Екологія/2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон

 

 

К.т.н., доц. Долженкова О. В.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
студентка Таран В. В.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Оцінка ризику забруднення атмосферного повітря              м. Дніпро від діяльності ПДГРЭС

Стан атмосферного повітря – один з головних чинників, які впливають на здоров’я населення. У всьому світі показники забруднення намагаються скорочувати, однак Україні це поки що не вдається.

Щороку по всій країні в атмосферу виділяється близько 17 млн тон шкідливих речовин. Стан атмосферного повітря в Україні викликає занепокоєність екологічних організацій та медиків. Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, забруднення повітря є основним екологічним чинником збільшення захворюваності та смертності в світі. За цим показником вже не один рік лідирує Україна і, як наслідок, має високий відсоток захворюваності на різні хвороби. Головним джерелом забруднення повітря в Україні були і є ТЕС і ГРЕС.

Метою даної роботи є оцінка ризику забруднення атмосферного повітря м. Дніпро від діяльності Придніпровської ГРЕС.

Надмірне забруднення атмосферного повітря у Дніпропетровському регіоні є наслідком значної концентрації промислових підприємств. Місто Дніпро –  центр металургійної, хімічної, машинобудівної промисловості та ракетобудування [1]. Значна частина промислових підприємств міста об'єднується у чотири промислових райони: західний, лівобережний, південний і східний.

Усього у місті Дніпропетровську зареєстровано більше 200 підприємств різноманітного профілю, що викидають в  атмосферу більше 100 забруднюючих речовин. Викиди здійснюються через більше як 7500 стаціонарних джерел забруднення, із яких 85%    організовані.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря Дніпра  є чотири підприємства: Придніпровська ГРЕС, ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та ВАТ «Дніпрококс». У сукупності  вони викидають більше 90 тис. тон/рік забруднюючих речовин, що складає біля 85,8 % від викидів усіх підприємств міста [2].

Придніпровська ГРЕС, яка входить до складу східного промислового району, є найбільшим і найголовнішим підприємством-забруднювачем повітря у місті Дніпро, сумарна кількість шкідливих викидів за 2015 рік склала 32,89  тис. тонн. Основними забруднювачами є: тверді речовини (14,3%),  оксиди азоту (17,5%), діоксид сірки (67,4%) та оксид вуглецю (0,7%) [3].

Забруднення повітряного середовища міста твердими речовинами (пилом) формується під впливом викидів золи в атмосферу при роботі Придніпровської ГРЕС (ці викиди складають біля 75% від загальних викидів твердих речовин підприємствами міста), здійснюється через високі стаціонарні джерела викидів (димові труби), висота яких складає 100-180 м.

Просторове розташування промислових підприємств на території міста обумовлює істотне забруднення пилом при східному, південно-східному і південному напрямках вітру: при східному напрямку вітру (повторювальність цього напрямку вітру 11%) викидами Придніпровської ГРЕС створюється велика область забруднення твердими речовинами, ширина якої змінюється від 2 до 7 км. Ця область простирається через усе місто до західної межі міської території. Основна територія забруднення характеризується концентрацією пилу не більш 1-2 ГДК. Концентрація пилу в повітрі від 2 до 5 ГДК формується вузькою смугою, ширина якої 1,0-1,5 км  на відстані 3-8 км від теплової електростанції.

Аналогічна ситуація з забрудненням повітряного середовища міста пилом створюється при південно-західному напрямку вітру (повторювальність 14%). Шлейфи забруднень від Придніпровської ГРЕС (розміром не більш 1,0-1,5 ГДК) досягають північно-західних житлових масивів міста. При цьому ширина зони забруднення зростає до 8-10 км за рахунок накладення викидів теплової електростанції на пилові викиди підприємств лівобережжя і частини підприємств західної промзони.

Зони з концентраціями твердих речовин від 2 до 5 ГДК формуються також на відстані 2-8 км від Придніпровської ГРЕС (ширина зони забруднення 1,0-1,5 км).  Вітер південного напрямку (повторювальність 12%) створює велику зону забруднення твердими речовинами. Розмір забруднення в цій зоні коливається від 1 до 5 ГДК за рахунок підсумовування викидів теплової електростанції з викидами підприємств лівобережної частини міста.

Концентрація  діоксида сірки в атмосфері міста формується, головним чином, також у результаті викидів Придніпровської ГРЕС (90% від загальних викидів сірчистого ангідриду), що надходить через високі стаціонарні джерела.  При всіх напрямках вітру на території міста утворюються невеликі зони забруднення діоксидом сірки (1,0-1,5 ГДК), ширина яких не перевищує 0,5-1,0 км при довжині  3-4 км.

Забруднення повітряного середовища міста оксидами азоту обумовлено впливом викидів оксидів азоту в атмосферу при роботі Придніпровської ГРЕС (ці викиди складають біля 77% від загальних викидів) через високі стаціонарні джерела.

Наведений аналіз характеру поширення і концентрації забруднюючих речовин дозволяє оцінити розмір і особливості забруднення атмосферного повітря на території міста окремими інгредієнтами та ризики, які з ними пов’язані.

 

 

 

Література:

 

1.  Экология мегаполиса. Экологические аспекты промышленного развития Днепропетровска / И. И. Куличенко, А. С. Левенко, А. Г. Шапарь и др. - Днепропетровск: ИMA-пресс, 2012. – 368 с.

2.  Экологический паспорт города Днепропетровска / В. А. Павлов, Н. Н. Переметчик, В. П. Колотенко, Б. Е. Шевченко. -  Днепропетровск: ИMA-пресс, 2015. - 112 с.

3.  Екологічний паспорт Дніпропетровської області 2015 рік  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/dnipropetrovska/Dnipropetrovska_ekopasport_2015.pdf