Особливості участі перекладача у розгляді господарських спорів

Савінов Дмитро, студент

Науковий керівник:

Лютіков П.С., д.ю.н.,професор кафедри

Запорізький національний університет

У Господарському процесуальному кодексі України перекладач як учасник судового процесу згадується опосередковано. Перекладача в господарському процесі слід також віднести до інших учасників, які сприяють здійсненню правосуддя в господарських відносинах. Але його статус у господарському процесуальному законодавстві не врегульований.

Питання участі перекладача у розгляді господарських спорів розглядали такі вчені практики : І.І. Бунова, О.П. Гішина, О.П. Головінська, М.А. Джафаркулієв, Я.М. Ішмухаметов, О.Ю. Кузнецов, М.І. Леоненко та інші.

Метою статті є встановлення наявності підстав для залучення в процес перекладача, визначення його процесуального статусу (прав та обов’язків), правовідносини.

Відповідно до ст.55 Цивільного процесуального кодексу України перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими. Перекладач допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі.

Перекладач має право задавати питання з метою уточнення перекладу, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, необхідними для перекладу, а також на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.

Перекладач зобов'язаний з'являтися за викликом суду, здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом в процесуальних документах, що вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову або мову, якою вони володіють. [1]

Так, у ст. 44 ГПК України мова йде про те, що витрати на оплату послуг перекладача відносяться до судових витрат і розподіляються залежно від результату розгляду справи, як і інші судові витрати, між сторонами спору (ст. 48 ГПК України). Із п. 5 ст. 81-1 ГПК України випливає, що господарський суд попереджає перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, що повинно бути занесено до протоколу судового засідання. Господарський суд не зобов’язаний забезпечувати участь перекладача, на що вказує і Вищий господарський суд України, зокрема у постанові від 27 липня 2005 року у справі № 38/278, відхиливши клопотання про надання перекладача, оскільки це не передбачено нормами ГПК України.[4]

Для участі перекладача в процесі обов’язково потрібна ініціатива особи, яка не володіє мовою судочинства. У зв’язку з цим слід погодитись з пропозицією процесуалістів щодо необхідності уточнення відповідного положення процесуального закону. Адже відповідно до ч.2 ст.55 ЦПК України перекладач допускається до участі у справі за ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі. Разом з тим, на нашу думку, тільки особа, яка безпосередньо потребує допомоги перекладача, може виступати ініціатором цього питання. [3]

Участь перекладача у господарському судовому процесі є настільки невизначеною, що деякі вчені навіть не згадують перекладача серед учасників процесу, хоча рольову функцію перекладача в процесі, де учасники не розуміють українську мову або внаслідок фізичних недоліків не сприймають звук людського голосу, важко переоцінити. Можливим є варіант, коли учасники процесу подають документи або дають пояснення суду на тій мові, якою не володіє, перш за все, суд. Тому визначення прав та обов’язків перекладача, його відповідальність за належний переклад і відношення до участі у процесі потрібно закріпити у господарському процесуальному законодавстві.

У проекті нового ГПК України серед учасників судового процесу перекладач згадується разом з іншими учасниками і передбачається, що перекладач призначається ухвалою господарського суду за заявою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою господарського суду. [4]


 

Література:

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV [Електронний ресурс]/Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII [Електронний ресурс]/Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page

3. Васильєва-Шаламова Ж.В.: Роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства у цивільному процесі України. [Електронний ресурс]/Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0/Downloads/vaau_2015_12_1_8.pdf

4.Студентський портал Одеської юридичної академії : Учасники судового процесу. [Електронний ресурс]/Режим доступу до ресурсу: http://nuoua.if.ua/forum/thread162.html#