“Педагогические  науки”/ 4.Стратегические направления реформирования системы образования.

К.пед.н. Василишина Н.М.

Національний авіаційний університет, Україна

ПРОФЕСІОНОГРАМА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТУРЕЧЧИНИ ЯК ВЗІРЕЦЬ ЛІДЕРА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Актуальність даного досліження було викликано новими сучасними вимогами, що ставляться до майбутніх фахівців у різних сферах життя. В результаті, інше портфоліо вчителів створюється в нашому суспільстві.

Метою нашої роботи є: обґрунтування поняття ефективності викладачів з різних аспектів; визначення характеристик ефективних вчителів англійської мови.

Ми маємо намір розпочати наше дослідження із тлумачення феномену ефективності викладачів вищої школи. Хатіва, Барак, Сімхі відзначають, що ефективність вчитель не лише створення конкретного типу вчителів або співставлення його із набором зовнішніх критеріїв. Відповідно, Андерсон, Івесон і Брофі описують ефективне навчання як «те, що роблять вчителі в класі" з точки зору того, «що відбувається з їх студентами», враховуючи "процес" і "продукт" у навчанні [1, 5].

Проте, Белл стверджує, що якості ефективного викладача можуть, насправді, бути ідентифікованими. Як вона пояснює, хоча "немає згоди щодо того, які конкретні форми поведінки сприяють ефективності навчання, проте дослідники сходяться думками принаймні стосовно деяких вимірювань", які ілюструють характеристики ефективних викладачів в аудиторії [2,4].

Крім того, Фельдман вказує на тепло і доброту в якості важливих якостей для ефективного вчителя. Після розгляду кількох теоретичних і експериментальних досліджень, Хант запропонував узагальнене визначення ефективності вчителів як «сукупність ознак, компетенцій і поведінку вчителів на всіх рівнях освіти, які дозволяють студентам досягти бажаних результатів, шляхом поєднання  досягнення конкретних цілей навчання з більш загальними»[5].

Одним із завдань нашого дослідження було створити картину характеристик ефективних викладачів англійської мови. Наприклад, Шішаван та Садегі, вивчаючи точки зору вчителів англійської мови та учнів, показали, що викладачі англійської мови вважали, що найбільш важливими є підготовка до занять із використанням відповідних планів уроків і оцінка того, чому навчилися студенти.

В аналогічному дослідженні, проведеному в Ірані, Гасемі і Хашемі досліджували погляди студентів стосовно характеристик ефективних викладачів англійської мови за трьома основними категоріями, зокрема володіння предметними та педагогічними знаннями, а також соціально-афективних навичками. У тайському контексті, Вічаді досліджував властивості ефективних вчителів англійської мови на основі чотирьох категорій: знання англійської мови, педагогічні знання, організаційні, комунікативні, а також соціально-афективні навички [2,5].

У Туреччині, де велика увага приділяється навчанню англійської мови, проблема ефективності викладачів англійської мови набула великої актуальності. У ході дослідження Челік зазначає, що більшість турецьких студентів сприймають ефективність вчителя в цілому, як здатність забезпечити комфортні умови навчання, в яких має місце позитивне взаємодія вчителя і учня [3,5].

В іншому дослідженні, проведеному в турецькому контексті, Чубукчу виявив, що успішні вчителі повинні прийняти ідеал турботи про студентів і їх навчання. Крім того, викладачі-мовники повинні мати можливість використовувати різні методів навчання в своїх класах, створюючи розслаблюючу атмосферу і адаптуючись до потреб студентів щодо їхньої мотивації та інтересів під час вивчення мови [1,5].

Таким чином, розглянувши питання набору характеристик викладачів вищої школи, ми можемо судити про те, що для досягнення ефективності викладацької діяльності, фахівець повинен бути відкритим для нових викликів, труднощів і спроб. Більш того, навіть вчителі-експерти починають як навички, поступово міняючи свій стиль викладання, щоб відповідати потребам і очікуванням своїх учнів. У цьому сенсі можна стверджувати, що ефективний учитель завжди в процесі професійного зростання; і, таким чином, ефективність викладача повинна сприйматися як рідина, а не фіксований явище.

Підводячи риску підсумку, дослідник Белл показує, що "в той час як існують навчальні ефективні, універсальні моделі поведінки, незалежно від дисципліни викладання, є також специфічні, конкретні моделі поведінки і відносин, які відповідають конкретним предметам". Отже, крім сукупностей характеристик викладачів вищої школи, розглянутих в даному дослідженні, якості фахівців в конкретних сферах, варто розкрити в ході майбутніх досліджень, щоб спрямувати викладачів до реалізації більш ефективних програм професійного зростання [2].

Література:

1. Базова освіта в Туреччині. Основний звіт. – Режим доступу: http://dx/doi.org/10.1787/10482440705.

2. Белл Т. Поведінка і відносини ефективних вчителів іноземної мови: Результати анкетного дослідження / T. Белл // Іноземні мови літописів. – 2005. –

Т. 38, 2. – С. 259–270.

3. Браун А. Розуміння студентів і викладачів про ефективне викладання іноземної мови: порівняння ідеалів "/А.Браун //Сучасний мовний журнал. – 2009. – Т.93, 1. – С. 46–60.

4. Челік С. Характеристики та компетенції для викладачів педагогічних навчальних закладів: задоволення потреби в удосконаленні професійних стандартів у Туреччині "/С. Челік//Австралійський журнал педагогічної освіти. –  2011. – Т. 36, 4. –  С. 72–87.

5. Челік С. Очима турецьких студентів, які вивчають іноземну мову: що робить викладача іноземної мови ефективним/С. Челік, A. Aрікан, M. Канер// Порта Лінгварум. – 2013. – Т. 20. – С. 287 – 297.