Екологія/ Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.

Камінська О.А, Поливана А.С.

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинськго, Україна

 

Екологічні умови атмосфери Вінницької області

 

Вінниччина характеризується, в цілому, як порівняно благополучний регіон із значно меншим, ніж в промислових областях, рівнем забруднення атмосферного повітря. Понад 50% викидів в атмосферне повітря (від їх загальної кількості) на території області - це викиди автотранспорту, ще близько 35% – викиди Ладижинської ТЕС та понад 3% – викиди магістральних газопроводів. Викиди усіх інших підприємств області становлять близько 10%.

Стан атмосферного повітря за останні роки практично не змінювався. За даними обласної санітарно-епідеміологічної станції із загальної кількості відібраних проб 8,6% – з перевищенням гранично допустимої концентрації (ГДК). Найвищий відсоток проб з перевищенням ГДК зареєстровано в Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Теплицькому, Тульчинському, Тиврівському районах [1].

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря області в 2015р. становила 180,4 тис. т., з них від стаціонарних джерел та автотранспорту відповідно 107,4 тис. т. і 70,8 тис. т. Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1 км становила 6,8 тис. т (2015р.). Основними шкідливими речовинами, що надходять у повітря, є вуглекислий газ, окисли сірки і азоту, окис вуглецю, вуглеводень.

Основними забруднювачами повітряного басейну залишаються підприємства, основними видами економічної діяльності яких є: виробництво тепло - та електроенергії, транспорт, переробна промисловість. Доля викидів Ладижинської ТЕС складає 76, 9%, цукрових заводів області – 5, 16%. З 28 –и цукрових заводів, що переробляли цукровий буряк в 2001 р. (всього їх в області 38 ) працювали на природному газі 20, більшість з них провели режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах, що дозволило більш економічно вести режим спалювання, відповідно зменшило викиди в атмосферне повітря.

У місті Вінниця функціонує 97 промислових підприємств. Підвищені рівні забруднення атмосфери пилом відмічені в районах розташування асфальтобетонного заводу та колишнього ВАТ “Керамзит”; нітроген(ІV) оксидом та сірчистим ангідридом – в районі “Вінницяміськтеплоенерго” та ЗАТ «Вінницяпобутхім»; фтороводнем – на території ЗАТ “Вінницяпобутхім”; суммацією сірчистого ангідриду з нітроген оксидами, фтороводнем та амоніаком – у тих самих районах, що й за окремими речовинами.

На контролі в держуправлінні з 2010 р. було заплановано виконання підприємствами області 223-х заходів по зменшенню викидів забруднюючих речовин з очікуваним ефектом зменшення викидів на 3179,3 т. Виконано 21 захід з ефектом 471,7 [1, 2]. 

Найбільш значні серед виконаних: організація гідропилоподавлення на Демидівському гранітному кар’єрі ( Жмеринський район); заміна сушильних барабанів технологічної лінії з використанням стрічкового сушила та збору готової продукції у бункері на підприємстві "Глухівцікаолін" Козятинського району, впровадження системи трьохступеневого спалювання палива на енергоблоці №3 Ладижинської ТЕС у Тростянецькому районі, проведення режимно-налагоджувальних робіт на Турбівському, Махаринецькому, Бабинському, Крижопільському, Кам`яногірському цукрозаводах; впровадження установки ДФ-2 для емульгації мазуту на Бродецькому цукрозаводі Козятинського району, заміна вагранок на електропечі та переведення котельні на газ на Могилів-Подільському машинобудівному заводі, проведення режимно-налагоджувальних робіт на Тростянецькому спиртзаводі, на Погребищенському маслозаводі, на Вінницькому підприємстві "Маяк-Теплокомуненерго", на Жмеринському підприємстві "Експрес", комунальних котельнях в м. Калинівка, м. Гайсин, м. Могилів – Подільський.

Через відсутність коштів у підприємств залишились невиконаними режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах Бершадського (Бершадського району), Соколівського (Крижопільського району), Вендичанського (Могилів-Подільського району), Гонорівського (Ямпільського району) цукрозаводів, ДП “Комунальник” (смт. Турбів), та ряду інших підприємств; не встановлено золовловлювач на котельні Росошанської паперової фабрики [2]. 

Стан забруднення атмосферного повітря у межах м. Вінниці контролюється за допомогою 2-х стаціонарних постів ЦГМ по 7-ми показниках рівня забруднення атмосферного повітря щоденно. Середня концентрація за 2015 рік по місту за всіма інгредієнтами кратності до ГДК відповідає значенням: пил – 1,3 ГДК, діоксид сірки – 0,12 ГДК, оксид вуглецю – 1,3 ГДК, діоксид азоту – 1 ГДК, фтористий водень – 1,2 ГДК, аміак – 0,5 ГДК, формальдегід – 2 ГДК. Зміни, які відбулись на протязі року, незначні. Середні концентрації залишились на рівні 2014 р., тільки по пилу зменшились від 2 до 1,3 ГДК.

У м. Вінниця за 2015 р. викиди шкідливих речовин в атмосферу становлять 21,38 т., що на 19,1% менше, ніж за минулий рік. Щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на м2 в місті склала 35,1 т., обсяги викидів шкідливих речовин на душу населення по місту склали майже 5,5 кг. Зменшення викидів на більшості підприємств міста Вінниці на протязі року пояснюється, в основному, скороченням обсягів виробництва, простоями підприємств, припиненням виробничої діяльності [2, 3].   

За даними санітарно-епідеміологічної служби м. Вінниця з 1520 спостережень було виявлено 28 випадків перевищення ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі, із них 20 випадків перевищення вмісту оксиду вуглецю і 8 випадків перевищення вмісту пилу. Ці перевищення були встановлені в весняно-літній період на магістральних вулицях.

Література

1.     Екологія. С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с.

2.        Державна екологічна інспекція у Вінницькій області : результати роботи [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://vindei.gov.ua/.

3.        Сухачов С.М., Чундак С.Ю./Основи екології та охорони довкілля.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-394с.