Смирнов С.О., Грабчук О.М.

 

Дніпропетровський національний університет

 

ФОРМУВАННЯ ТИПОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

 

Утворення регіональних територіальних анклавів є закономірним явищем у процесі функціонування відносно відособлених комплексів національних економік. На протязі історії становлення сучасних економічних систем відособлення більш ефективних територіальних економічних систем від менш ефективних спостерігаємо досить часто. Сучасні процеси інтеграції економічного розвитку обумовлюють перехід від однієї форми сепаратних економічних структур (диференціації територіальних економік за рівнем їх економічного розвитку) до іншої (диференціації територіальних структур за напрямом спеціалізації виробництва на їх території). При цьому процеси сепаратизації є як чинником , так і наслідком інтеграції територіальних економік. У цьому сенсі кожна окремо взята регіональна економіка стає більш відкритою економічною системою, ніж це спостерігалось досі.

Міру відкритості окремих територіальних економічних систем можливо дослідити, враховуючи якісні та кількісні відмінності у обсягах імпорту та експорту з регіонів з урахуванням закономірностей динаміки даного процесу та підтвердженням якості інформації. Важливим показником є обсяг іноземних інвестицій, що також ілюструє інтенсивність процесу руху доданої вартості між регіональною економікою як елементом відносно відособленої національної економічної системи та іншими національними економіками.  Виявлення закономірностей динаміки обсягу експорту-імпорту та обсягів інвестицій із врахуванням стохастичних характеристик такої динаміки стане підтвердженням гіпотетичної закономірності перетворення сепаратизації територіальних економічних структур у сепаратизацію галузевих економічних структур.

Наступним етапом дослідження може стати кількісна оцінка рівня сепаратизації регіонів України та класифікація їх за рівнем такої сепаратизації. Оскільки для оцінки можливо використати більш ніж одну ознаку, то класифікація регіональних економік перетворюється у процедуру багатовимірного шкалювання та набуває змісту типології.

До переліку класифікаційних ознак крім показників обсягу експорту-імпорту, обсягів іноземних інвестицій як характеристичну ознаку рівня розвитку регіональної економічної системи необхідно інтегрувати показник обсягу виробництва ВВП на даній території.

Таким чином процес формування типології регіональних економік включатиме в себе:

-        формування типології відкритих територіальних анклавів – акцепторів доданої вартості (кластеризація за ознаками обсягу експорту, залучення іноземних інвестицій, обсягу виробництва ВВП);

-        формування типології відкритих територіальних анклавів – донорів доданої вартості (кластеризація за ознаками обсягу імпорту, участі у інвестиціях у інших країнах, обсягу виробництва ВВП).

При утворенні кластерів більш доцільним, на нашу думку, є паралельне використання результатів кластерного аналізу трьох непов’язаних характеристик з утворенням кластерів, що не матимуть скалярних центрів, як це звичайно є при використанні результатів кластерного аналізу. Центр кожного кластеру будуть утворювати три координати. Відповідно прогнозування тенденцій сепаратизації територіальних економічних анклавів за динамікою зазначених вище показників дасть змогу визначити вектор їх розвитку чи констатувати відсутність такого вектору.

Практичне значення проведеного дослідження може полягати у визначенні способів впливу на вектор сепаратизації регіональної економіки, з досягненням бажаного стану її розвитку.