УДК 658 +69.003

Гуцало А. В., аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури

 

Структурні бізнес-елементи ресурсно-часової візуалізації проектів реінжинірингу підрядних будівельних підприємств

Для досягнення позитивного ефекту підрядному підприємству необхідно максимізувати внутрішні можливості. Прагнучи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей, підрядне підприємство повинно забезпечити собі технологічну та економічну ефективність не нижче галузевої. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального поєднання бажаної технологічної та економічної ефективності, щоб забезпечити найкращі технологічні та економічні умови пропозиції. При цьому, можна сказати, що будівельні проекти (об’єкти) створюється в рамках функціонування певних процесів: дослідження, розробки, виготoвлення і споживання.

Перед початком реінжинірингу бізнес-процесів необхідно спочатку провести певний аналіз діяльності підрядного підприємства:

·                   виділення «критичних» бізнес-процесів і розуміння їх «больових точок»;

·                   визначення причин неефективності окремих бізнес-процесів;

·                   визначення бізнес-процесів, що відповідають потребам ринку будівельної продукції;

·                   визначення характеристик, що адекватні потребам ринку (технології будівництва, будівельні матеріали, якість, вартість, додаткові послуги, вимоги до персоналу та інші);

·                   визначення напрямків удосконалення окремих бізнес-процесів і їх цільового стану;

·                   планування дій щодо переведення бізнес-процесів з існуючого стану в цільовий стан за допомогою реінжинірингу.

Щоб більш детально виокремити систему удосконалення від реінжинірингу бізнес-процесів необхідно враховувати масштаби необхідних змін, які визначаються складом і структурою елементів виробничого процесу, які ці зміни (вдосконалювання) повинні зачіпати. Схему визначення масштабів необхідних змін наведено на рис. 1

Дана схема являє собою куб, у якому наведено такі напрямки виміру масштабів зміни:

1. Зміна методів управління – вимірює масштаби зміни методів планування, обліку, контролю й процесу прийняття рішення в ході управління виробничим процесом.

Рис.1. Визначення масштабів необхідних змін виробничого процесу підрядного підприємства

2. Елементи вдосконалювання виробничого бізнес-процесу – включає основні елементи системи виробничого процесу, а саме: персонал, устаткування, інструменти, технологію виробництва та ін.

3. Часовий аспект досягнення цілей – характеризує діапазони ефекту від передбачуваних змін (короткострокові зміни, що мають тимчасовий характер, або довгострокові зміни, впроваджувані на постійній основі).

На основі визначення масштабів змін та впливу їх на кінцевий результат можна визначитись: дані зміни це удосконалення чи реінжиніринг, що можна з’ясувати за шкалою оцінювання, наведеною в табл. 1.

Таблиця 1.

Визначення характеру зміни у відповідності до шкали оцінювання

Границі змін, які відбуваються на підприємстві

Зміст удосконалень на підприємстві

від 0 до 44,7%

Удосконалення окремих елементів системи управління основним виробництвом з короткостроковим значенням досяжних цілей

від 44,8% до 67,4%

Удосконалення окремих елементів системи управління основним виробництвом з довгостроковим значенням досяжних цілей

від 67,5% до 84,5%

Удосконалення системи управління основним виробництвом за рахунок значної зміни її методів з довгостроковим значенням досяжних цілей

від 84,6% до 100%

Реінжиніринг системи управління основним виробництвом

Отже суть реінжинірингу бізнес-процесів у тому, щоб розпочати все з початку. Тобто до реінжинірингу не належать коригування вже існуючого та поступові зміни, що не торкаються основних структур, або латання окремих дір в існуючих системах.

На основі вищевикладеного та у контексті аналізу світового досвіду реінжинірингу бізнес-процесів, визначимо головні завдання підрядного підприємства на етапі проектування реінжинірингу бізнес-процесів (рис. 2).Подпись: Результат