Д.е.н. Юшин С.О.

Київський національний торговельно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНА СФЕРА: РОЛЬ СПОЛУЧНОЇ ЛАНКИ

МІЖ СФЕРАМИ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ

Як відомо, нові знання в завжди складно інтегрувалися із домінуючими формами практики. Згадаємо лише приклад біблійного Ісаака, що виростив на території філістимлян 100-разовий врожай ячміню і став економічно могутнім. По суті, філістимляни отримали історичний шанс запровадити у себе першу в історії сучасної цивілізації мережу технопарків. Але, натомість, вони піддали Ісаака остракізму, знищивши усі його наукові здобутки і засоби їх досягнення. Логічний результат – зникнення філістимлян з сучасної цивілізаційної арени.

Що ж, рефлексія філістімлян спрацьовувала ще багато разів у сучасній історії. Як доводив А.Дж.Тойнбі, регресивний тип ментальності у алгоритмі Виклика-і-Відповіді веде до того, що творець, який заявив про себе, завжди опиняється викинутим за межі інертної, нетворчої маси, яка завжди і усюди чисельно переважає творчу меншість і у косній масі своїй є гальмом, бо не здатна перетворитися повністю і одночасно [1, с.113, 267, 312]. Отже, між цією нетворчою меншістю і творцем повинен існувати специфічний прошарок, який би був здатен поєднувати переваги інерційних та динамічних сил суспільства.

Тріада Гегеля [якість-міра-кількість] у призмі Арістотелевого розуміння якості [як видової відміни сутності] дозволяє стверждувати, що усі соціуми ідентифікує наявність творців [5 % цвітіння плодового дерева забезпечує 100 % його продуктивності]. І якщо міра є якісно визначеною кількістю, то і інертна маса також повинна бути зацікавлена у збереженні 5 % творчих особистостей. Зростаючі цивілізації, за А.Дж.Тойнбі, відрізняються від примітивних соціумів поступальним рухом за рахунок творчої меншості, але для такої трансференції потрібна наявність її аналога у індивідуальній чи колективній біографії, де буде здійснений акт відповіді на кинутий виклик [1, с.268, 270]. Тобто повинно бути щось таке, що сприймає і творець, і його протилежність – інертні анти-творці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. Позиційність наукової, інноваційної і господарської

діяльності у правовому просторі України

Отже, проголошений в Україні інноваційний шлях її розвитку має суттєві відміни від радянських ідей «прискорення науково-технічного прогресу». Це, перш за все, створення такого дієвого трансференційного механізму, що буде забезпечувати перенесення результатів інтелектуальної творчої діяльності (ІТД) у сферу господарської діяльності (СГД). І такий механізм був запроваджений із прийняттям у 2002 р. Закону України «Про інноваційну діяльність», у форматі якого інноваційна діяльність чітко визначена як сполучна ланка між сферами науки і виробництва та обігу (рисунок). Питання лише у тому, щоб сфера науки України витримала конкуренцію із сферами науки інших країн і перетворилася на органічну складову світової наукової системи. Хоча тут для вітчизняної СГД є певний ризик, бо ігнорування потреб наукової сфери України з боку СГД і держави може повністю переорієнтувати вітчизняну науку на вирішення тих проблем, які є актуальними саме для країн іноземних. Патологічна зацикленість українських можновладців та підприємців на майновій складовій інвестицій (без адекватного врахування ролі їх інтелектуальної складової) може призвести до парадоксальної ситуації, коли вітчизняна наука, діючи у поза-інноваційному просторі, перетвориться на антагоніста власної національної економіки. І це не є фантастикою з огляду на перспективи запровадження тієї ж системи Grid в Україні, яка передбачає інтеграцію її з європейською Grid-мережею [2, с.13].

Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати наступне:

*вирішальною передумовою цивілізаційного розвитку України є дійсні конкурентні переваги її науки на світовому ринку інтелектуальних продуктів;

*перспективи вітчизняної економіки загалом обумовлені спроможністю інноваційного механізму втілювати досягнення української науки у практику.

Література.

1. Тойнби А.Дж. Постижение истории: сб. / А.Джойнби; пер. с англ. Е.Д.Жаркова. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 640 с.

2. Петренко А. Grid как четвертый этап развития информатизации. // Зеркало недели. – № 8 (637). – 3-7.03.2007. – С.1, 13.

V Всеукраїнська науково-практична конференція

«Стан та перспективи інноваційної розбудови України»

14.03.2007 р.

м. Дніпропетровськ

 

Секція: інноваційний розвиток наукової думки в Україні

 

Доповідь:

ІННОВАЦІЙНА СФЕРА: РОЛЬ СПОЛУЧНОЇ ЛАНКИ

МІЖ СФЕРАМИ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ

 

Авторська довідка

Юшин Сергій Олександрович

доктор економічних наук,

професор, старший науковий співробітник

 

Домашня адреса: 03127, Київ-127,

Пр-кт 40-річчя Жовтня, 116а, кв.62

 

Місце роботи:

Київський національний торговельно-

економічний університет,

професор кафедри менеджменту

 

 

Телефони:

Домашній: 8.044.258-12-39

Мобільний: 8.067. 501-02-68