Економічні науки /3. Фінансові відносини

 

Глівінська Д. А.

Науковий керівник: Гуменюк М.М.

Буковинська державна фінансова академія, Україна

 

Факторинг: переваги та недоліки

 

У банківській практиці факторингові послуги зявилися у 50-ті роки нашого століття (з 1947 року американський банк «First National Bank of Boston», згодом «Bank of America»). У 1960 - 70-ті роки факторинг посів значне місце в переліку операцій банків Великобританії, Франції, Німеччини, ін. країн Західної Європи. В Україні його вперше впровадили банк «ІНКО», «Словянський”, «Полікомбанк» (Чернігів) та ін.(1992-1993). Факторинг є ризиковим, але високоприбутковим видом банківської діяльності, одним із суттєвих доходів банків. [2]

Факторинг - придбання права на стягнення боргів, на перепродаж товарів і послуг з подальшим отриманням платежів по них. При цьому йдеться, як правило, про короткострокові вимоги.

Сьогодні міжнародна факторингова індустрія активно розвивається. В світі існує близько 1000 факторингових компаній. Близько 66% їх обороту доводиться на Європу, 22% - на США, 11 % - на країни Азії. [4] І хоча в Україні факторингові відносини відбуваються протягом 16 років, вона й до сьогодні має значні неточності в законодавчому регулюванні такого виду договорів.

Аналіз практики різних країн свідчить, що поняття «факторинг» є дуже широким. Власне, під договором факторингу можуть розумітися різноманітні договори, зокрема змішані, які є абсолютно різними за правовою природою, якщо для відносин сторін істотною є належність одній із сторін грошової вимоги до третьої сторони. Наприклад, під факторингом можуть розумітися (згідно міжнародної Конвенції УНІДРУА 1988) [3]:

1.      купівля покупцем («фактором») вимоги («факторинг без регресу»);

2.      купівля покупцем («фактором») вимоги, що супроводжується поручительством продавця («клієнта») за виконання боржником свого обов’язку («факторинг з регресом»);

3.      купівля покупцем («фактором») вимоги без повідомлення боржника, що поєднується з договором комісії, за яким продавець вимоги («клієнт») зобов’язується вчиняти від свого імені дії, спрямовані на одержання коштів за проданою вимогою, та перераховувати їх фактору («прихований факторинг»);

4.      надання кредитором кредиту позичальнику під забезпечення виконання зобов’язання заставою грошової вимоги до третьої особи;

5.      надання повіреним чи комісіонером («фактором») довірителю чи комітенту («клієнту») послуг (як-от: ведення обліку заборгованості, ведення переговорів, виставлення претензій, пред’явлення позовів, представництво в суді, пред’явлення виконавчих листів чи інших виконавчих документів до виконання тощо), спрямованих на одержання заборгованості з боржника.

При цьому факторингова компанія або банк (фактор) зазвичай надає постачальникові до 60-90% від суми дебіторської заборгованості відразу після відвантаження товару (до настання терміну платежу). Фактор відшкодовує собі це фінансування з наступних надходжень від покупців. Частина дебіторської заборгованості, що залишилася, тобто 10-40%, за винятком комісій фактора, виплачується постачальникові відразу після того, як покупець зробив оплату.[4]

Фактором може бути (виключно) [5]:

1.      Банк – для здійснення факторингових операцій він повинен мати банківську ліцензію, видану НБУ (обов´язково) і генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (письмовий дозвіл НБУ – якщо мова йде про фінансування під відступлення грошової вимоги в іноземній валюті).

2.      Інша фінансова установа – здійснення факторингових операцій можливе лише за наявності відповідного права, закріпленого в спеціальних законах, які регулюють діяльність цієї фінансової установи.

3.      Фізична особа – суб´єкт підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

На сьогоднішній же день згідно чинного законодавства інші фінансові установи і фізособи-СПД не наділені правом на здійснення фінансування під відступлення права грошової вимоги. Відповідно, єдиною фінансовою установою, яка має право на здійснення факторингових операцій в якості фактора, в Україні є банк.

Клієнтом може бути [5]:

1.      Фізична особа – субєкт підприємницької діяльності.

2.      Юридична особа – субєкт підприємницької діяльності.

Найпоширенішим на сьогодні є змішаний договір, за яким фактор купує частину вимоги, негайно сплачує клієнту її вартість за вирахуванням дисконту, а клієнт відступає йому вимогу в повному обсязі.

Отож, визначимо основні переваги при укладенні договору факторингу:

-    можливість покриття дефіциту обігових коштів, страхування і запобігання кредитних і валютних ризиків,

-    перетворення дебіторської заборгованності у вільні грошові кошти, можливість безризикового надання контрагентам відстрочки платежу (адже саме там, де підприємства практикують надання товарних кредитів, не обійтися без факторингу);

-    можливість збільшення об´ємів продажу товарів і надання послуг. Більш того, разом із фінансуванням клієнт може розраховувати на допомогу фактора в управлінні дебіторською заборгованістю.

-    отримати від факторингових операцій непогані комісійні;

-    в першу чергу факторинг вигідний виробникові продукції, який шукає ринок збуту і поспішає отримати оплату за товар, щоб пустити ці засоби в оборот;

-     факторинг вигідний крупно оптовим торговим компаніям, які, реалізовуючи свій товар, не можуть довго чекати оплати постачань, оскільки їм необхідно щонайшвидше купити товар у виробника.

   Сьогодні по факторинговим схемам працює харчова промисловість (особливо кондитерська, ринки закусок, пива і води), тари і упаковки, друкарська галузь, фармацевтика, підприємства сфери освіти, сільського господарства, лізингові компанії.

   Недоліками у факторингу є [5]:

-    клієнт не відповідає перед фактором за невиконання або неналежне виконання боржником свого обовязку, якщо даний договір є безрегресним (згідно статті 1081 ЦК України);

-    якщо боржник не буде належним чином повідомлений про заміну кредитора, він має право здійснити платіж клієнтові, і в цьому випадку буде повністю звільнений від свого обов´язку;

-    якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою від суми боргу, клієнт зобов´язаний сплатити факторові залишок боргу;

-    значні суперечності в законодавстві України в прийнятих у різний час законах, а інколи і в межах одного й того ж нормативного акту.

   Отже, факторинг – досить зручний вид угоди, що дозволяє розвиватись малим та середнім підприємствам і є одним із способів гаранування повернення коштів. Але разом з тим, особливо в Україні, існують значні неточності та двоякі тлумачення поняття факторингу. Тому законодавцю потрібно переглянути попередньо прийняті закони і пристосувати їх до вимог міжнародних стандартів.

 

Література:

1.      Цивільний кодекс України.

2.      Стельмах В.С., Альошин В.Б. та ін. Енциклопедія банківської справи України. – К.: Видавництво «Молодь». - С.264.

3.      www.legalweek.com.ua

4.      www.scenter.kiev.ua

5.      www.vuzlib.net