Биологические науки/2.Структурная ботаника и биохимия растений

Іванченко О.Є., Горбатко Т.Ю., Біловицька А.О.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

Видова структура деревних насаджень Кільченського ландшафтного заказника (Дніпропетровська область)

 

Відомо, що глобальний антропогенний вплив, якому піддається біосфера, негативно діє на всі функціональні компоненти екосистем промислових регіонів України, до числа яких належить і степове Придніпров'я. Тому важливим є збереження еталонів природних ландшафтів та з'ясування основних закономірностей їх природного розвитку [1]. Заповідники і заказники є вищою категорією природоохоронних територій. Оберігаючи лісові масиви, відновлюючи і збільшуючи чисельність цінних представників флори і фауни, вони виконують важливі функції, найголовніша з яких – збереження генофонду [4]. Метою роботи було проаналізувати видовий склад деревних насаджень південно-східної частини Кільченського ландшафтного заказника.

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення Кільченський  входить до складу природно-заповідного фонду України (Постанова Ради Міністрів УРСР № 500 від 28.10.1974 р.). Заповідна територія, площею 100 га, розташована біля смт Підгороднє Дніпропетровської області. Територія розділена на дві частини річкою Кільчень. Флора заказника налічує близько 700 видів судинних рослин, в тому числі раритетні види: тюльпан змієлистий, ковила найкрасивіша, астрагал Генінга, брандушка різнокольорова, зозулинець болотний та ін. Тваринний світ заказника цінний комплексом ентомофауни, в якому збереглося не менше 15 рідкісних видів [3]. Рослини визначали за [2], висоту вимірювали за допомогою висотоміру «Suunto», діаметр штамбу – мірною вилкою.

Дендрофлора південно-східної частини Кільченського заказника представлено 10-ма видами у кількості 1291 екз., які відносяться до 7-ми родин (табл.). Це виключно листяні деревні породи. Серед представленого асортименту ділянки Кільченського заказника всі рослини є аборигенними. Родини представлені 1–2 видами. За збільшенням кількості екземплярів у родинах їх можна ранжувати так: Вербові < Жостерові < Розові < Маслинові < Букові < В’язові < Кленові.

 

Таблиця – Видовий склад південно-східної частини Кільченського заказника

Вид

(українською мовою)

Вид

(латинською мовою)

Загальна кількість, шт.

% від загальної кількості екземплярів

Родина Вербові (Salicaceae)

Верба біла

Salis alba L.

1

0,07

Родина В’язові (Ulmaceae)

В’яз гладкий

Ulmus laevis Pall.

72

5,57

В’яз граболистий

Ulmus carpinifolia Gled.

189

14,63

Родина Розові (Rosaceae)

Глід український

Crataegus ucrainika Pojark.

34

2,63

Груша звичайна

Pyrus communis L.

12

0,92

Родина Букові (Fagaceae)

Дуб звичайний

Quercus robur L.

216

16,73

Родина Кленові (Aceraceae)

Клен польовий

Acer campestre L.

485

37,56

Клен татарський

Acer tataricum L.

61

4,72

Родина Жостерові (Rhamnaceae)

Жостір проносна

Rhamnus cathartica L.

10

0,77

Родина Маслинові (Oleaceae)

Ясен звичайний

Fraxinus excelsior L.

211

16,34

 

Разом

1291

100

 

До видів-домінантів відносяться клен польовий, дуб звичайний і ясен звичайний, кількість яких складає 37,56; 16,73 і 16,34 % щодо загального числа дерев дослідної ділянки, відповідно. Інші види представлені у меншій кількості.

За діаметром стовбура дерева були розподілені на 6 груп (рис.). Найчисленнішою за кількісними показниками виявилась група зі значеннями від 15 до 24,9 см – 39,92 % щодо загального числа дерев. Дещо меншою кількістю представлена 1-а група (5–14,9 см) – 28,58 %. Надалі зі збільшенням діаметру штамбу відсоток репрезентативності екземплярів у групах падає від 22,86 до 0,85 %, як і видова представленість.

За висотою найбільшою є група зі значеннями цього показника від 15 до 19,9 м. Їх кількість складає 42,69 % щодо усіх дерев дослідної ділянки. До цієї групи входить більше половини екземплярів дубу звичайного і клена польового – 64,81 і 53,81 % щодо усіх рослин цих видів. Маже однаково представлені рослини висотою 5–9,9 і 10–14,9 м – 25,17 і 22,23 %. Екземпляри заввишки 20 м зустрічаються у кількості лише 9,91 %.

Рисунок – Відсоткове співвідношення дерев Кільченського заказника за діаметром штамбу, % до загальної кількості екземплярів

 

Таким чином, дендрофлора південно-східної частини Кільченського заказника представлена 10-ма аборигенними видами у кількості 1291 екз. Найчисельнішими є клен польовий, дуб звичайний і ясен звичайний. За діаметром штамбу найбільше число мають дерева зі значеннями цього показника від 15 до 24,9 см. Середня висота рослин складає 14,3 м.

 

Література

1.     Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи / Ю.М. Грищенко. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с.

2.     Доброчаева Д.Н. Определитель высших растений Украины // Доброчаева  Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – Киев: Наукова думка, 1987. 548 с.

3.     Манюк В.В. Екологічна абетка Придніпров’я / В.В. Манюк. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 80 с.

4.     Попович С.Ю. Заповідне паркознавство / С.Ю. Попович, О.М. Корінько, Ю.О. Клименко. – Тернопіль: Вид-во "Навчальна книга – Богдан", 2011. – 320 с.