Економічні науки. 6. Маркетинг і менеджмент

Жураковський Є.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інформаційне забезпечення підприємства

на прикладі АТ “Голден Телеком”

Сучасний світ бізнесу ставить підвищені вимоги до вчасності й чіткості аналізу ситуацій і прийняття обґрунтованих рішень. На сьогодні оперативність планування, координації і безпосередньо виконання роботи - є чи не найголовнішою запорукою успіху. Комп'ютеризація управлінської діяльності забезпечує ефективне зберігання даних, управління ними, генерацію звітів, прогнозування, дозволяє виділяти інформацію про зв'язки, що характеризують планові періоди, заміщати паперовий документообіг електронним. Інформаційна система діяльності організація вже стала невід'ємною частиною будь якої корпорації.

Інформаційною системою управління переважно підтримуються операції передачі даних між працівниками. Типові операції можна класифікувати залежно від середовища, в якому вони здійснюються як внутрішні та зовнішні. До внутрішніх операцій, що виконуються на підприємстві можна віднести: консультативні, конференційні, пере адресації, наказово-звітні. Зовнішні операції безпосередньо стосуються оточення підприємства і мають дуже різноманітний характер.

Зокрема, для оператора телекомунікаційних послуг "Голден Телеком" типовою є операція підключення нового абонента. Акаунт-менеджер знаходить особу, що прагне підключитися до однієї з послуг,  вручну вносить дані клієнта до картотеки, також він фіксує послуги, які цікавлять клієнта, а потім передає ці дані до відділу впровадження та підтримки послуг, де акаунт-менеджеру дають відповідь - скільки часу займе підключення до зазначених послуг. Цю інформацію акаунт-менеджер передає клієнту. Цей процес оформлення нового клієнта може тривати до 5 годин. При використані ж раціонально обраної інформаційної системи акаунт-менеджер за лічені хвилини заносить всю важливу інформацію про клієнта, електронним повідомленням подає запит до відповідного відділу й тим же шляхом отримує відповідь, яку повідомляє особі-замовнику. А технічна дирекція завдяки програмі оптимізації приступає до виконання підключення. Таким чином ця операція триває близько 1 години, що досягається скороченням часу необхідного на очікування відповіді.

Задля підвищення ефективності роботи працівників компанії "Голден Телеком" була розроблення інформаційна система під назвою DMS - Data Management System. Ця інформаційна система надзвичайно корисна, всеохоплююча і, що надзвичайно важливо, гнучка, з можливістю розробки й випроваджування нових компонентів. DMS вирішує широке коло проблем, які можна розділити на такі групи: аналіз і керування ефективністю роботи; облік і керування оперативною діяльністю; регламентований облік і звітність.

Завдяки цій системі виконання кожної операції займає значно менше часу. Що, в свою чергу, дозволяє робити кожному працівнику зокрема і компанії в цілому на багато більше операцій за певний період часу, тим самим збільшуючи власну ефективність, а відтак і прибутковість.

Функція/типова операція

Зміст функції/типової операції

Трудомісткість процесу при

“традиційних” технологіях

“раціональних” технологіях

1. Консультація

Надання інформації одним працівником іншому, необхідної для виконання поставлених завдань

10 хвилин

6 хвилин

2. Конференція

Обмін думками великої кількості працівників з метою вирішення чітко поставленої проблеми

120 хвилин

70-80 хвилин

3. Переадресація

Передання завдання від оператора дзвінкового центру до компетентного відділу

30 хвилин

4 хвилини

4. Видання наказу

Розпорядження керівника щодо діяльності своїх підлеглих

15 хвилин

7 хвилин

5. Звіт

Надання документа про виконання завдання від підлеглого до керівника

20 хвилин

5 хвилин

6. Оформлення підключення

Реєстрація в базі даних, подання заяви на підключення в технічну дирекцію й надання клієнту інформації про строки підключення

5 годин

1 година

Інформаційна система є основою діяльності організації, вона надає керівникам всю вчасну, точну і вичерпну інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень, автоматизує діяльність менеджерів щодо пошуку й обслуговування абонентів, оптимізує діяльність технічного відділу щодо проведення монтажних, дротопрокладних і ремонтних робіт, забезпечує ведення фінансового й податкового обліку, підтримує функцію автоматичної генерації рахунків абонентам, містить в собі всю базу даних необхідних для роботи, кожному працівнику. Система є надійною, робасною і високопродуктивною. Вона скорочує час виконання типових операцій на від 33% до 85%, що є одним з важливих факторів успіху компанії в сьогоднішніх умовах високої конкуренції.