Рудюк Н.Г., Полєтаєва І.О.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Насильство – як одна з основних проблем сьогодення

Проблема насильства існувала завжди. Вона не має географічних кордонів. Насильство розповсюджене серед людей різних національностей, різного фінансового та соціального статусу, в сім’ях віруючих та в родинах атеїстів. Більше того, його ніяк не можна пояснити нинішньою економічною нестабільністю, оскільки воно наявне й у відсталих, і в економічно розвинутих країнах.

Сьогодні ця проблема, як ніколи, є гострою для всіх – простих людей, філософів, поетів і науковців у різних сферах діяльності. Насильства досліджують різні науки, серед яких: юриспруденція, соціологія, медицина, філософія і, звичайно, психологія. Це, насамперед, пов’язано з багатогранністю проблеми, яка зачіпає всі сфери людського життя.

За численними дослідженнями науковців з’ясовано, що найбільший відсоток постраждалих від насильства в сім'ї складають діти. Насильство в сім’ї дуже впливає на життя дітей і підлітків. Третина дітей в Україні щороку спостерігають акти насильства в сім’ї. Діти, матері яких зазнали знущань, у шість разів частіше намагаються покінчити життя самогубством, 50% з них схильні до зловживань наркотиками та алкоголем [4].

Двадцять відсотків студентів вищих навчальних закладів втягнуті у насильницькі стосунки, причому 66% розповідають про це другові, 26% – батькам, 25% – приховують це. Жорстоке ставлення до дітей в подальшому формує з них соціально-дезадаптованих людей, не здатних створювати повноцінну сім’ю, бути гарними батьками, а також є поштовхом до відтворення жорстокості у ставлені до власних дітей [5]. Але  сім’єю воно не обмежується – в місцях позбавлення волі страждають чоловіки. Нажаль, насильство переслідує нас усюди.

Проаналізувавши наукову літературу з даної проблематики, ми дійшли висновку, що насильство було б доречно розглянути з точки зору декількох наук.

У словнику медичних термінів насильство над дітьми (Child Abuse) розглядається ­­­ як погане ставлення до дітей. Воно може проявлятися у вигляді сексуального насильства (sexual abuse)  – коли дорослі примушують дитину займатися сексом; фізичного насильства (physical abuse ) – коли дитина отримує фізичну травму в наслідок жорсткого і неправильного покарання; зверхнього ставленя до дитяти (neglect), яке проявляється у відсутності тепла, опіки; емоційного насильства (emotional abuse) – відсутність любові, або взагалі вороже ставлення з боку дорослих [2].

Юриспруденція трактує насильство – як  фізичну або психологічну дію однієї людини на іншу, що порушує гарантоване Конституцією право громадян на особистісну недоторканість.

Фізичне насильство проявляється в безпосередній дії на організм людини: побиття, тілесні ушкодження, катування різними способами (в т.ч. із застосуванням будь яких  предметів і речовин).

Психологічне насильство - проявляється в дії на психіку людини шляхом залякування, погроз (зокрема, погроз фізичною розправою), для того, щоб зломити  волю постраждалої людини до опору [3].

Психологія (зокрема соціальна) розглядає насильство як застосування фізичної сили чи різного роду дій відносно індивідуума чи соціального класу для нав'язування своєї волі або усунення суперників [1].

Тож бачимо, що кожна наука виокремлює свій специфічний предмет дослідження в даній проблемі, але спільним є усвідомлення того, що насильствонегативна детермінанта розвитку окремої особистості зокрема  і всього суспільства загалом.

Людина реалізує себе у трьох основних сферах: у сім’ї, роботі та у відпочинку. На проблему насильства у сім’ї ми вже звернули увагу, тож зупинимося на інших сферах.

Робота – має величезний вплив на формування людських якостей особистості і світогляду. В професійній діяльності насильство може проявлятися в декількох аспектах – в самій специфіці професії ( бокс, сумо) та у відносинах між колегами по роботі та керівництвом. Як правило, це психологічне насильство – надмірна жорстокість, знущання, привселюдне приниження.

Відпочинок – обов’язкова умова нормального розвитку нашого організму. Людина, працюючи, виснажується і емоційно, і фізично, і психологічно. Як відпочинок може бути пов’язаним з насильством? Насамперед, це стосується підлітків і молодих людей, які не знайшли ще себе в цьому світі. Вони пробують різні шкідливі речовини – алкоголь, наркотики. Під їхньою дією людина не може себе в достатній мірі контролювати, що часто призводить до фатальних наслідків. Ось чому на приватних вечірках дуже часто мова йде про групове сексуальне насильство чи масове побиття.

Як бачимо, проблема існує і потребує вирішення. Люди не в повній мірі усвідомлюють, що насильство руйнує не тільки окрему особистість, а суспільство в цілому. Людина не може жити повноцінним життям і одночасно потерпати від насильства. Ми руйнуємо своїх дітей, близьких і рідних нам людей, змушуючи їх робити те саме з іншими. Це замкнуте коло, яке потребує вирішеня.

Ця проблема може бути вирішеною лише спільними зусиллями. Не має однієї організації, яка б могла протистояти розповсюдженню насильства в сім’ї, у школі, на роботі.

 

Література:

1.  Большой психологический словарь/ Под ред. Б.Г. Мещерякова,  

В.П. Зинченко. 3-е изд., доп. и перераб. СПб.; ПРАЙМ ЕВРОЗНАК, 2006. 672с.

2. Большой русско-английский медицинский словарь\ Под ред.   

М.С. Бенюмовича и В.Л. Ривкина. М.; – 2001.

3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА М, 2002. 704 с.

4. Бондаровська В. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству. – К. „СДМ Студіо”, 1999.

5. Правовий захист від насильства та що ми можемо зробити, щоб запобігти насильству над дітьми в сім’ї: Інформаційна брошура / Упоряд.: Л.Кумпан, О.Агаркова, С. Росік – Херсон: ХОЦ «Успішна жінка», 2006. – C. 7 -16.