Буднік М. М., Бухай А.

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ПОСЛУГ

 

В останній час, туризм – одна зі сфер послуг, що інтенсивно розвивається. Національний продукт на міжнародному ринку є менш привабливим та конкурентоспроможним. Причиною цього є незначний внесок держави у розвиток туристичної інфраструктури, невідповідність якості вітчизняних послуг до якості послуг світовим стандартам та відсутність інвестиційної політики у сфері обслуговування [1].

Для підтримання належного рівня конкурентоспроможності усі працівники повинні піклуватися про ефективне використання трудових, фінансових, матеріальних інформаційних ресурсів, застосовувати на практиці високоякісного обладнання, прогресивну технологію. Однією з проблем є управління інноваційним розвитком та технічним рівнем підприємств сфери послуг, рішення якої призведе до росту соціально-економічної ефективності підприємств. Звідси випливає, що від того, наскільки розвиненим та інноваційно орієнтованим буде сфера послуг, залежить розвиток всього туризму України. Саме інноваційний розвиток дозволяє задовольняти зростаючи потреби споживачів, в тому числі за рахунок створення нових секторів і видів послуг та розвитку існуючих. Очевидно, що сталий розвиток економічних систем у сучасних умовах залежить від рівня конкурентоспроможності на світовому ринку, а конкурентоспроможність, у свою чергу, – від відповідності світовому рівню науково-технічного прогресу. Значущість проблем, пов’язаних із впровадженням інноваційних методів і підходів до управління підприємствами сфери послуг, та недостатньо глибокий рівень їх опрацювання обумовлюють актуальність дослідження.

В Україні господарські підприємства, мало звертають уваги на інноваційний менеджмент. В умовах прискорення науково-технічного прогресу різко зростає роль інноваційних менеджерів-новаторів, здібності котрих, їх кваліфікація і професійне вміння фактично визначають долю підприємства.

Інноваційний менеджмент – це галузь професійної діяльності, яка спрямована на формування умов інноваційного розвитку підприємств, діяльність яких пов’язана з науково-технічними розробками.

Отже, до основних причин, що обумовлюють необхідність інноваційного розвитку підприємств сфери послуг, можна віднести: загострення конкуренції та намагання максимізувати прибуток; збільшення попиту споживачів на послуги; необхідність формування позитивного іміджу та репутації підприємства; впровадження у процес надання послуг наукових винаходів та розробок для підвищення ефективності діяльності підприємства.

На даний момент сформовано перелік із найбільш високотехнологічних прогресів сьогодення, які повинні впроваджуватися у готелях:

1.                Номери у готелях оснащені новітніми панелями, які прикріплюються ззовні фасаду і акумулюють енергію сонця та вітру.

2.                Вода для наповнення ванни ллється зі стелі. Дуже цікавим і потрібним в готелях з’явились «безшумні електронні дзвінки», при їхньому натисканні в номері загорається інфрачервоне світло.

3.                Клієнт при вході в готель стає персонажем відео-спостерігання, транслювання проходить у вестибюлі. Для зручного користування на ресепшині видають телефон Apple з програмами, через які клієнт може потрапити в номер, замовити таксі, зателефонувати на стійку реєстрації, знайти інформацію в інтернеті.

4.                Для чоловіків у ванних кімнатах влаштоване дзеркало для гоління, що не запотіває.

5.                Всередині готелю організовується товариство Pod Community Blog, що є відкритим для тих, хто забронював номер. Члени цього товариства можуть спілкуватися один з одним [2].

6.                Digital Signage – це новий канал комунікації з потенційним клієнтом. Це табло розміщене у всіх доступних місцях готелю, за допомогою якого можна самому орієнтуватися у готелі, дивитися схеми міста, прокладати маршрути до місцевих пам’яток, а також важливі контактні дані різних служб міста [3].

Звичайно, існують електронні системи управління рестораном. Для зручнішої роботи створили інтерактивне меню. Воно є екраном, вбудованим в стіл, за яким розташовуються відвідувачі. За допомогою меню, клієнти можуть подивитися усі страви з їх фотографіями та складом, представлені в ресторані.

Також можна замовити таксі прямо до ресторану, не відходячи від каси. Пристрій оснащений 30-дюймовим сенсорним екраном, працювати з яким одночасно можуть декілька чоловік і включає вбудовані безпровідні інтерфейси Bluetooth і Wi-Fi.

Такі дисплеї встановлені вже у багатьох ресторанах світу, таких як Dorian Gray, ресторан «Подіум» в Росії. У Нью-Йорку, дисплеї Menu Board встановлені в таких готелях, як Inter Continental – The Barclay New York, The Waldorf, Astoria, Hilton New York, Sheraton NY [4].

На основі проведеного аналізу підприємств туристичної галузі України можна рекомендувати в першу чергу звернути увагу на інноваційний розвиток у сферах обслуговування. Керівництво підприємства повинно шукати нові технологічні розробки для своїх проектів. На сьогоднішній день це неможливо без останніх новітніх розробок в області інформатики. На ринку послуг з’являються автоматизовані системи управління, для полегшення роботи персоналу, тому потрібно впроваджувати їх у своє підприємство. Готелі та ресторани повинні створювати унікальний товар або послугу, щоб успішно конкурувати на ринку. Для цього необхідно мати гнучку організаційну структуру та вміння швидкої адаптації до змін зовнішнього середовища.

 

Список використаних джерел:

1.         Україна на 76-му місці в туристичному рейтингу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.radiosvoboda.org/content/article/24922434.html;

2.         Інноваційні впровадження та їх вплив на підприємства готельного господарства: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://tourlib.net/statti_ukr/barabash.htm;

3.         Інновації в готельному бізнесі: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://digitalsignage.ua/2014/02/innovation-in-hotel-business-2/;

4.       Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу  та туризму: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%BF%D0%BA/ Downloads/Vchnu_ekon_2014_5(2)__47.pdf.