Економічні науки/ 10. Економіка підприємства

 

К.е.н., доц. Гончар Л.А.,

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Синельникова О.Ю.

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, Україна

 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДУ

 

Для проведення ідентифікаційної експертизи відібраних зразків молочного шоколаду, що пропонує роздрібна торговельна мережа міста Дніпропетровська ми ознайомились з зовнішнім виглядом упаковки, її акуратністю, естетичністю та відповідністю оформлення.

Ознайомлення з упаковкою п’яти відібраних зразків молочного шоколаду дозволяють стверджувати, що всі п’ять зразків мають відповідний зовнішній вигляд упаковки, достатньо акуратне і естетичне оформлення.

Далі, відповідно до вимог діючого стандарту ГОСТ 3924-2000 «Шоколад. Загальні технічні умови» п. 5.5 «Маркування» визначали відповідність маркування п’яти відібраних зразків молочного шоколаду.

Одержані результати наведено у табл. 1.

Проведене дослідження відповідності маркування дозволяє констатувати, що всі відібрані зразки молочного шоколаду мають невідповідний шрифт, оскільки шрифт інформації повинен бути легко зчитуємим.

Також слід відмітити наявність неконкретного повідомлення споживачу, тобто шоколад має містити чи не містити деякі компонентиоже вміщувати в незначній кількості арахіс, мигдаль, пшеницю).

Кожен зразок має інформацію щодо вмісту ваніліну, однак незрозумілим є пояснення для споживача – ванілін є штучний і одразу – ідентичний натуральному.

Таблиця 1

Результати дослідження відповідності маркування молочного шоколаду

Перелік інформації, що позначена на маркуванні

Наявність інформації у відібраних зразках молочного шоколаду на маркуванні

Зразок № 1

Шоколад

ТМ «Toblerone»

Зразок № 2

Шоколад

ТМ «Chocobloc

Orange»

Зразок № 3

Шоколад

«Сlassic»

ТМ «Рошен»

Зразок № 4

Шоколад

«Екстра молочний»

ТМ «Світоч»

Зразок № 5

Шоколад

«Молочний»

ТМ «Корона»

1

2

3

4

5

6

Зовнішній вигляд упаковки

Товарний

знак

+

+

+

+

+

Назва підприємства-виробника

+

+

+

Адреса підприємства виробника

+

+

+

+

+

Назва

шоколаду

+

+

+

+

+

Маса нетто

+

+

+

+

+

Склад основних компонентів

+

+

+

+

+

Дата виготовлення

+

+

+

+

+

Термін придатності до споживання

+

+

+

+

+

Інформаційні відомості про харчову і енергетичну цінність

+

+

+

+

+

Позначення стандарту

+

+

+

 

Якщо аналізувати взагалі, то зразок № 3 ТМ «Рошен», зразок № 4 ТМ «Світоч» і зразок № 5 ТМ «Корона» мають повний перелік інформації, однак у зразків № 1 ТМ «Toblerone» і № 2 «Chocobloc Orange» відсутня інформації щодо назви підприємства-виробника й посилання на стандарт, що є порушенням вимог діючого стандарту ГОСТ 3924-2000 «Шоколад. Загальні технічні умови» п. 5.5 «Маркування» та Закону України «Про захист прав споживачів». При імпорті шоколад повинен бути гармонізованим зі стандартом країни-споживача, однак посилання на стандарт не виявлено.

Після визначення відповідності маркування визначали наявність відхилення маси нетто у кожного відібраного зразка молочного шоколаду. Для цього зважували кожну плитку, а одержані результати заносили у табл. 2

За табл. 2 видно, що всі відібрані для дослідження зразки молочного шоколаду окрім зразка № 1 ТМ «Toblerone» і зразка № 2 Шоколад ТМ «Chocobloc Orange», країна-виробник Швейцарія мають відхилення маси нетто за мінусом, а саме: зразок № 3 –5 г; зразок № 4 – 2 г і зразок № 5 – 8 г, що є також грубим порушенням, оскільки ані за стандартом, ані за маркуванням немає припущень щодо відхилення маси нетто.

Таблиця 2

Дослідження відповідності маси нетто відібраних зразків молочного шоколаду

Найменування відібраних зразків

Маса нетто за маркуванням, г

Маса нетто, що одержано при дослідженні, г

Відхилення маси нетто за маркуванням від фактичної, г

Зразок № 1

Шоколад

ТМ «Toblerone»

100

100

Зразок № 2

Шоколад

ТМ «Chocobloc

Orange»

100

100

Зразок № 3

Шоколад

«Сlassic»

ТМ «Рошен»

90

85

– 5

Зразок № 4

Шоколад

«Екстра молочний»

ТМ «Світоч»

90

88

– 2

Зразок № 5

Шоколад

«Молочний»

ТМ «Корона»

100

92

– 8

 

Все це свідчить про присутність інформаційної фальсифікації у відібраних зразках молочного шоколаду, що пропонує роздрібна торговельна мережа міста Дніпропетровська.