Аспірантка Квасній О.Р.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

 

Умови функціонування та розвитку підприємств готельного бізнесу в Україні

 

Не зважаючи на нестабільність економічної та політичної ситуації, готельний бізнес сьогодні виступає одним із найперспективніших і успішно розвинутих напрямів бізнесу в Україні. «Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти й стрімкий перехід до них. Як і будь-який бізнес, готельний бізнес прагне до збільшення доходу й шукає ефективні шляхи для досягнення бажаного фінансового результату». [1]

Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні та в її регіонах, підприємства готельного бізнесу стикаються з цілою низкою проблем. Серед основних можна виділити наступні проблеми:

     нестабільна політична ситуація в країні;

     економічна нестабільність;

       незадовільний стан матеріально-технічної бази готельних підприємств;

       падіння рентабельності;

        коефіцієнт завантаження на рівні близько 25%;

     високі податкові ставки, що зумовлюють високі ціни на готельні послуги, не забезпечені високою якістю;

     низький рівень конкурентоспроможності;

     незадоволений попит, зумовлений нездатністю існуючих готелів задовольнити зростаючий попит на готельні послуги; 

     невідповідність вітчизняних підприємств готельного бізнесу апартаментам світового рівня;

     низький рівень маркетингу.

Аналіз стану підприємств готельного господарства України свідчить про наявність серйозної «проблеми невідповідності більшості українських готелів сучасному світовому рівню комфорту і сервісу. Застаріла матеріально-технічна база готельного господарства, побудована переважно у 1970-1980-х, фактично стримує розвиток в'їзного туризму. Ефективність готельного господарства характеризується коефіцієнтом його завантаження. Чим він вище, тим вище прибутковість готелю. Вважається, що готелі рентабельні та приносять прибуток при середньорічному коефіцієнті завантаження 63-68%». [2, С. 152]

          З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств готельного бізнесу, державі необхідно реалізувати такі заходи: 
 стабілізувати політичну ситуацію в Україні;

 забезпечити туристам комфортні та безпечні умови перебування в Україні; 

активізувати політику розвитку масового туризму; 
– сприяти поліпшенню стану визначних пам'яток національної культури; 
–залучати інвестиції у відкриття нових об'єктів масового туризму. 
– поліпшити бізнес-клімат в Україні; 

–забезпечити  зростання бізнес-активності у регіонах країни, 
–сприяти збільшенню частки ділових візитів з-за кордону; 
–сприяти зростанню туристичної привабливості України;

–систематично проводити сертифікацію готельних послуг. 
         На часі в Україні актуальним є розвиток недорогих готелів з доступними цінами для людей із середнім рівнем достатку. З урахуванням підвищення внутрішньої ділової активності, у регіонах наявні тризіркові готелі можуть бути привабливими для іноземного інвестора. 

        Практика показує, що все більша кількість міжнародних операторів цікавляться станом і політикою управління вже готових об'єктів готельного типу, дозволяє готелям швидше інтегруватися в міжнародні мережі і надає доступ до міжнародних систем бронювання.  Об'єктивний аналіз існуючої готельної бази в Україні дає можливість відмітити, що вона здатна задовольнити потреби в готельних місцях. «Якщо порівняти наявну кількість місць, яку Україна може запропонувати у високий сезон, то ця цифра може сягати 620000 місць, що більше ніж у Болгарії, Туреччині та Кіпрі разом узятих. Різниця у тому, що наприклад, Туреччина більш активно проводить рекламу кампанії своїх курортів включаючи 60$ млн. щороку, а отримує 8$ млрд.» [2, С.154]  В Україні для цього потрібно привести до відповідного конкурентоспроможного стану побудовані раніше готелі та об'єкти незавершеного будівництва, незайняті відомчі будинки та гуртожитки і активізувати рекламну кампанію. «Глобалізація готельного бізнесу проявляється у створенні готельних мереж, і дає змогу готельним підприємствам привернути додаткові ресурси для розвитку бізнесу, розробити та просунути найвищі стандарти обслуговування. Готельні підприємства концентруються через створення союзів, що дозволяє проводити сумісні маркетингові проекти, формувати єдину систему підготовки та перепідготовки кадрів. Економічний аналіз готельного сектора свідчить про ефективність інвестицій саме в готельних мережах, а не в окремі готелі». [ 3 ]

         Враховуючи специфіку вітчизняного туристичного ринку, вважаємо, що розвиток малих приватних готелів у більшості  регіонів  України може стати найбільш перспективною і рентабельною формою нарощування інфраструктурного потенціалу вітчизняної  індустрії гостинності. 

Література

1.     Давидова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні / Давидова О.Ю., Писаревський І.М. // 
Збірник наукових праць ХДУХТ «Економічна стратегія
і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».–
2008. – Випуск 2(8), частина 2. – С.215 – 219.

2.     Косій Т. М. Сучасний стан розвитку готельного господарства України / Т.М. Косій // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
«Індустрія гостинності в країнах Європи». – Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. – 176 с..

3.        Особливості готельного франчайзингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.etm.dp.ua/?p=618.