Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

Бігич О. Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Авторські електронні засоби навчання іноземних мов

для студентів нелінгвістичних спеціальностей

 

Інформаційно-комунікаційна компетентність є на сьогодні обов’язковим складником професійної компетентності практично кожного фахівця. Цей вид компетентності складають декларативні й процедурні знання, навички й уміння, а також здібності використання інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах життєдіяльності. Так, поширення інформаційно-комунікаційних технологій у сфері вищої освіти вимагає від сучасних викладача й студента обов’язкового володіння електронними засобами навчання (ЕЗН).

У попередній публікації [1] я узагальнила дані про ЕЗН іноземних мов (ІМ), укладені й розроблені авторами дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія і методика навчання іноземних мов», які були захищені в Україні з 2001 по 2011 роки. Оновлю дані про ЕЗН ІМ студентів нелінгвістичних спеціальностей даними 2012 року.

Таблиця

Електронні засоби навчання іноземних мов

студентів нелінгвістичних спеціальностей 

ПІБ /

Рік

Вид електронного засобу навчання

Цільове призначення

Фах студентів

Муліна Н.І.

(2001)

Дистанційний навчальний курс включеного типу Distant English for Students of Technical Universities and Colleges

Читання й письмо

Фахівець технічних спеціальностей

Радецька С.В. (2005)

Автоматизований навчальний курс English for Economists (reading aspect)

Читання

Економіст

Чірва І.В. (2008)

Комп’ютерна програма Speak up English

Діалогічне мовлення

Інженер-програміст

Метьол-кіна М.М. (2009)

Мультимедійний навчальний посібник «Документація транспортної логістики англійською мовою»

Писемне мовлення

Логіст

Каменсь-кий О.І. (2009)

Мультимедійний посібник Multimedia English for Economists

Професійно орієнтована  мова

Економіст

Каменєва Т.М. (2010)

Електронний посібник Business Correspondence

Ділове писемне мовлення

Менеджер

Стрілець В.В. (2010)

Дистанційний курс Computer Projects

Професійно орієнтована мова

Програміст

Майер Н.В. (2011)

Електронний кейс

Ділове писемне спілкування

Документо-знавець

Синєкоп О.С. (2011)

Навчальна комп’ютерна програма English Research Master

Писемне мовлення 

Фахівець з інформаційної безпеки

Огурцова

О.Л. (2011)

Навчальні й інформаційні Інтернет-ресурси

Ділове мовлення

Менеджер ЗЕД і міжнародної економіки

Окопна Я.В.

(2012)

Навчальна комп’ютерна програма-тренажер Deutsch nach Englisch

Діалогічне мовлення

Фахівці сфери обслуговування

Романюк Ю.В. (2012)

Навчальний сайт

Читання

Інженери

Метьол-кіна О.М. (2012)

Мультимедійний методичний посібник At the Customs

Діалогічне мовлення

Митники

Умовне скорочення: ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність.

Проаналізую представлені в таблиці дані за низкою критеріїв.

1.     Авторські ЕЗН. З тринадцяти ЕЗН ІМ авторами дисертаційних досліджень розроблено дванадцять. Інтернет-ресурси не є авторськими ЕЗН.

2.  Представлена в ЕЗН ІМ. Англійська мова представлена в одинадцяти ЕЗН, французька й німецька мови – по одному, що пояснюється домінуванням першої у сферах життєдіяльності людини, зокрема в освітній.

3.     Майбутній фах користувачів. З тринадцяти ЕЗН ІМ п’ять призначено для майбутніх фахівців технічних спеціальностей, чотири – для економістів і менеджерів, по одному – для логістів, документознавців, фахівців готельно-ресторанної справи, митників. Ці дані ілюструють сучасні професії, представники яких активно використовують інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.

4.     Цільове призначення. У трьох ЕЗН не виокремлено вид мовленнєвої діяльності чи її мовні аспекти. Серед видів іншомовної мовленнєвої діяльності її письмові види представлено в семи ЕЗН. Зокрема, письмо конкретизовано контактним оголошенням й електронним листом, рефератом, приватним листом, анотацією, логістичними документами, діловим електронним листом, діловими листами запиту й запрошення, інформаційним і рекомендаційним листами, науковим проблемно-тематичним повідомленням. Усне, зокрема діалогічне, мовлення представлено в трьох ЕЗН. Домінування письма й діалогічного мовлення, як продуктивних видів мовленнєвої діяльності, свідчить про активні ділові контакти вітчизняних фахівців зі своїми іншомовними колегами у професійному продуктивному усному й письмовому спілкуванні. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаю в розробці ЕЗН ІМ для студентів інших нелінгвістичних спеціальностей, інших ІМ, видів іншомовної мовленнєвої діяльності та її мовних аспектів.

Література

1.        Бігич О. Б. Електронні засоби навчання у мовній підготовці студентів / О. Б. Бігич // Електронні засоби навчання іноземних мов студентів : досвід розробки й апробації : Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 154–156.