К.ф.н. Гостюк Т.М., Крецу Х.М.

Чернівецький Національний Університет

 

Частота вживання стилістичних фігур синтаксису у романі Г.Манна «Маленьке місто»

 

         У сучасній стилістиці різних мов все більше уваги звертають на проблему синтаксису і стилістичних фігур зокрема, оскільки синтаксис відіграє надзвичайно велику роль у стилістичній організації тексту. Усі рівні мовної структури беруть участь у стилетворенні , однак синтаксичний рівень  зазвичай вважається найпомітнішим, оскільки синтаксис сприяє об’єднанню в єдину систему елементів усіх мовних рівнів ( 1., с. 243)

       Метою нашої роботи є  обєднання лінгвістики та літературознавства для   характеристики авторського стилю Генріха Манна.

      Генріх Манн -- німецький письменник і громадський діяч. Автор соціально-викривальних романів, який пройшов шлях від ліберальних ідей буржуазної демократії до прийняття соціалізму і активної антифашистської позиції.

Політичний конфлікт між силами буржуазного лібералізму і реакції, що розігруються на загальноєвропейській арені, письменник переносить в романі Маленьке місто (1909) на провінційне італійське містечко. Все, що представляється учасниками конфлікту грандіозним, виявляється на ділі смішним фарсом, мишачою метушнею обивателів,  які розігрують ролі вершителів доль людства. У романі панують сатира та гумор.

       Роман Г.Манна «Маленьке місто» відзначається великою кількістю стилістичних фігур синтаксису. Шляхом суцільної вибірки було виділено  всього 2120 всіх фігур ,які потім вивчалися за допомогою контекстуального синтаксису, класифікувалися за групами, стилістичним забарвленням.

 

               Синтаксичні та стилістичні фігури у романі Г.Манна

Таблиця № 1

Групи стилістичних фігур

     

Всього

 

%

 

Стилістичні фігури

 

Всього

 

„Die kleine Stadt“

Verletzung der  Wortfolge

 

304

 

14,3

Ausklammerung

81

81

Emphase

180

180

Absonderung

43

43

Reduzierung des Satzmodels

 

211

 

10

Aposiopese

211

211

Ellipse

 

 

Isolierung

 

 

Expansion des Satzmodells

 

 

 

 

 

 

 

1580

 

 

 

 

 

 

 

74,5

Lexikalische Wiederholung

 

 

 

-Kontaktwiederholung

-Anapher

-Anadyplose 

-Epipher

-Rahmenwiederholung

 

100

230

63

191

135

100

230

63

191

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatische

Wiederholungen

 

 

 

 

304

38

90

150

54

150

35

40

 

 

 

 

304

38

90

150

54

150

35

40

Lexisch-grammatische Wiederholungen

 

-Aufzählung

-Klimax

-Antiklimax

-Prolepse

-Nachtrag

-Paranthese

-Schaltsatz

-Fügung

Gegensatzfiguren

25

1,1

 

-Antithese

 

25

25

 

     Підсумовуючи результати роботи , ми дійшли висновку , що Г. Манн вживає у романі усі групи стилістичних фігур синтаксису.

     Найбільш вживаними у романі є фігури експансії моделі речення (55%) – розширення структури за рахунок лінійного збільшення кількості одиниць, які входять до неї. До прийомів розширення структури відносяться різні види повторів, перелічення, пролепса, парантез, включення. Серед них в романі на першому місці  перелічення ( die Aufzählung ), на другому місці за частотою вживання анафора ( die Anapher ).

      Перелічення служать для зображення опису героїв, їхніх дій, рис характеру людини.

       Використовується всі види перелічення : синдетон, асиндетон, полісинде-

тон. Дуже часто перелічення вживаються у синтаксичних конструкціях з великою кількістю двокрапок і крапок з комою, що дуже часто зумовлено їх роз’яснювально –пояснювальною функцією :

1. Inzwischen schloss die Kleine ihr Fenster, Mama Paradisi das ihre; die Hühnerlucia un all ihr Lärm waren bis morgen dahin in die Gasse. [2,с. 7].

2. « Das ist er! » flüsterten sie laut, alle drei; sahen ihn starr lockend an aus ihren breiten , weichen, gepuderten Gesichtern, ließen die Fächer ruhen und die durchsichtigen Blusen sich heben und quellen. [ 2, с.24].

       За допомогою анафори, яка за частотою вживання у романі на другому місці, автор показує логічний зв'язок частин висловлювання. Вона  виступає засобом передачі душевного стану персонажа, завдає певний темп :

3. „ Alba selbst tut es. “ „ Alba selbst. “ ,wiederholte Alfo. [2, с. 12-13].

4. „Ah!“ – und auch der Bariton Gaddi machte. „Ah!“ Nello Genarri achtete nur auf den Cavaliere Giordano. [ 2, с. 61].

       Таким чином, надзвичайно широке використання автором фігур, які відносяться до експансії моделі речення, підкреслює сатиричний характер роману, де переважають більш складні синтаксичні конструкції.

 

 

 

1.     Бойко Ю. Частота вживання підрядних речень як параметр авторського та функціонального стилів // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 165-166: Германська філологія. - Чернівці: Рута,2003. – с. 245-259.

2.     Mann H. Die kleine Stadt. // Alle Rechte Aufbau – Verlag Berlin und Weimar,1975