География и геология / 4.Биогеография, биоресурсоведение, биоразнообразие

 

К.г.н. Яцентюк Ю. В., Григоренко Ю. М.

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

 

ОСОБЛИВОСТІ ТВАРИННОГО СВІТУ регіонального ландшафтного парку «Мурафа»

Завдяки господарській діяльності людини тваринний світ Вінницької області зазнав докорінного перетворення. З метою збереження біотичного і ландшафтного різноманіття у 2008 році на територіях Чернівецького та Могилів-Подільського районів області було створено регіональний ландшафтний парк «Мурафа». У його межах сформувались лісовий, лучний, водний, болотяний, синантропний фауністичні комплекси та фауністичний комплекс степів і сільськогосподарських угідь.

До лісового фауністичного комплексу входять найбільш поширені види тварин, що мешкають у лісах різного типу. Серед ссавців типовими у лісових насадженнях є лісові полівки, миша жовтогорла, землерийка звичайна, бурозубка, кріт та їжак європейські, білка звичайна. У лісових масивах зустрічаються козуля європейська та свиня дика. Фауна хижаків представлена лисицею звичайною, куницею лісовою, ласкою. У лісових екосистемах парку мешкає занесений до Червоної книги України борсук звичайний.

Оскільки регіональний ландшафтний парк «Мурафа» простягається річковими долинами, то його лісові масиви  видовжені та неширокі. Крім того, вони в багатьох випадках оточені сільськогосподарськими угіддями. У результаті в лісові урочища іноді проникають такі польові види ссавців: хом’як звичайний, полівка звичайна, заєць-русак.

Серед лісових птахів масовими видами є горобцеві, дятли, а влітку ще й зозулі та голубині. Домінують зяблик, вівчарик-ковалик, синиця велика, чорний та співочий дрозди, звичайний та середній дятли, сова вухата, сойка. Зустрічаються також сорокопуд терновий, кропив’янка сіра, вівсянка звичайна, одуд, чечевиця, щиглик, чечітка звичайна, пугач.

Лісова герпетофауна представлена ящірками (прудка, зелена, веретільниця), вужем звичайним, мідянкою звичайною, полозом лісовим. Серед земноводних характерними є квакша, ропуха сіра, трав’яна та гостроморда жаби. Поблизу пеньків зустрічаються тритони звичайний та гребенястий [3].

Фауністичний комплекс степів та сільськогосподарських угідь включає види, що живуть на лучностепових ділянках, орних землях, пасовищах і перелогах. Вони займають значну частину території регіонального ландшафтного парку «Мурафа». Серед ссавців фоновими видами є миші польова та хатня, полівка звичайна, кріт та їжак європейські. Тут мешкають також білозубка мала та білочерева, заєць-русак, тхір, ласка, а також занесені до Червоної книги України види – горностай та борсук звичайний. Серед птахів звичайними є жайворонки степовий та польовий, плиска біла та жовта. Рідше зустрічаються куріпка сіра, перепілка і трав’янка лучна. Поширені також вівсянка звичайна, щиглик, крук, бджолоїдка, канюк звичайний та степовий, сорокопуд терновий, коноплянка. Серед плазунів зустрічаються ящірка прудка та зелена, гадюка звичайна, серед земноводних – жаба трав’яна [1, с. 160-164].

Лучний фауністичний комплекс включає тварин, що живуть на відкритих ділянках із лучною рослинністю (річкових заплавах, днищах балок). Звичайними для цих місць серед ссавців є миша польова, бурозубка звичайна та мала, кутора велика, кріт європейський, ласка. Серед птахів характерні плиска біла, ластівка берегова, коноплянка, трав’янка лучна, щеврик лучний; серед плазуніввуж звичайний; серед амфібій – квакша.

Особливим є фауністичний комплекс водойм і водотоків. У невеликих водоймах, серед заростей макрофітів мешкає ондатра. У водоймах із чистою прозорою водою зустрічається видра звичайна. Серед птахів на водоймах поширені чапля сіра, крижень, мартин звичайний, чирянки велика та мала, ластівка берегова, рибалочка. На Скалопільському водосховищі зустрічаються занесені до Червоної книги України лебідь-шипун та скопа [2].

З водоймами в тій чи іншій мірі пов’язані жаби ставкова та озерна, тритони гребенястий та звичайний, а серед плазуніввужі звичайний та водяний, черепаха болотяна [3]. Видовий склад риб у річках представлений карасем сріблястим, судаком, щукою, йоржом та в'юном звичайними, лящем та верховодкою звичайними типовими, коропом та пліткою звичайними.

Болотяний фауністичний комплекс сформувався на основі прибережних зон річок, ставків і водосховищ. Серед птахів тут досить часто зустрічаються крижень, курочка водяна, лиска, очеретянки лучна та велика. Більш рідкісною є вівсянка очеретяна. Із земноводних зустрічається жаба озерна.

Синантропний фауністичний комплекс включає види, життя яких тісно пов’язане з населеними пунктами і зокрема з людськими помешканнями. Саме тут концентруються синантропні види, а саме: миша хатня, пацюк сірий, куниця кам’яна, тхір, кажан пізній, їжак європейський. Серед птахів поширені такі синантропи: горобці хатній та польовий, ластівка сільська, сойка, сорока, грак, ворона сіра, яструби великий та малий, лелека білий [1, с. 160-164].

Отже, з метою збереження біотичного різноманіття у Чернівецькому та Могилів-Подільському районах Вінницької області було створено регіональний ландшафтний парк «Мурафа». У його межах сформувались такі фауністичні комплекси: лісовий, лучний, водний, болотяний, синантропний, степів та сільськогосподарських угідь. Тваринний світ парку різноманітний та багатий на значну кількість занесених до Червоної книги України видів.

 

Література:

1.   Середнє Придністров’я / За ред. Денисика Г.І., Жовнір Л.Ф. – Вінниця: ПП «Видавництво «Теза», 2007. - 431 с. 2. Яцентюк Ю.В. Тваринний світ проектованого регіонального ландшафтного парку «Мурафа» / Ю.В. Яцентюк, Є.І. Ворона // Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації. – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – С. 107 – 112. 3. Яцентюк Ю. В. Наукове обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Мурафа» / Ю. В. Яцентюк // Український географічний журнал. – Київ, 2006.- № 4. – С. 34-37.