Роляк Т.Г.                                                                секція «Економічні науки» №5                             

Херсонський національний технічний університет

Мінімум по українські: чи буде досягнута рівність?

В умовах ринкових відносин дуже гостро стоїть питання соціального забезпечення населення, що напряму залежить від рівня заробітної плати громадян. На даний момент в Україні склалась нестабільна ситуація, коли рівень мінімальної заробітної плати не збігається з рівнем прожиткового мінімуму.

Вирішальною соціальною проблемою залишається досягнення стійкої позитивної динаміки добробуту населення на базі збільшення платоспроможного попиту, зокрема, через підвищення заробітної плати. Нині втрачено стимулюючу функцію заробітної плати, її вплив на розвиток виробництва, НТП. Економіка, що базується на низькій вартості робочої сили, не може забезпечити високих стандартів споживання, процесів нагромадження, якісного відтворення робочої сили.

  Нажаль, в Україні рівень мінімальної заробітної плати не збігається з рівнем прожиткового мінімуму. Проаналізуємо стан цих показників на протязі 2003-2007рр. (таблиця 1). і за допомогою графіка (рис 1) наочно покажемо як вони змінювалися на протязі даного періоду. Дані (*- планові показники).

                                                                                                      Таблиця 1.

 Рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на протязі 2003-2007 рр.

Роки

Прожитковий мінімум, грн./міс.

Мінімальна заробітна плата, грн./міс.

1

2

3

2003

342

З 1.01. - 185

З 1.12. – 237

2004

365

З 1.01. - 205

З 1.09. – 237

2005

423

З 1.01. - 262

З 1.04. - 290

З 1.07. - 310

З 1.09. – 332

                                              

 

                    Продовження таблиці

1

2

3

2006

З 1.01. - 483

З 1.04 - 496

З1.10. - 505

З 1.01. - 350

З 1.04. - 375

З 1.10 – 400

2007

З 1.01. - 492

  З 1.04. - 501*

   З 1.10. - 510 *

З 1.01. - 525

  З 1.04. – 535*

  З 1.10. – 548*

  Як видно з таблиці 1, за досліджений період рівень мінімальної заробітної плати так і не досягнув рівня прожиткового мінімуму. Так, у 2003 р. прожитковий мінімум становив 342 грн./міс., а середня мінімальна заробітна плата - 211 грн./міс., у 2004 р. відповідно 365 грн./міс. і  221 грн./міс., у 2005 р. - 423 грн./міс. і 298,5 грн./міс., у 2006 р. - 494,7 грн./міс. і 375 грн./міс. та у 2007 р. згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата встановлені у  розмірах, що наведені у таблиці, підрахувавши середнє значення цих показників отримаємо середній рівень прожиткового мінімуму - 501 грн./міс., а середній рівень мінімальної заробітної плати становитиме 423,3 грн./міс. Підрахувавши ці показники, за допомогою графіка покажемо як вони відрізняються між собою і переконаємось наскільки ефективною є державна соціальна гарантія в умовах переходу до ринкових відносин.

     Рис. 1.

Порівняльна характеристика середньої мінімальної заробітної плати та середнього прожиткового мінімуму на протязі 2003-2007 рр.

  Як видно на рис. 1., з 2005року спостерігається тенденція наближення рівня середньої мінімальної заробітної плати до рівня середнього прожиткового мінімуму, у 2007р. різниця між цими показниками становить 112,7 грн., найгіршою ця різниця була у 2004 році і становила 144 грн. За прогнозами Віктора Януковича,  рівень мінімальної заробітної плати в Україні в 2008 р. зможе досягнути 92% офіційно встановленого прожиткового мінімуму. Повністю ці показники зрівняються в 2009 р.

  Вирішальною проблемою у трудових відносинах залишається досягнення динаміки добробуту населення на базі підвищення заробітної плати. Кроки, зроблені урядом, дозволили забезпечити щорічне зростання заробітної плати в середньому на 20-25%.

  Зберігається позитивна динаміка заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки. Середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. зросла на 29,7% і становила 1020,64 грн. на місяць. Номінальна заробітна плата в листопаді 2006 р. порівняно з листопадом 2005 зросла на 23,1% і становила 1103,90 грн., що на 118,6% більше ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи в Україні, встановлений на цей період. (505 грн.). Підвищення розміру заробітної плати відбулося за всіма видами економічної та промислової діяльності. Зокрема, в сільському господарстві та пов’язаних з ним послугах - на 32,1%, авіаційному транспорті - 29,5, будівництві - 28,8%.

  Зберігаються значні відмінності в рівні заробітної плати працівників залежно від виду промислової діяльності. Найвищі розміри мінімальної заробітної плати в листопаді 2006 р. були в працівників підприємств з виробництва коксу, продуктів нафтопереробки (1681,61 грн.) видобування енергетичних матеріалів (1658,14 грн.), металургії й оброблення матеріалу (1652,51 грн.), що в 1,27-1,29 рази перевищує середній рівень заробітної плати за видами промислової діяльності.

  Спостерігається диференціація заробітної плати і по регіонах країни. Як і раніше, найвищі її розміри були в м. Києві (1855,44 грн.), Донецькій (1277,71 грн.), Дніпропетровській (1194,08 грн.) областях, де рівень номінальної заробітної плати перевищував на 8,2-68,1% середній рівень в економіці країни. Водночас низьким залишався розмір середньої заробітної плати в Тернопільській (782,44 грн.), Волинській (826,31 грн.), Чернігівській (827,92 грн.), Житомирській (842,55 грн.), Хмельницькій (845,81 грн.) областях, де розмір заробітної плати становив 70,9-76,6% середнього рівня в економіці.

  Проте  в листопаді 2006 р. в усіх областях заробітна плата перевищувала розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

  З вище наведених даних можна зробити висновок, що середня заробітна плата вдвічі перевищує розмір прожиткового мінімуму, але такий висновок можна зробити  тільки на основі статистичних даних, на практиці ж помітного зростання реальної заробітної плати не відбулося, про що свідчить низька динаміка підвищення добробуту населення та збільшення платоспроможного попиту. В умовах переходу до ринкових відносин таке становище не є вигідним для України. Політика оплати праці в сучасних умовах господарювання потребує подальшого удосконалення на правовому рівні. Перспективним є впровадження погодинної мінімальної заробітної плати, але для цього в країні треба зробити заходи, які б підготували впровадження такої системи оплати праці, крім того, немає гарантії, що це зможе вирішити найбільш проблемні питання у проведенні політики оплати праці.

 

 

Список використаних джерел:

1.     Закон України «Про державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р., №489-V.

2.     Колот А. Мінімальна заробітна плата в Україні: функції та проблеми її визначення// Україна: аспекти праці.

3.     Праця і заробітна плата, №2, 2007-С.14

4.     Прощало В., Якість і ціна робочої сили//Праця і заробітна плата, №5, 2007-С.4-5.