізнес-портфеля інвестиційно-будівельних проектів потребує запровадження певного інструментарію формування виробничої програми будівельної організації-девелопера (ОД).

Система прийняття інвестиційних рішень  щодо реалізації будівельних проектів, що пропонуються до складу бізнес-портфеля переважно ґрунтується на інвестиційній привабливості проекта для організації-девелопера. Проекти, що плануються до бізнес-портфеля можуть мати різне соціально-економічне та функціональне спрямування, можуть бути одно- або багатофункціональними, головне щоб портфель проектів дозволяв апелювати до декількох категорій споживачів, бо це особливо актуально на будь-якій стадії розвитку ринку нерухомості, коли попит існує у всіх сегментах.

Необхідно зважати на те, що відбір проектів до бізнес-портфеля має здійснюватись як з урахуванням формування стратегічних альтернатив діяльності організації-девелопера (включаючи їх корегування із врахуванням тенденцій розвитку, що здійснюються), так і у сфері поточного управління, що передбачає пристосування поточного асортименту та видів діяльності до формування поточного бізнес-портфелю

Тому відбір проектів до бізнес-портфеля ОД є складною процедурою (рис. 1) та повинен:

-         комплексно врахувати зовнішні і внутрішні чинники формування виробничої програми ОД;

-         інтегрувати всі будівельно-інвестиційні проекти в систему та підсистеми управління виробничої програми організації-девелопера (ВПОД);

-         передбачити ринкову орієнтацію результатів реалізації БІП.

 

 

 

Розроблена стратегія і бізнес-модель ОД є відправною точкою формування системи управління бізнес-портфелем девелоперських проектів ОД. Відповідно до обраної стратегії ОД затверджуються основні цільові показники, що враховують стадію розвитку ОД, бізнес модель, ринкові тенденції, а також ряд інших факторів, до таких показників можуть відноситься: коефіцієнти фінансової стабільності, рівень фінансового важеля ОД, коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти рентабельності. На підставі сформульованої стратегії, цілей і завдань ОД формулюються вимоги до ІБД, і, відповідно, встановлюються критерії відбору проектів. Фінансові коефіцієнти будівельних проектів і виробничої програми ОД повинні створювати такий середній баланс портфеля, який буде відповідати цілям і завданням стратегії ОД. У міру зміни стратегії розвитку ОД будуть змінюватися, цільові фінансові показники ОД, що знаходяться під контролем у керуючого бізнес-портфелем проектів, а також змінюватися критерії відбору нових проектів. Управління бізнес-портфелем будівельних проектів ОД відбувається шляхом постійного контролю ефективності бізнес-портфеля, його балансування шляхом прийняття ряду управлінських рішень. Схема управлінням ІБД, виробничою програмою бізнес-портфеля в значній мірі залежить від фінансово-правової схеми реалізації проектів і компетенцій, наявних у ОД.

Загальна логіка алгоритмування процесів зводиться до того, що реалізаці кожної бізнес-одиниці розбивається на процеси і підпроцеси, а потім і на процедури, для кожної процедури задається певний алгоритм. Алгоритми беруться за основу для схеми реалізації ІБД, а також створюються «стандарти» організації процесів. Дана схема управління проектами дозволяє зробити бізнес-процеси прозорими і підвищити ефективність діяльності організації-девелопера, дозволяючи оцінювати всі ключові потоки бізнес-процесів – інформаційний, фінансовий, матеріальний тощо. Автоматизовані бізнес-процеси дозволяють оцінювати ефективність діяльності організації-девелопера на всіх рівнях – операційному, управлінні виробничою програмою будівельних проектів, і в підсумку на управлінні бізнес-портфелем проектів.