Филология / 1. Методика преподавания языка и литературы

Д. пед. н. Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Освітній потенціал уроку англійської мови: формування у молодших школярів читацького інтересу

 

Освітній потенціал уроку англійської мови є безперечним. Саме освітня мета навчання іноземних мов передбачає розширення світогляду школярів та набуття ними знань про культуру країни виучуваної мови. Вже на початковому ступені навчання іноземної мови уможливлюється формування у молодших школярів читацького інтересу, зокрема інтересу до читання літературних казок.

Інтерес до читання є ціннісною оpієнтацією, спpямованістю особистості на засвоєння вербальної (знакової) мови як певного виду розумової діяльності. У дітей спочатку виникає інтерес до читання, потім формується певний читацький інтерес, виникає стійка (чи нестійка) потреба в читанні (детальніше див. http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=45&limit=1&limitstart=10).

За Л.Ю.Брауде, літературна казка є авторським художнім прозаїчним чи поетичним твором, заснованим або на фольклорних джерелах, або придуманим самим письменником. Це переважно фантастичний твір, в якому змальовуються чудесні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв; твір, в якому чарівництво, чудо відіграє роль сюжетотворчого фактора

 (детальніше див. Брауде Л.Ю. Скандинавская литературная сказка. – М.: Наука,1979).

При укладанні планів-конспектів уроку англійської мови для початкової школи ми залучаємо до його сюжетів персонажі літературних англомовних казок, з огляду на доцільність і функціональність їх включення. Проілюструємо це низкою прикладів. Так, при ознайомленні молодших школярів зі звуком [w] для створення цільової настанови оволодіння ним ми залучили вірш Р.Кіплінга «Six Serving Men». Вірш перекладено С.Маршаком. Пісня на його слова звучить в мультфільмі Ю.Гамбурга «Слоненя» за однойменною казкою Р.Кіплінга.

При проведенні цього фрагменту уроку в класі на електронну дошку проектується фрагмент мультфільму, де Слоненя співає пісню (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент фонетичної зарядки

В якості домашнього завдання молодшими школярами рекомендується переглянути весь мультфільм. Також учитель радить учням прочитати казку Р.Кіплінга «Слоненя».     

Урок з навчання молодших школярів написання листа англійською мовою розпочинається з запитання вчителя до учнів: «Чи знаєте ви «Як був написаний перший лист?». Саме так називається казка Р.Кіплінга з його книги «Як і чому: казки». На електронну дошку проектуються ілюстрації до цієї казки, представлені у Wikipedia(рис. 2).

Рис. 2. Початок уроку з навчання письма

В якості домашнього завдання молодшими школярами рекомендується переглянути однойменний мультфільм А.Кіріка. Також учитель радить учням прочитати казку Р.Кіплінга «Як був написаний перший лист?».      

До уроку з навчання молодших школярів монологічного мовлення з теми «My Family» в якості зразка монологу-опису родини ми залучили родину Бенксів з казкової повісті англійської письменниці П.Треверс «Мері Поппінс». Склад родини Бенксів,описуваний їхньою нянею Мері Поппінс, відрізняється від складу родини в оригіналі повісті. Заохочення вчителя «Спробуйте знайти цю відмінність» спонукає молодших школярів до читання цієї казкової повісті.

В такий спосіб на уроці англійської мови вчитель пробуджує в молодших школярів бажання прочитати ту чи іншу казку англомовних авторів, персонажі якої були залучені до сюжету чи теми уроку. Плекаємо надію, що згодом це бажання трансформується в інтерес до читання та в стійку потребу в читанні.

Наведені приклади ілюструють залучення до плану-конспекту уроку англійської мови персонажів літературних казок англомовних авторів. Однак не менший освітній потенціал мають літературні казки й інших зарубіжних письменників, зокрема «Пригоди Чіпполліно» Д.Родарі, «Дивовижна подорож Нільса Хольгерсона з дикими гусками по Швеції» С.Лагерлеф, «Братик Кролик та братик Лис» Ч.Харріса, «12 місяців» С.Маршака, «Гостя iз майбутнього» К.Буличова тощо, персонажі яких ми теж залучили до сюжету уроків англійської мови в початковій школі. В такий спосіб учитель знайомить молодших школярів зі зразками світової дитячої літератури та спонукає учнів до читання цих творів.

При цьому ми не обмежуємося персонажами лише літературних казок. Зокрема, до фрагменту уроку англійської мови з навчання молодших школярів інтонування спеціальних запитань залучено відомий персонаж роману Ж.Верна «Діти капітана Ґранта» географа Жака Паганеля.

Безумовно, подібні методичні прийоми передбачають знання вчителем зразків дитячої світової літератури для адекватного використання їхніх персонажів у сюжеті (темі) уроку англійської мови в початковій школі з метою формування у молодших школярів стійкого читацького інтересу.